Grad Visoko

18.11.2019

Pružanje usluga izrade projekata - 3 LOT-a

Pružanje usluga izrade projekata po lotovima:

LOT 1 - Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice Plandište-Ratkovci, MZ Kralupi, u dužini 1,5 km

LOT 2 - Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije lokalne saobraćajnice od mosta na rijeci Bosni prema Dolipolju, MZ Čekrekčije, u dužini 0,9 km

LOT 3 - Izrada Glavnog projekta sanacije Kožarskog mosta, 

Obavještenje o nabavci