Grad Visoko

Pregled javni nabavki
05.12.2019

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Ciglana u kružnu raskrsnicu   Obavještenje o nabavci

Pročitajte više

26.11.2019

Čišćenje obala rijeke Bosne    Obavještenje o nabavci

Pročitajte više

18.11.2019

Pružanje usluga izrade projekata po lotovima: LOT 1 - Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice Plandište-Ratkovci, MZ Kralupi, u dužini 1,5 km LOT 2 - Izrada Glavnog projekta rekonstr...

Pročitajte više

14.11.2019

Nabavka svjetlosne dekoracije za gradske ulice   Obavještenje o nabavci

Pročitajte više

13.11.2019

Adaptacija i sanacija /građevinsko zanatski radovi/ prostorija u objektu u vlasništvu Grada Visoko izgrađenom na k.č.br.305/1 u KO Visoko, ugao ulica Čabaravdića i A.Izetbegovića, Visoko-ponovljeni...

Pročitajte više

17.10.2019

Rekonstrukcija mokrih čvorova   Obavještenje o nabavci

Pročitajte više

17.10.2019

Tekuće održavanje i investiciono ulaganje u poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko - ponovljeni postupak   Obavještenje o nabavci

Pročitajte više

01.10.2019

Nabavka, transport i ugradnja P 8 SMD vanjski LED Display površine 11,80 m2   Obavještenje o nabavci

Pročitajte više

01.10.2019

Pružanje usluga po lotovima: LOT 1 - Izrada Regulacionog plana „Ravne” – Visoko; LOT 2 - Izrada Regulacionog plan a „Prijeko KTK” – Visoko; LOT 3 - Izrada Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Prije...

Pročitajte više

18.09.2019

Nabavka goriva za službena vozila   Obavještenje o nabavci

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.

Arhiva javni nabavki