Općina Visoko

03.04.2018

REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA PORJEČANI – PODVINJE I SANACIJA PUTA U MZ PORJEČANI

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke - Obavještenje o nabavci broj 870-1-3-17-3-11/18

 

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5Slika 6Slika 7