Općina Visoko

30.04.2018

IZGRADNJA MOSTA U ARNAUTOVIĆIMA

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju mosta u naselju Arnautovići

Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki 

 

Općina Visoko

Odsjek za javne nabavke

 

SLIKA 1SLIKA 2SLIKA 3SLIKA 4SLIKA 5