Općina Visoko

03.09.2018

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PJEŠAČKE KOMUNIKACIJE LJETOVIK - MZ STARI GRAD

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta pješačke komunikacije Ljetovik-MZ Stari grad putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

Prilog: Obavještenje o nabavci  

 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Obavještenje O Nabavci Ljetovik Page 001Obavještenje O Nabavci Ljetovik Page 002Obavještenje O Nabavci Ljetovik Page 003Obavještenje O Nabavci Ljetovik Page 004Obavještenje O Nabavci Ljetovik Page 005