Općina Visoko

05.07.2018

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Općina Visoko je poništila postupak javne nabavke za izgradnju javne rasvjete u naselju Upovac.
Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki 
Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
36Ce6569 246F 4B4f Ad3c 1Beb00b330b2 Page 00136Ce6569 246F 4B4f Ad3c 1Beb00b330b2 Page 00236Ce6569 246F 4B4f Ad3c 1Beb00b330b2 Page 00336Ce6569 246F 4B4f Ad3c 1Beb00b330b2 Page 004