Općina Visoko

02.08.2018

OBAVJEŠTENJE O POKRENUTOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE - SPRAVE ZA PARKOVE

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za:

 

LOT 1: Nabavka, transport i ugradnja sprava za street workout park

LOT 2: Nabavka urbanog mobilijara za parkove.

 

Prilog: Obavještenje o nabavci

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
07A9cffb 5183 4656 9775 Aa8a50c6de55 Page 00107A9cffb 5183 4656 9775 Aa8a50c6de55 Page 00207A9cffb 5183 4656 9775 Aa8a50c6de55 Page 00307A9cffb 5183 4656 9775 Aa8a50c6de55 Page 00407A9cffb 5183 4656 9775 Aa8a50c6de55 Page 005Obavještenje O Poništenju Postupka Nabavke Page 00607A9cffb 5183 4656 9775 Aa8a50c6de55 Page 007