Općina Visoko

Legislativa Lista općinskih dokumenata dostupnih za pregled, spremanje i štampanje

Pdficon3  Program rada Općinskog vijeća za 2018.godinu
 Pdficon3

PRAVILNIK o kriterijima za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za vlasnike stambenih prostora u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem za 2016.godinu

Pdficon3 PRAVILNIK otroškovima pregleda projektne dokumentacije elektroenergetskih objekata iz nadležnosti Općine Visoko
Pdficon3

UPUTSTVO opostupku i načinu davanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju za elektroenergetske objekte u nadležnosti Općine Visoko

Pdficon3 Odluka o provođenju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014-2034. godine
Pdficon3

Odluka o usvajanju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014. do 2034.godine

Pdficon3

ODLUKA o usvajanju Strategije komuniciranja općine Visoko 

s javnošću za period 2015 – 2021. godina

Pdficon3

Statut Općine Visoko

Pdficon3 Poslovnik Općinskog vijeća Visoko
Pdficon3 Etički kodeks za vijećnike Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Visoko
Pdficon3 Registar propisa Općine Visoko 1996-2014. godine
Pdficon3

Odluka o općinskim administrativnim taksama (Prečišćeni tekst)

Pdficon3

Odluka o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda

 Pdficon3

 Odluka o naknadama za vatrogastvo 

Pdficon3

Odluka o komunalnom redu

Pdficon3

Odluka o komunalnim taksama

 Pdficon3

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korišćenja gr. zemljišta, uređenje i korištenje gr. zemljišta na području općine Visoko 

 Pdficon3

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu obavljanja tehničkog pregleda građevina, troškovima vršenja tehničkog pregleda i načina plaćanja članova komisije za tehnički pregled