Općina Visoko

30.07.2018

POKRENUT POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA ŠTAMPARSKE USLUGE

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za štamparske usluge za potrebe Općine Visoko.

 

Prilog: Obavještenje o nabavci

 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
276Beb6b B23b 454D 9880 8E1e1b91edde Page 001
276Beb6b B23b 454D 9880 8E1e1b91edde Page 002276Beb6b B23b 454D 9880 8E1e1b91edde Page 003276Beb6b B23b 454D 9880 8E1e1b91edde Page 004276Beb6b B23b 454D 9880 8E1e1b91edde Page 005