Općina Visoko

02.07.2018

RADOVI NA PRINUDNOM UKLANJANJU BESPRAVNO POSTAVLJENIH, IZGRAĐENIH I DOTRAJALIH OBJEKATA

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za radove na prinudnom uklanjanju bespravno postavljenih, izgrađenih i dotrajalih objekata.
Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki
Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
96F5d263 Fd12 4105 971A 9B680e77fb30 Page 00196F5d263 Fd12 4105 971A 9B680e77fb30 Page 002240E03cd 40A4 4784 B802 180674A367be Page 003240E03cd 40A4 4784 B802 180674A367be Page 004240E03cd 40A4 4784 B802 180674A367be Page 005