Općina Visoko

20.09.2018

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE VASINOG POTOKA U NASELJU BISKUPIĆI

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluge izrade Glavnog projekta regulacije Vasinog potoka u naselju Biskupići.
Prilog: Obavještenje o nabavci

 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Obavještenje O Nabavci Page 001Obavještenje O Nabavci Page 002Obavještenje O Nabavci Page 003Obavještenje O Nabavci Page 004Obavještenje O Nabavci Page 005