Općina Visoko

09.07.2018

ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Općina Visoko izvršila je ispravku Obavještenja o nabavci za: LOT 1 - Nabavka kancelarijskog materijala, LOT 2 Nabavka tonera i ketridža. 
Prilog: Ispravka za obavještenje o nabavci sa portala javnih nabavki.  

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
0562Aa07 247A 4C44 B711 Fa982af8b9b7 Page 0010562Aa07 247A 4C44 B711 Fa982af8b9b7 Page 002