Općina Visoko

12.07.2018

PONIŠTENJE DIJELA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Općina Visoko je poništila dio postupka javne nabavke za LOT 3 i LOT 4 u okviru postupka nabavke za realizaciju projekata prema lotovima kako slijedi:

LOT 1: Asfaltiranje parkinga na turističkom lokalitetu Luka sa pristupnom saobraćajnicom

LOT 2: Izgradnja puta Ravne – Stari Grad „Visoki”

LOT 3: Izgradnja nekategorisanog puta u naselju Križ na dionicama B0 – B5 (L=270) i A0 –  A10   (L=530)

LOT 4: Rekonstrukcija ulice Križ (od škole Kulin Ban do Bešika)
Prilog: Obavještenje o poništenju sa portala javnih nabavki

 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
E54abee4 Db20 4Fbe 89B8 4E72f2651479 Page 001E54abee4 Db20 4Fbe 89B8 4E72f2651479 Page 002E54abee4 Db20 4Fbe 89B8 4E72f2651479 Page 003E54abee4 Db20 4Fbe 89B8 4E72f2651479 Page 004E54abee4 Db20 4Fbe 89B8 4E72f2651479 Page 005E54abee4 Db20 4Fbe 89B8 4E72f2651479 Page 006E54abee4 Db20 4Fbe 89B8 4E72f2651479 Page 007