Općina Visoko

Pregled novosti
24.09.2018

Djeca iz Bosanske Kostajnice i Bosanske Dubice zajedno sa  predstavnicima Medžlisa Islamskih zajednica ove dvije općine, jučer su upriličili posjetu općini Visoko. Općinska načelnica je dočekala go...

Pročitajte više

24.09.2018

U ulici Alije Izetbegovića danas je svečano otvoren sajam „Dani organske proizvodnje“ kojeg organizuje Savez udruženja organskih proizvođača ORGANSKO FBIH pod pokroviteljstvom Općine Visoko. Radi s...

Pročitajte više

24.09.2018

Danas je Općina Visoko, nakon više od 10 godina, bila domaćin radnog  sastanka u organizaciji Agencije za državnu službu FBIH, a u vezi sa obukama državnih službenika i namještenika. Cilj sastanka ...

Pročitajte više

24.09.2018

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:   O B A ...

Pročitajte više

21.09.2018

U sklopu projekta „Turistička patrola Dnevnog avaza“ jučer su dodijeljene nagrade predstavnicima gradova i turističkih zajednica za najveće turističke centre u BiH. Nagrađeni su gradovi: Mostar, Sa...

Pročitajte više

21.09.2018

Nakon polaganja vodovodnih cijevi i gasnih instalacija, pristupilo se radovima na rekonstrukciji starog puta u naselju Uvorići. Ovlašteni predstavnici Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne ...

Pročitajte više

20.09.2018

Nakon provedenog dvodnevnog nadzornog audita po svim službama u Općini Visoko, danas je održan završni sastanak na kojem je auditor podnio izvještaj o certifikacijskom auditu provjere sistema uprav...

Pročitajte više

19.09.2018

Tradicionalno, kao i svake godine u septembru, u Visokom će biti održani Dani organske proizvodnje koji organizuje Savez udruženja organske proizvodnje FBIH u saradnji sa Općinom Visoko. Svečano ot...

Pročitajte više

17.09.2018

U toku su radovi na asfaltiranju puta Ravne-Stari grad „Visoki“. Dužina dionice na kojoj se izvode radovi iznosi 1000 m, širina kolovoza 2,5 m, a debljina asfaltnog sloja 7 cm. U sklopu ovih radova...

Pročitajte više

17.09.2018

U Velikoj sali Općine Visoko danas je održana prezentacija na kojoj su visočkim preduzetnicima i privrednicima predstavljene prednosti Bizbook-a, poslovne platforme gdje korisnici postavljaju ponud...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.