Općina Visoko

08.08.2018

KONVERZIJA GRIJANJA U JU „DOM ZDRAVLJA“ VISOKO

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za konverziju grijanja u JU "Dom zdravlja" Visoko.
Prilog: Obavještenje o nabavci

 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
1 1 Page 0011 1 Page 0021 1 Page 0031 1 Page 0041 1 Page 005