Općina Visoko

29.05.2018

PRUŽANJE USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA GRADSKIH ULICA I TROTOARA

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga čišćenja i održavanja gradskih ulica i trotoara u ljetnom i zimskom periodu.
Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki.

-- 
Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Jn 1Jn 2Jn 3Jn 4Jn 5