Općina Visoko

20.07.2018

POKRENUT POSTUPAK JAVNE NABAVKE VANJSKOG LED DISPLAY-A

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za  "Nabavku, transport i ugradnju P8 SMD vanjskog LED Display-a, površine 7,34m²".
Prilog: Obavještenje o nabavci  
Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Obavještenje O Nabavci LED Page 001Obavještenje O Nabavci LED Page 002Obavještenje O Nabavci LED Page 003Obavještenje O Nabavci LED Page 004Obavještenje O Nabavci LED Page 005