Grad Visoko

Pregled novosti
16.10.2019

Nakon provedenog dvodnevnog nadzornog audita u svim službama u Gradskoj upravi, danas je održan završni sastanak na kojem je auditor podnio izvještaj o nadzornom auditu provjere sistema upravljanja...

Pročitajte više

16.10.2019

Gradonačelnica Amra Babić, zajedno sa svojim saradnicima iz Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke, upriličila je obilazak područja na kojima su okon...

Pročitajte više

15.10.2019

Grad Visoko u saradnji sa Udruženjem pčelara „Behar“ Visoko pokrenuo je aktivnosti za besplatnu školu pčelarstva za sva zainteresovana fizička lica. Pozivaju se sva zainteresovana fizička  lica sa ...

Pročitajte više

15.10.2019

U skladu sa potpisanim Ugovorom broj: 01/2-02-946/19 od 19.08.2019. koji se odnosi na izgradnju saobraćajnice kroz poslovnu zonu Ozrakovići, radovi se intenziviraju. Izvođač radova „ŠPIC BETON“ d.o...

Pročitajte više

14.10.2019

Grad Visoko je putem Službe za za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke realizovao Projekat iz oblasti zaštite okoline sa područnim osnovnim i srednjim školam...

Pročitajte više

14.10.2019

Ambasadorica Republike Bugarske u BiH NJ.E. Avgustina Cvetkova – Karabaševa danas je boravila u službenoj posjeti našem gradu. Tom prilikom je održan sastanak sa gradonačelnicom Babić, predsjedavaj...

Pročitajte više

11.10.2019

U okviru manifestacije “DJECI NA DAR – VESELI OKTOBAR” koju  organizuju Grad Visoko i JU Gradska biblioteka, danas je u KC Altindag održan koncert najpoznatijeg bosanskohercegovačkog hora „Princess...

Pročitajte više

11.10.2019

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke realizuje projekat "Izgradnja puta u Malom Čajnu, MZ Gračanica" iz Programa kapitalnih ulaganja u putnu infras...

Pročitajte više

10.10.2019

U posjeti gradonačelnici Amri Babić danas je boravio direktor agencije “VIKUS” Mirza Handžić. Tim povodom je uručio zahvalnicu gradonačelnici za pružanje pomoći prilikom organizovanja sportskih deš...

Pročitajte više

10.10.2019

Grad Visoko je „Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo“ putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke aplicirao projekat „Uređenje desne oba...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.