Općina Visoko

24.07.2018

PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA ADAPTACIJU I SANACIJU PROSTORIJA

Općina Visoko je poništila postupak javne nabavke za aaptaciju i sanaciju prostorija u objektu izgrađenom na k.č. br. 305/1 K.O. Visoko, na uglu ulica A.Izetbegovića i Čabaravdića.
Prilog: Obavještenje o poništenju sa portala javnih nabavki

 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
F3dc5e07 59D7 46D7 B6f9 9Fc7b8a1e4c0 Page 001F3dc5e07 59D7 46D7 B6f9 9Fc7b8a1e4c0 Page 002F3dc5e07 59D7 46D7 B6f9 9Fc7b8a1e4c0 Page 003