Općina Visoko

20.09.2018

SANACIJA I ADAPTACIJA ŠEREFUDINOVE BIJELE DŽAMIJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru postupka javne nabavke za sanaciju i adaptaciju Šerefudinove Bijele džamije - dodatne robe i radovi.

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Odluka Page 001Odluka Page 002