Općina Visoko

16.08.2018

SANACIJA KROVA SPORTSKE SALE U SKLOPU KSC „MLADOST „ VISOKO

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za sanaciju krova sportske sale za više namjena u sklopu KSC „Mladost” Visoko.

 

Prilog: Obavještenje o nabavci

  

Općina Visoko

Odsjek za javne nabavke

8Abaa564 8749 4951 9422 A0ce71d0cbd2 Page 0018Abaa564 8749 4951 9422 A0ce71d0cbd2 Page 0028Abaa564 8749 4951 9422 A0ce71d0cbd2 Page 0038Abaa564 8749 4951 9422 A0ce71d0cbd2 Page 0048Abaa564 8749 4951 9422 A0ce71d0cbd2 Page 005