Općina Visoko

29.06.2018

ADAPTACIJA I SANACIJA PROSTORIJA U OBJEKTU IZGRAĐENOM NA UGLU ULICA A. IZETBEGOVIĆA I ĆABARAVDIĆA

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za adaptaciju i sanaciju prostorija u objektu izgrađenom na k.č. br. 305/1 K.O. Visoko, na uglu ulica A.Izetbegovića i Čabaravdića.
Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki
Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
E11f2201 Ee19 4371 8E48 15Eff0f4f69d Page 001E11f2201 Ee19 4371 8E48 15Eff0f4f69d Page 002E11f2201 Ee19 4371 8E48 15Eff0f4f69d Page 003240E03cd 40A4 4784 B802 180674A367be Page 004E11f2201 Ee19 4371 8E48 15Eff0f4f69d Page 005