Općina Visoko

27.04.2018

IZGRADNJA PUTA U MALOM ČAJNU

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju puta u Malom Čajnu, MZ Gračanica.

Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki  

 

Općina Visoko

Odsjek za javne nabavke

 

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5