Općina Visoko

31.05.2018

USLUGE ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA PO LOTOVIMA ZA 2018.GODINU

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina za 2018.god. po lotovima kako slijedi:
LOT 1 - Održavanje javnih zelenih površina;
LOT 2 - Isticanje natpisa i obilježavanja povodom praznika.
Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki.

 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Obavještenje O Nabavci Zelene Površine 1 Page 001Obavještenje O Nabavci Zelene Površine 1 Page 002Obavještenje O Nabavci Zelene Površine 1 Page 003Obavještenje O Nabavci Zelene Površine 1 Page 004Obavještenje O Nabavci Zelene Površine 1 Page 005Obavještenje O Nabavci Zelene Površine 1 Page 006Obavještenje O Nabavci Zelene Površine 1 Page 007