Općina Visoko

28.05.2018

JAVNA RASVJETA U VISOKOM

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za modernizaciju javne rasvjete u Visokom – gradske ulice.

 

Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki 
Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Jn 1Jn2Jn3Jn4Jn5