Općina Visoko

Mjesne zajednice Spisak mjesnih zajednica i predsjednika savjeta u Općini Visoko

 

Na području općine Visoko osnovano je 26 Mjesnih zajednica, kao obavezan oblik mjesne samouprave, putem kojeg građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utiču na njihov život i rad.

 

Savjet MZ, organ odlučivanja, biraju građani s područja Mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo. Mandat članova Savjeta Mjesne zajednice traje četiri (4) godine.

 

Izbori za članove Savjeta Mjesnih zajednica održani su 23.04.2017.godine.

 

 

 

Mjesna zajednica

      

Predsjednik Savjeta

Mjesne zajednice

 

Sekretar Savjeta Mjesne zajednice 

 

 1.  

Arnautovići

Osmanbašić Emir

Fejzć Faruk

 1.  

Buci

Fejzić Dževad

Čurt Dženan

 1.  

Bulčići

Sokolović Sejd

Kulić Esad

 1.  

Buzić Mahala

Muslija Midhat

Muslić Emir

 1.  

Centar

Ašlama Vejsil

Nurudinović Haris

 1.  

Čekrekčije

Salihović Anel

Hadžihalilović Mulija

 1.  

Dobrinje

Kahvedžić Eldin

Kubat Meho

 1.  

Goduša

Babić Eniz

Bulut Zihrija

 1.  

Gračanica

Husić azra

 

 1.  

Koložići

Mušinbegović Amir

Fejzović Enver

 1.  

Kralupi

Džafić Edin

Javorovac Šele

 1.  

Kula Banjer

Trnčić Armin

Numanović Hamdija

 1.  

Liješeva

Ohran Akif

Halilović Fikret

 1.  

Moštre

Dervišbegović Fikret

Hadžialić Almir

 1.  

Novo Naselje

Malić -Zečević  Maja

Elezović Mersid

 1.  

Orašac

Durić Salem

Begić Adnan

 1.  

Podvinci

Zukan Nihad

Spahić Miralem

 1.  

Porječani

Ganić Rusmir

Lepić Sabit

 1.  

Radovlje

Suljić Fahrudin

Goralija Senad

 1.  

Rosulje

Balta Amir

Begović Nedim

 1.  

Stari Grad

Novokmet-Halilović Delila 

Mimić Zineta

 1.  

Topuzovo Polje

Osmanović Refija

Zukić Izet

 1.  

Tušnjići

Huseljić Aldin

Huseljić Adem

 1.  

Vratnica

Brkić Halim

Pulo Mahir

 1.  

Zimča

Kapetanović Sehad

Bukić Mirza

 1.  

Željeznička stanica

Bakšić Alija

Mašetić Muamer