Općina Visoko

07.02.2018

OPĆINA VISOKO: JAVNA NABAVKA ZA PRUŽANJE ŠTAMPARSKIH USLUGA

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje štamparskih usluga za potrebe Općine Visoko.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da preuzmu tendersku dokumentaciju na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba i učestvuju u postupku javne nabavke detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5