Općina Visoko

22.06.2018

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Tekst: Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za:
LOT 1 - Nabavka kancelarijskog materijala
LOT 2 - Nabavka tonera i ketridža 
Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki

 

Općina Visoko

Odsjek za javne nabavke
1 Page 0011 Page 002240E03cd 40A4 4784 B802 180674A367be Page 0031 Page 0041 Page 0051 Page 0061 Page 007