Općina Visoko

02.04.2018

JAVNA NABAVKA ZA REALIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke - Obavještenje o nabavci broj 870-1-3-12-3-7/18

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5Slika 6Slika 7Slika 8Slika 9