Grad Visoko

02.07.2019

Renoviranje sanitetsko - higijenskih uslova Osnovne škole "Kulin Ban" Visoko

Renoviranje sanitetsko - higijenskih uslova Osnovne škole "Kulin Ban" Visoko.

 

Prilog: Obavještenje o nabavci