Općina Visoko

14.09.2018

PRUŽANJE USLUGA PROJEKTOVANJA PO LOTOVIMA

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za Pružanje usluga projektovanja po lotovima kako slijedi:
LOT 1 - Izrada Glavnog projekta javne rasvjete ulice Mladih Muslimana;
LOT 2 - Izrada Glavnog projekta javne rasvjete na dionici regionalnog puta R 443, MZ Buci – do granice sa općinom Kiseljak;
LOT 3 - Izrada Glavnog projekta javne rasvjete na dionici regionalnog puta R445, Muhašinovići-Moštre;
LOT 4 - Izrada Glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici regionalnog puta R 445, na relaciji  Čekrekčije (ŽCP) – Vratnica u dužini od 1,60 km;
LOT 5 - Izrada Glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici regionalnog puta R 445 Moštre –  Okolišće – B.Mahala u dužini od 3,30 km;
LOT 6 - Izrada Glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici regionalnog puta R 445 Dobrinje -  Seoča (do granice općine) u dužini od 1,40 km; 
LOT 7 - Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice Arnautovići-Mulići u naselju Mile;
LOT 8 - Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice, izgradnje potpornog zida, regulacije potoka i rigola u naselju Buzići;

LOT 9 - Izrada Glavnog projekta potpornog zida u ulici VI (Podvisoki)

Prilog: Obavještenje o nabavci
Obavještenje O Nabavci Page 001Obavještenje O Nabavci Page 002Obavještenje O Nabavci Page 003Obavještenje O Nabavci Page 004Obavještenje O Nabavci Page 005Obavještenje O Nabavci Page 006Obavještenje O Nabavci Page 007Obavještenje O Nabavci Page 008Obavještenje O Nabavci Page 009Obavještenje O Nabavci Page 010Obavještenje O Nabavci Page 011Obavještenje O Nabavci Page 012Obavještenje O Nabavci Page 013Obavještenje O Nabavci Page 014