Općina Visoko

21.09.2018

SANACIJA KROVA - KSC „MLADOST „ VISOKO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u okviru postupka javne nabavke za sanaciju krova sportske sale za više namjena u sklopu KSC "Mladost" Visoko.

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Odluka Page 001Odluka Page 002