Općina Visoko

02.06.2018

KONVERZIJA GRIJANJA U JAVNOJ USTANOVI DOM ZDRAVLJA VISOKO

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za  konverziju grijanja u Javnoj ustanovi "Dom zdravlja" Visoko.
Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki

 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
7C9fc582 B183 4A01 8D8c 2Fe9525a44a0 Page 0017C9fc582 B183 4A01 8D8c 2Fe9525a44a0 Page 0027C9fc582 B183 4A01 8D8c 2Fe9525a44a0 Page 0037C9fc582 B183 4A01 8D8c 2Fe9525a44a0 Page 0047C9fc582 B183 4A01 8D8c 2Fe9525a44a0 Page 005