Općina Visoko

13.09.2018

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICE KRIŽ

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za realizaciju projekata prema lotovima kako slijedi:
LOT 1: Izgradnja nekategorisanog puta u naselju Križ na dionicama B0 – B5 (L=270) i A0-A10 (L=530)
LOT 2: Rekonstrukcija ulice Križ (od škole Kulin Ban do Bešika).  
Prilog: Obavještenje o nabavci 
Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
69C7b332 8B64 43Cc A3c6 0B67a8f70c71 Page 00169C7b332 8B64 43Cc A3c6 0B67a8f70c71 Page 00269C7b332 8B64 43Cc A3c6 0B67a8f70c71 Page 00369C7b332 8B64 43Cc A3c6 0B67a8f70c71 Page 00469C7b332 8B64 43Cc A3c6 0B67a8f70c71 Page 00569C7b332 8B64 43Cc A3c6 0B67a8f70c71 Page 00669C7b332 8B64 43Cc A3c6 0B67a8f70c71 Page 007