Općina Visoko

10.05.2018

USLUGE REVIZIJE

Općina Visoko je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga revizije projektne dokumentacije objekata niskogradnje, objekata iz geotehnike i konstruktivnih objekata, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, javne rasvjete i hidrogeoloških istraživanja u 2018.god.
Prilog: Obavještenje sa portala javnih nabavki 

 

Općina Visoko
Odsjek za javne nabavke
Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5