Općina Visoko

27.04.2018

NABAVKA RADOVA PO LOTOVIMA

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za:

LOT 1 – Hortikulturno uređenje zelene površine kod pješačkog mosta; 

LOT 2 – Izgradnja obaloutvrde (osiguranje kosine obale sa desne strane rijeke Bosne) kod pješačkog mosta Luke; 

LOT 3 – Vanjsko uređenje Kulturnog centra „Altindag“ Visoko.

Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki  

 

Općina Visoko

Odsjek za javne nabavke

 

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5Slika 6Slika 7Slika 8