Grad Visoko

Plan nabavki

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Općinska načelnica Visoko, d o n o s i:

 

PLAN NABAVKI OPĆINE VISOKO ZA 2018. GODINU

 

 

Član 1.

 

Donosi se Plan nabavki Općine Visoko za 2018. godinu (u daljem tekstu: Plan nabavki).

Plan nabavki obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

 

Član 2.

 

Plan nabavki je sačinjen u skladu sa Budžetom Općine Visoko za 2018. godinu. U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana nabavki.

 

Član 3.

 

Za 2018. godinu utvrđuje se sljedeći Plan nabavki roba, usluga i radova.

 

RD

BR

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

Bez PDV-a

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANSIRANJA

NAPOMENE

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Robe

1.

Nabavka kancelarijskog materijala

30190000-7

30.000,00

Konkurentski zahtjev

23.05.2018.

23.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potroš.jedinica: 100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613400

-Rd.br.1.3.4.

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

2.

Nabavka tonera i ketridža

30120000-6

6.500,00

Konkurentski zahtjev

20.05.2018.

20.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potroš.jedinica: 100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.4.

 

3.

Nabavka goriva

09100000-0

20.000,00

Otvoreni postupak

24.05.2018.

24.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.5.

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

4.

Nabavka auto-guma

34351100-3

2.500,00

Direktni sporazum

01.09.2018.

01.10.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.6.

 

 

Usluge

1.

Pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja u zgradi Općine Visoko

66510000-8

15.000,00

Konkurentski zahtjev

15.01.2018.

15.02.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica 100151

 

 

2.

Usluge osiguranja po lotovima:

Lot 1: osiguranje imovine

Lot 2: kolektivno osiguranje uposlenika

66512100-3

5.000,00

2.500,00

Konkurentski zahtjev

01.10.2018.

 

20.12.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613800

-Red.br:1.3.7.

 

 

3.

Pružanje usluga servisiranja službenih vozila

50000000-5

6.000,00

Konkurentski zahtjev

20.07.2018.

20.09.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.3.6.

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

4.

Održavanje integralnog programskog paketa NOVAi sistemsko održavanje servera

 

48000000-8

6.000,00

Direktni sporazum

01.05.2018.

01.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.8.

 

 

5.

Štamparske usluge

79810000-5

8.500,00

Konkurentski zahtjev

01.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.8.

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

Radovi

1.

Uklanjanje bespravno sagrađenih i dotrajalih objekata po rješenju građevinskog inspektora

45111000-8

20.000,00

Konkurentski zahtjev

30.04.2018.

30.06.2018.

 

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.8.

 

 

Okvirni sporazum do kraja tekuće godine

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLINE

Radovi

1.

Realizacija projekata po lotovima:

LOT 1:Rekonstrukcija saobraćajnice Porječani – Podvinje

LOT 2:Rekonstrukcija lokalne saobraćajnice Porječani, podružnica Željeznička stanica

45000000-7

108.538,00

85.468,00

Otvoreni postupak

27.03.2018.

27.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

Odobrena finansijska sredstva od strane Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

 

2.

Realizacija projekata po lotovima:

LOT I Asfaltiranje parkinga na turističkom lokalitetu Luka sa pristupnom saobraćajnicom

LOT II Izgradnja puta Ravne- Stari grad „Visoki“

LOT III Izgradnja nekategorisanog puta u naselju Križ na dionicama Bo-B5 (L=270) i AO-A10 (L=530)

LOT IV Rekonstrukcijaulice Križ

45000000-7

51.281,00

83.303,50

59.867,10

96.057,80

 

Otvoreni postupak

23.03.2018.

23.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.6.

 

 

3.

Izgradnja puta u naselju Kula MZ Goduša

45000000-7

6.843,03

Pregovarački bez objave obavještenja- dodatni radovi

23.02.2018.

23.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

4.

Izgradnja puta

Lot I Gaj-zagornica

Lot IIPrhovo-MZ Porječani

LOT III Bukovik Mz Podvinci

Lot IV Seoča, MZ Dobrinje

 

45000000-7

Ukupno:10.349,39KM

836,76

3.809,50

2.667,13

3.036,00

 

Pregovarački bez objave obavještenja- dodatni radovi

23.02.2018.

25.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

5.

Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Zbilje

45000000-7

5.998,70K

Direktni sporazum

01.02.2018.

15.02.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

6.

Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture u naselju Ljetovik

45000000-7

99.600,00

Otvoreni postupak

01.04.2018.

01.06.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

7.

Realizacija projekata po lotovima:

Lot I- Asfaltiranje ulice Mladih muslimana

Lot II- Rekonstrukcija vodovodne mreže ul.Mladih muslimana

 

 

45000000-7

Ukupno 153.416,36

Lot 1-82.706,46

Lot 2- 70.709,90

Otvoreni postupak

23.03.2018.

23.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

8.

Realizacija projekata po lotovima:

LOT 1: Asfaltiranje puta Seoča – Jehovača

LOT 2: Rekonstrukcijaputa u naselju Kaljuni, MZ Podvinci

LOT 3: Izgradnja puta u Maurovićima

45000000-7

Ukupno:

70.822,00

LOT 1: 25.681,00

LOT 2:

19.507,00

LOT 3:

25.634,00

Otvoreni postupak

25.03.2018.

25.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

9.

Izgradnja puta u Malom Čajnu, MZ Gračanica

45000000-7

17.073,00

Otvoreni postupak

29.03.2018.

29.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

10.

Rekonstrukcija puta kroz poslovnu zonu Ozrakovići uz sufinansiranje Direkcije za ceste ZDK u iznosu od 300.000,00

45000000-7

427.350,43

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

11.

Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Plješevica

45000000-7

38.461,54

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

12.

Regulacija potoka u naselju Buzići

45000000-7

17.094,02

Konkurentski zahtjev

25.05.2018.

25.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

13.

Izgradnja mosta u naselju Arnautovići

45000000-7

85.470,09

Otvoreni postupak

25.05.2018.

25.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

14.

Izgradnja mosta u naselju Liješeva uz sufinansiranje Civilne zaštite Općine Visoko u iznosu od 25.000,00KM

45000000-7

128.205,13

Otvoreni postupak

25.05.2018.

25.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

 

15.

Regulacija lijeve obale rijeke Bosne i desne obale rijeke Fojnice na ušću u rijeku Bosnu u Visokom

 

45000000-7

429.813,71

Otvoreni postupak

01.03.2018.

01.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.5.

i sredstva odobrena od Agencije za vodno područje rijeke Save

 

 

16.

Konverzija grijanja JU Dom zdravlja

45000000-7

170.940,00

Otvoreni postupak

31.03.2018.

31.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0761

-Ekon.kod:614400

-Red.br:1.2.25.

 

 

17.

Interventno djelovanje na području općine Visoko

45000000-7

15.384,68

Pregovarački bez objave obavještenja

23.02.2018.

23.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

18.

Održavanje horizontalne signalizacije na području općine Visoko

45000000-7

2.564,10

Pregovarački bez objave obavještenja

03.03.2018.

03.05.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

20.

Izgradnja javne rasvjete u naselju Džindići

 

45000000-7

1.895,00

Pregovarački bez objave obavještenja

23.02.2018.

23.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

21.

Izgradnja javne rasvjete u naselju T. Polje

45000000-7

7.356,00

Pregovarački bez objave obavještenja

23.02.2018.

23.04.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

22.

Sanacija i rekonstrukcija klimatizacije Kulturnog centra Altindag

45000000-7

14.684,80

Pregovarački bez objave obavještenja

23.02.2018.

23.05.2018.

Budžet Općine Visoko za 2018.

 

 

23.

Sanacija i adaptacija Šerefudinove Bijele Džamije- dodatni radovi

45000000-7

3.479,00

Pregovarački bez objave obavještenja

29.03.2018.

29.05.2018.

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0841

-Ekon.kod:614300

-Red.br:1.2.16.

 

24.

Modernizacija javne rasvjete u Visokom- gradske ulice

45000000-7

42.728,00

Otvoreni postupak

05.04.2018.

05.06.2018.

 

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

25.

Izgradnja azila za pse

45000000-7

30.000,00

Otvoreni postupak

10.06.2018.

10.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.6.

 

26.

Uređaj za prečišćavanje u naselju Oštrac

45000000-7

70.000,00

Otvoreni postupak

25.05.2018.

25.07.2018.

Fond za zaštitu okoliša

 

27.

Izgradnja javnerasvjete u naselju Upovac

 

45000000-7

17.093,16

Otvoreni postupak

26.03.2018.

26.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

28.

Izgradnja javne rasvjete u naselju Zbilje

45000000-7

34.182,24

Otvoreni postupak

29.03.2018

29.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

29.

Izgradnja javne rasvjete na glavnoj saobraćajnici prema Gračanici

45000000-7

170.917,40

Otvoreni postupak

29.03.2018.

29.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

30.

Izgradnja javne rasvjete u naselju Maurovići MZ Radovlje

 

45000000-7

8.546,80

Otvoreni postupak

26.03.2018.

26.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

31.

 

Izgradnja javne rasvjete Muhašinovići- Moštre

45000000-7

59.823,06

Otvoreni postupak

01.05.2018.

01.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

32.

Izgradnja javne rasvjete kružni tok- most Podvanj

45000000-7

21.367,52

Otvoreni postupak

01.06.2018.

01.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

33.

Izgradnja javne rasvjete Buci-Tušnjići (do granice općine Kiseljak)- I faza

45000000-7

85.470,09

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

34.

Izgradnja javne rasvjete od ŽCP Čekrekčije do Vratnice

45000000-7

42.735,04

Otvoreni postupak

14.06.2018.

14.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.3.

 

Usluge i robe

1.

Tekuće održavanje u 2018. po lotovima:

 

LOT I: Tekuće održavanje javne rasvjete i semafora

LOT II: Interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi

LOT III: Održavanje vertikalne signalizacije

LOT IV: Održavanje horizontalne signalizacije

LOT V: Odražavanje saobraćajne opreme

LOT VI: Promjenjivi znakovi sa radarom za ispis brzine

45000000-7

50232000-0

34996000-5

36.079,76

43.572,65

11.424,02

12.820,51

11.040,81

5.670,00

Otvoreni postupak

10.03.2018.

20.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0661

-Ekon.kod:613700

-Red.br:1.1.7.

 

2.

Pružanje usluga čišćenja i održavanja gradskih ulica i trotoara u ljetnom i zimskom periodu

90611000-3

90612000-0

90620000-9

90630000-2

258.119,65

Otvoreni postupak

01.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.3.

 

3.

Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

 

45000000-7

 

111.111,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.3.

 

4.

Održavanje javnih zelenih površina

77300000-3

77341000-2

77313000-7

172.649,57

Otvoreni postupak

04.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.3.

 

5.

Vanjsko uređenje Zanatskog centra

45000000-7

 

29.914,53

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

6.

Realizacija projekata po lotovima:

LOT 1: Hortikulturno uređenje zelene površine kod pješačkog mosta

LOT 2: Izgradnja obaloutvrde (osiguranje kosine obale sa desne strane rijeke Bosne) kodpješačkog mosta Luke;

LOT 3: Vanjsko uređenje Kulturnog centra „Altindag-Visoko“

77300000-3

45000000-7

 

 

25.641,03

59.829,06

8.547,01

Otvoreni postupak

15.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

7.

Postavljanje turističkih mapa

31523200-0

 

8.547,01

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

8.

LED display

31523000-8

 

19.780,00

Otvoreni

19.04.2018.

19.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

9.

Urbani mobilijar za parkove

43325000-7

 

17.094,02

Otvoreni postupak

06.04.2018.

10.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

10.

Zeleni projekat- Projekat Solarbench- postavljanje solarnih klupa na osnovu koncepta zelenoggrada

39113300-0

 

 

8.547,01

Otvoreni postupak

15.07.2018.

15.09.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

11.

Hortikulturno uređenje zelene površine Kraljevac

77300000-3

 

17.094,02

Otvoreni postupak

01.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

12.

STREET WORKOUT i OUTDOOR FITNESS na Adi

37442300-8

 

8.547,01

Otvoreni postupak

20.06.2018.

20.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

13.

Kontejneri za e-otpad

44613700-7

 

12.820,51

Otvoreni postupak

20.06.2018.

20.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0511

-Ekon.kod:613300

-Red.br:1.1.5.

 

14.

LOT I Izrada gl.projekta za nastavak izgradnje kanalizacionog kolektora u naselju Plješevica MZ Buci

LOT II Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg puta R445 na relaciji Čekrekčije (ŽCP)- Vratnica u dužini od 1,60km

LOT III Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg puta R445 Moštre-Okolišće-B.Mahala u dužini od 3,30km

LOT IV Izrada glavnog projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg.puta R445 Dobrinje-Seoča (do granice općine) u dužini od 1,40km

LOT V Izrada glavnog projekta sanacije klizišta Klisa 2

LOT VI Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ul.Rašidovića

LOT VII Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze uz lokalni put Moštre-Radovlje, dionica od mjesta na rijeci Lješevici do skretanja za naselje Kalotići

LOT VIII Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze i regulacije saobraćaja u naselju Šareni Hanovi, općina Visoko

71242000-6

 

.200,00KM

1.040,00

2.150,00

910,00

6.000,00

6.000,00

7.000,00

15.000,00

Ukupno 39.300,00KM.

Otvoreni postupak

01.04.2018.

01.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

15.

Izrada projekta izgradnje azila za pse

71242000-6

 

2.000,00

Otvoreni postupak

15.06.2018.

15.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

16.

Izrada projekta potpornog zida u ulici VI Podvisoki

71242000-6

 

7.000,00

Otvoreni postupak

19.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

17.

Izrada projekta izgradnje javne rasvjete na dionici regionalnog puta R 443 u dužini 7,20

71242000-6

 

9.500,00

Otvoreni postupak

30.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

18.

Izrada projekta izgradnje javne rasvjete na dionici reg.puta R445, na relaciji Donja Zimča-Donje Moštre u dužini od 2,60km

71242000-6

 

7.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

19.

Izrada gl.projekta rekonstrukcije ulice Aleja Šehida Resula (kolovoz, trotoar, javna rasvjeta, hortikultura)

71242000-6

 

10.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

20.

Izrada Idejnog i Glavnom projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u užoj gradskoj jezgri općine Visoko

71242000-6

 

5.982,91

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

21.

Izrada Glavnog projekta puta od ambulante D.Moštre do Golog brda

71242000-6

 

3.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

22.

Izrada Glavnog projekta pješačke zone u naselju Prijeko

71242000-6

 

3.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

23.

Izrada Glavnog projekta saobraćajnice kroz naselje Prijeko

71242000-6

 

6.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

24.

 

Izrada projekta rekonstrukcije ulice Iznad duvara do ulice Špiljakova, sa izgradnjom oborinske kanalizacije

71242000-6

 

5.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

25.

Izrada projekta odvodnje saobraćajnice u naselju Šareni Hanovi sa izgradnjom trotoara

71242000-6

 

12.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

26.

Izrada projekta javne rasvjete Stari grad-Visoki

71242000-6

 

6.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

27.

Izrada projekta pristupnog puta u arheološkom nalazištu Veliko čajno

71242000-6

 

3.417,50

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

28.

Izrada projekta pješačke staze sa odvodnjom od ulice Ciglana-Bradve-Krč

71242000-6

 

5.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

29.

Izrada projekta regulacije Vasinog potoka

71242000-6

 

10.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.06.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

30.

Izrada projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice Arnautovići-Mulići u naselju Mile

71242000-6

 

5.982,91

Otvoreni postupak

 

10.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

31.

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice, izgradnje potpornog zida, regulacije potoka i rigola u naselju Buzići

71242000-6

 

6.000,00

Otvoreni postupak

10.04.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

32.

Izrada Elaborata eksproprijacije zemljišta za izgradnju Glavnog gradskog kolektora

71242000-6

 

1.500,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

33.

Revizija Glavnog projekta nastavka gradskog kolektora od petlje na ulazu u Visoko do lokaliteta stočne pijace

71242000-6

 

1.500,00

Otvoreni postupak

05.03.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

34.

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije podvožnjaka na željezničkoj pruzi Vrpolje-Sarajevo km 224+137

71242000-6

 

2.500,00

 

Otvoreni postupak

05.03.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

35.

Revizija Glavnog projekta projekta lokalne saobraćajnice Prijeko-Vrela-Dolipolje

71242000-6

 

700,00

Otvoreni postupak

05.03.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

36.

Revizija Projekta hidrogeoloških istraživanja na lokalitetu Goduša

71242000-6

 

750,00

 

Otvoreni postupak

05.03.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

37.

Revizija projektne dokumentacije objekata niskogradnje kao i objekata visokogradnje, vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom javne rasvjete, i nad izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže

 

71242000-6

71000000-8

 

17.094,00

Otvoreni postupak

09.04.2018.

15.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100131

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.2.

 

SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA/NAČELNICE I OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

Nabavka higijenskih paketa za majku i novorođenče

 

33750000-2

33751000-9

 

17.094,00

Konkurentski zahtjev

02.03.2018.

02.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:1091

-Ekon.kod:614200

-Red.br:1.2.6.

 

2.

Konsultacije i stručni nadzor nad sprovođenjem i unapređenjem QMS sistema

71700000-5

4.000,00

Direktni postupak

21.03.2018.

10.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0161

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.9.

 

3.

Usluge školovanja i certificiranja kandidata za interne auditore

80530000-8

4.000,00

Direktni postupak

10.04.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0161

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.9.

 

4.

Usluge medijskog praćenja

79340000-9

 

6.000,00

Direktni postupak

02.03.2018.

02.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.1.4.

 

5.

Usluge izrade stolova za Kulturni centar Altindag-Visoko

98390000-3

 

6.000,00

Direktni postupak

01.04.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100121

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.1.4.

 

6.

Pružanje usluga certificiranja Sistema upravljanja kvalitetom i Sistema okolinskog upravljanja

72225000-8

5.000,00

Direktni postupak

15.06.2018.

31.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0161

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.3.9.

 

7.

Izrada procjene ugroženosti i Elaborata sigurnosti projekta tehničke zaštite u zgradi Općine Visoko

79710000-4

6.000,00

Direktni postupak

05.04.2018.

30.04.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100111

-Funkcija:0111

-Ekon.kod:613900

-Red.br:1.1.2.

 

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA I JAVNE NABAVKE

Usluge

1.

Pružanje usluga izrade Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Prijeko” Visoko

71222000-0

71320000-7

 

10.000,00

Otvoreni postupak

01.09.2018.

01.11.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

2.

Pružanje usluga izrade regulacionog plana “Čekrečkije”

71320000-7

 

27.000,00

Otvoreni postupak

01.08.2018.

01.10.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

3.

Pružanje usluga

izrade regulacionog plana

“Dubrave” Visoko

71320000-7

 

5.000,00

Otvoreni postupak

15.05.2018.

15.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

4.

Pružanje usluga

Izrade regulacionog plana

“Luka I“ Visoko

 

71320000-7

 

7.000,00

Otvoreni postupak

30.05.2018.

30.07.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

5.

Pružanje usluga

Izrade regulacionog plana

“Prijeko I” Visoko

 

71320000-7

 

2.000,00

Otvoreni postupak

15.06.2018.

15.08.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821500

-Red.br:1.2.1.

 

Robe i radovi

1.

Rekonstrukcija poslovnih prostora kojim pravo raspolaganja ima Općina Visoko

 

45000000-7

 

40.000,00

Otvoreni postupak

30.03.2018.

30.05.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100141

-Funkcija:0491

-Ekon.kod:821600

-Red.br:1.2.2.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Usluge

1.

Osiguranje profesionalnih vatrogasaca za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja- nezgode u 24 sata

66000000-0

1.440,00

Direktni sporazum

01.02.2018.

01.03.2018.

Budžet Općine Visoko

-Potr.jedinica:

100151

-Funkcija:0133

-Ekon.kod:613800

-Red.br:1.3.7.

 

 

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

 

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

Rekonstrukcija turističkog puta Ravne (dionica R445-izletište Ravne), općina Visoko  

45000000-7

95.893,12

otvoreni

12.07.2018.g. -17.07.2018.g.

27.08.2018.g.-31.08.2018.g.

 Odobrena finansijska sredstva od strane Federalnog ministarstva finansija; Sufinansiranje za apliciranje viših nivoa vlasti, domaćih i ino.organizacija i EU fondova – razdjel. kod potr. jedinice: 100131, fukcija: 0491, Ekonomski kod: 821 600; Red. broj: 2.5.

-

 

DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

LOT 1 – Klasična registrator/arhivska kutija sa arhivskim naljepnicama

LOT 2 – Nabavka i montaža sistema klasičnih arhivskih regala/polica

 

LOT 1 –30199500-5      LOT 2 –30191100-5

 

LOT 1 – 6.500,00 KM; LOT 2 – 8.000,00 KM

 

Konkurentski zahtjev

24.07.2018.g. - 31.07.2018.g.

23.08.2018.g. – 30.08.2018.g.

Budžet Općine Visoko za 2018.god. – Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu Općine Visoko

Razdjel kod potr. jedinice 100151, funkcija: 0133, ekonomski kod 821300, red. broj: 2.1. – Nabavka opreme

-

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture u Romskom naselju „Ljetovik”  

45000000-7

109.638,53

otvoreni

07.08.2018.g. -10.08.2018.g.

17.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

1. Sredstva odobrena od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na osnovu Ugovora o saradnji broj:01-39-3807-2/17 zaključenog između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Visoko (100.000,00 KM sa PDV-om)

2. Budžet Općine Visoko

za 2018.g.-  Razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.5. (28.277,07 KM sa PDV-om)

-

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.

Konverzija grijanja u JU „Dom zdravlja” Visoko  

45000000-7

187.364,56

otvoreni

07.08.2018.g. -10.08.2018.g.

17.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100121; Funkcija: .0761, Ekonomski kod 614400

R.br. 1.2.25. – Projekat rekonstrukcije grijanja u JU Dom zdravlja  

-

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

 

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLINE

 

RADOVI

1.

Završetak projekta sanacije puta u MZ Porjećani (saobraćajnica u podružnici Željeznička stanica)

45000000-7

21.367,52

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Odobrena sredstva od Kantonalne uprave civilne zaštite

-

2.

Izgradnja mosta u naselju Loznik uz sufinansiranje Civilne zaštite Općine Visoko u iznosu od 30.000,00 KM

45000000-7

124.021,98

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100131; Funkcija: 0491, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

-

3.

Izgradnja mosta u naselju Liješeva uz sufinansiranje Civilne zaštite Općine Visoko u iznosu od 25.000,00 KM

 

45000000-7

213.675, 21

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100131; Funkcija: 0491, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

-

4.

Sanacija krova sportske sale za više namjena u skopu KSC „Mladost“ Visoko

45000000-7

177.446,82

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Sufinansiranje utopljavanje objekata; razdjel 100131; Funkcija: 0661; Ekonomski kod 613900

R.br. 1.1.10 odobrena sredstva od Federalnog ministarstva prostornog uređenja

-

5.

Vanjsko uređenje Zanatskog centra

 

 

45000000-7

13.171,00

otvoreni

09.08.2018.g.- 19.08.2018.g..

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Izdaci iz Programa Fonda za zaštitu okoline ZDK; razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

-

6.

Hortikulturno uređenje zelene površine Kraljevac

45112700-2

12.769,70

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Izdaci iz Programa Fonda za zaštitu okoline ZDK; razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

-

 

USLUGE

7.

Javna nabavka za pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina za 2018.g.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

 

 

 

 

 

 

-

LOT 1 – Održavanje javnih zelenih površina

 

77310000-6

172.649,57

 

 

 

Izdaci za Programe komunalnih djelatnosti razdjel 100131; Funkcija: 0511;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.3.

-

LOT 2 – Isticanje natpisa i obilježavanja povodom praznika

 

98390000-3

 

6.837,61

 

 

 

Izdaci za Programe komunalnih djelatnosti razdjel 100131; Funkcija: 0511;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.3.

 

-

8.

Izrada Glavnog projekta pješačke staze Ljetovik

71242000-6

2.500,00

konkurentski

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

09.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati; razdjel 100131; Funkcija: 0491;

Ekonomski kod 821500; R. Br. 2.2.

 

-

9.

Saobraćajni projekat tehničkog regulisanja saobraćaja u užoj gradskoj jezgri općine Visoko

71242000-6

10.000,00

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati; razdjel 100131; Funkcija: 0491;

Ekonomski kod 821500; R. Br. 2.2.

 

-

10.

Izrada Glavnog projekta javne rasvjete u MZ Porječani

71242000-6

12.000,00

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati; razdjel 100131; Funkcija: 0491;

Ekonomski kod 821500; R. Br. 2.2.

-

11.

Izrada Glavnog projekta saobraćajnice Buci-Goduša

71242000-6

12.000,00

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati; razdjel 100131; Funkcija: 0491;

Ekonomski kod 821500; R. Br. 2.2.

-

 

ROBE

12.

Nabavka i ugradnja solarnog video-nadzora na divljim deponijama

 

32323500-8

 

8.547,01

otvoreni

08.08.2018.g. -17.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Izdaci iz Programa Fonda za zaštitu okoline ZDK; razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

-

13.

Nabavka i ugradnja newyersey blokova

 

44111600-7

6.000,00

direktni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.08.2018.g. – 29.08.2018.g.

Izdaci iz Programa Fonda za zaštitu okoline ZDK; razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

-

14.

Nabavka kontejnera za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, Općina Visoko

 

44613800-8

34.188,03

otvoreni

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

19.09.2018.g. – 28.09.2018.g.

Odobrena sredstva od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Izdaci iz Programa za zaštitu okoline ZDK- razdjel 100131; Funkcija: 0561;

Ekonomski kod 613300

R.br. 1.1.5.

 

 

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, INSPEKCIJSKE POSLOVE I BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU

RADOVI

15

Radovi na rekonstrukciji zgrade Općine Visoko i izgradnji unutrašnje hidrantske mreže

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT 1: Rekonstrukcija mokrog čvora u zgradi Općine Visoko

45000000-7

28.690,00

konkurentski zahtjev

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

09.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100151; Funkcija: 0133, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

-

 

LOT 2: Izgradnja unutrašnje hidrantske mreže

45000000-7

6.929,40

konkurentski zahtjev

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

09.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100151; Funkcija: 0133, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

 

 

LOT 3 : Utopljavanje tavanskog prostora

45000000-7

19.942,88

Konkurentski zahtjev

09.08.2018.g. -19.08.2018.g.

09.09.2018.g. – 19.09.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu

razdjel 100151; Funkcija: 0133, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.3.

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

 

RADOVI

1.

Izgradnja nekategorisanog puta u naselju Križ na dionicama B0-B5 (L=270) i A0-A10 (=530)

45000000-7

59.781,10

otvoreni

27.08.2018.g. -01.09.2018.g.

08.10.2018.g. – 11.10.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.;  

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131 ; Funkcija: 0422, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.8. Ulaganja iz Fonda korišćenja šuma.

 

2.

Rekonstrukcija ulice Križ (od škole Kulin Ban) do Bešika

45000000-7

93.933,54

otvoreni

27.08.2018.g. -01.09.2018.g.

08.10.2018.g. – 11.10.2018.g.

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; 

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131 ; Funkcija: 0422, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.8. – Ulaganja iz Fonda korišćenja šuma i

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131; Funkcija: 0491, Ekonomski kod 821600

R.br. 2.6. -

 Sufinansiranje ulaganja u podršku turizmu.

 

USLUGE

3.

Izrada glavnog projekta regulacije Vasinog potoka u naselju Biskupići

71242000-6

9.000,00

otvoreni

27.08.2018.g. -01.09.2018.g.

08.10.2018.g. – 11.10.2018.g.

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131; Funkcija: 0491, Ekonomski kod 821500, R.br. 2.2. – Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati.

 

ROBE

4.

Nabavka, transport i ugradnja turističkih mapa, općina Visoko

 

8.547,01

otvoreni

27.08.2018.g. -01.09.2018.g.

08.10.2018.g. – 11.10.2018.g.

Razdjel. kod potr. jedinice: 100131; Funkcija: 0561, Ekonomski kod 613300, R.br. 1.1.5. – Izdaci za Program zaštite okoline ZDK

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018.g.

Redni broj

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

 

1.

 

Izrada Glavnog projekta javne rasvjete ulice Mladih Muslimana

 

71242000-6

 

500,00

 

otvoreni

 

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

 

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

 

-

 

2.

 

Izrada Glavnog projekta javne rasvjete na dionici regionalnog puta R 443, MZ Buci – do granice sa općinom Kiseljak

 

71242000-6

 

11.000,00

 

otvoreni

 

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

 

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491,

Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

 

-

 

3.

 

Izrada Glavnog projekta javne rasvjete na dionici regionalnog puta R445, Muhašinovići-Moštre

 

71242000-6

 

5.000,00

 

otvoreni

 

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

 

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

 

-

 

4.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice Arnautovići-Mulići u naselju Mile

 

71242000-6

 

8.000,00

 

otvoreni

 

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

 

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

 

 

-

5.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice, izgradnje potpornog zida, regulacije potoka i rigola u naselju Buzići

 

71242000-6

 

9.000,00

 

otvoreni

 

14.09.2018.g. -17.09.2018.g.

 

26.10.2018.g. 29.10.2018.g.

 

Budžet Općine Visoko

za 2018.g.; Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati:

razdjel kod potr. jedinice 100131; Funkcija: .0491, Ekonomski kod 821500,

R.br. 2.2.

-

 

 

IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI SLUŽBE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLINE ZA 2018. GODINU

Red. br.

Predmet nabavke

Vrsta nabavke robe/usluge/ radovi

Vrsta postupka

Šifra predmeta nabavke iz JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a

Izvor finansiranja

Okvirni datum pokretanja postupka

1.1.

Modernizacija javne rasvjete u Visokom- gradske ulice

radovi

otvoreni

45000000-7

42.548,00 KM

Budžet Općine Visoko, program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0491, ekonomski kod: 821600, redni broj: 2.3.

28.09.2018. do 30.10.2018.

1.2.

Izgradnja javne rasvjete kružni tok-most Podvanj

radovi

otvoreni

45000000-7

21.339,00 KM

Budžet Općine Visoko, program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0491, ekonomski kod: 821600, redni broj: 2.3.

28.09.2018. do 30.10.2018.

1.3.

Izgradnja mosta u naselju Liješeva

radovi

otvoreni

45000000-7

213.614,12 KM

Budžet Općine Visoko, program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0491, ekonomski kod: 821600, redni broj: 2.3.

28.09.2018. do 30.10.2018.

1.4.

Predmet nabavke:

 LOT 1 – Konverzija grijanja u O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“ Radovlje

 LOT 2 – Konverzija grijanja u O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno

 LOT 3 – Sanacija krova sportske sale na O.Š. „Kulin Ban“

 LOT 4 – Zamjena portala na O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno

 LOT 5 – Zamjena portala na O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje

 LOT 6 – Zamjena portala na O.Š. „Safvet-beg Bašagić“ Visoko

 LOT 7 – Zamjena portala na O.Š. „Kulin Ban“ Visoko

 LOT 8 – Sanacija sanitarnih čvorova u O.Š. „Alija Nametak“ Buci

LOT 9 – Sanacija krovnih prostorija u O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ Podvinci,

radovi

otvoreni

45000000-7

LOT 1 – 13.342,00 KM bez PDV-a

 LOT 2 – 11.500,00 KM bez PDV-a

 LOT 3 – 12.032,40 KM bez PDV-a

 LOT 4 –   3.582,00 KM bez PDV-a

 LOT 5 – 12.800,00 KM bez PDV-a

 LOT 6 – 16.646,00 KM bez PDV-a

 LOT 7 –  8.400,00 KM bez PDV-a

 LOT 8 – 16.840,86 KM bez PDV-a

LOT 9 –  7.817,55 KM bez PDV-a

LOT 1 i LOT 2: razdjel kod: 100131, funkcija: 0661, ekonomski kod: 613900, redni broj: 1.1.10. -  Sufinansiranje utopljavanja objekata,

LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8, LOT 9: razdjel kod: 100121, funkcija: 0951, ekonomski kod: 614300, redni broj: 1.2.14. – Transferi za pomoć u adaptaciji školskih objekata na području općine.

28.09.2018. do 30.10.2018.

 

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline za 2018. godinu.

Red.br.

Predmet nabavke

navesti naziv i detaljno pojasniti na jednostavan, jasan, objektivan i logično struktuiran način

Vrsta nabavke robe/usluge/ radovi;

Vrsta postupka

(otvoreni/ ograničeni/ pregovarački sa objavom obavještenja/ pregovarački bez objave obavještenja/ takmičarski dijalog/ konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/ konkurs za izradu idejnog rješenja/ direktni sporazum

Šifra predmeta nabavke iz JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a;

Izvor finansiranja

sa tačnim navodima: razdjel kod potr. jedinice, funkcija, ekonomski kod, red. broj

Okvirni datum pokretanja postupka odnosno upućivanja zahtjeva ovoj Službi zahtjeva za pokretanje postupka

1.

LOT 1 - Nabavka komunalne opreme "posuda i kontejnera" za selektivno prikupljanje otpada

LOT 2 - Nabavka metalnih kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada

robe

Otvoreni postupak

 

UKUPNO : 68.376,06 KM

LOT 1 - 34.188,03 KM

LOT 2 -34.188,03 KM

LOT 1-Sredstva odobrena od Ministarstva za prostorno uređenja, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, na osnovu Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava, broj: 01/2-02-823/18 od 02.07.2018. godine, u vrijedosti od 30.000 KM sa PDV-om;

iz Budžet Općine Visoko, Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0561, ekonomski kod: 613300, redni broj: 1.1.5. u vrijedosti od 10.000 KM sa PDV-om.

LOT 2 - Budžet Općine Visoko, Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK, razdjel kod potr. jedinica: 100131, funkcija: 0561, ekonomski kod: 613300, redni broj: 1.1.5.

28.09.2018. do 05.11.2018. godine

 

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Službe civilne zaštite za 2018. godinu

Red. br.

Predmet nabavke
navesti naziv i detaljno pojasniti na jednostavan, jasan, objektivan i logično struktuiran način

Vrsta nabavke robe/usluge/ radovi;

Vrsta postupka
(otvoreni/ ograničeni/ pregovarački sa objavom obavještenja/ pregovarački bez objave obavještenja/ takmičarski dijalog/ konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/ konkurs za izradu idejnog rješenja/ direktni sporazum

Šifra predmeta nabavke iz JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a;

Izvor finansiranja
sa tačnim navodima: razdjel kod potr. jedinice, funkcija, ekonomski kod, red. broj

Okvirni datum pokretanja postupka odnosno upućivanja zahtjeva ovoj Službi zahtjeva za pokretanje postupka

1.

LOT 1 - Nabavka opreme za gašenje požara
LOT 2 - Nabavka tehničke vatrogasne opreme
LOT 3 - Nabavka radnih vatrogasnih uniformi

robe

Konkurentski zahtjev

 

UKUPNO : 29.000,00 KM
LOT 1 - 12.000,00 KM
LOT 2 - 8.000,00 KM
LOT 3 - 9.000,00 KM

Budžet Općine Visoko za 2018. godinu
razdjel kod potr. Jedinica: 100171, funkcija: 0321, ekonomski kod: 821300, redni broj: 2.2.
-Nabavka opreme za vatrogasnu jedinicu iz sredstava naknada za vatrogastvo

01.11.2018.godine
 do 07.11.2018. godine

 

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Red. br.

Predmet nabavke
navesti naziv i detaljno pojasniti na jednostavan, jasan, objektivan i logično struktuiran način

Vrsta nabavke robe/usluge/ radovi;

Vrsta postupka
(otvoreni/ ograničeni/ pregovarački sa objavom obavještenja/ pregovarački bez objave obavještenja/ takmičarski dijalog/ konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/ konkurs za izradu idejnog rješenja/ direktni sporazum

Šifra predmeta nabavke iz JRJN

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a;

Izvor finansiranja
sa tačnim navodima: razdjel kod potr. jedinice, funkcija, ekonomski kod, red. broj

Okvirni datum pokretanja postupka odnosno upućivanja zahtjeva ovoj Službi zahtjeva za pokretanje postupka

1.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Mladih Muslimana – dodatni i nepredviđeni radovi

radovi

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

 45000000-7

Građevinski radovi

8.712,00

Budžet Općine Visoko za 2018. godinu, Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu,
razdjel kod potr. jedinica:

100131, funkcija: 0491, ekonomski kod: 821600, redni broj: 2.3.

03.11.2018. do 30.11.2018. godine

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Prilog: Izmjene i dopune

 

Izmjene plana nabavki za 2018.godinu

Prilog: Izmjene plana