Grad Visoko

Pregled novosti
27.01.2020

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko obavještava javnost da će se upis djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, za djecu u godini pred polazak u osnovnu ško...

Pročitajte više

27.01.2020

U službenoj posjeti gradu Šapcu danas su boravili gradonačelnica Amra Babić i predsjedavajući Gradskog vijeća Bajro Fejzić. Ovom prilikom u razgovorima sa gradonačelnikom grada Šapca, Nebojšo...

Pročitajte više

27.01.2020

U skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, Grad Visoko je na osnovu provedenog Javnog poziva za iskaz interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Visokog objavlj...

Pročitajte više

24.01.2020

U toku je ugradnja savremenog videonadzora, odnosno kamera od 8 MP gdje će biti pokrivena cjelokupna unutrašnjost, ali i spoljašnost KSC „Mladost“. Biti će izvršena ugradnja visoko kvalitetnih kam...

Pročitajte više

24.01.2020

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:   O B A V...

Pročitajte više

23.01.2020

„Reci stop dosadnom raspustu i dođi u Biblioteku“ naziv je radionice, u organizaciji Gradske biblioteke Visoko, za učenike osnovnih i srednjih škola. Organizatori radionice su dobili dobru ideju ka...

Pročitajte više

23.01.2020

Gradonačelnica Amra Babić danas je upriličila prijem za najtrofejniju bosanskohercegovačku skijašicu svih vremena, mladu Visočanku Elvedinu Muzaferija, sa kojom je razgovarala o dosadašnjim rezulta...

Pročitajte više

22.01.2020

U prethodnom periodu završena je prva faza radova na proširenju gradske vodovodne mreže koja je obuhvatala naselja Kula Banjer, Gračanicu i Čekrekčije. U tom periodu urađeno je 900 priključaka. U...

Pročitajte više

20.01.2020

Na osnovu člana 8. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18 i “Sl.glasnik Grada Visoko” br.1...

Pročitajte više

17.01.2020

Raspodjelom javnih prihoda na korisnike, a u skladu sa zvaničnim izvještajem Ministarstva finansija ZDK u 2019.godini ukupno uplaćeni prihodi, od strane građana i pravnih lica po raznim osnovama sa...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.