Grad Visoko

Pregled novosti
30.01.2014

Općina Visoko, započela je sprovođenje projekta finasijskog i pravnog savjetovanja zaduženih građana. Cilj projekta je da građani, koji nisu u mogućnosti redovno otplaćivati svoja kreditna dugovanj...

Pročitajte više

24.01.2014

Obavještava se javnost da će se 14. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 31.1.2014. godine (petak) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 14 sati. sa sljedećim Dnevnim redom:   1. Izvod ...

Pročitajte više

23.01.2014

Općina Visoko u saradnji s Ambasadom Kraljevine Švedske i međunarodnom kooperativnom agencijom Saveza holandskih općina VNG International, danas je organizovala sastanak na temu "Predstavljanje pro...

Pročitajte više

22.01.2014

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

22.01.2014

Općina Visoko u saradnji s Ambasadom Kraljevine Švedske i međunarodnom kooperativnom agencijom Saveza holandskih općina VNG International, u četvrtak 23.1.2014. godine organizuje sastanak na temu "...

Pročitajte više

20.01.2014

Dana 09. 1. 2014. godine, Aida Alibegović i Faruk Mušinbegović su ispred Općine Visoko, izašli na teren s ciljem obilaska putne infrastrukture i uvida u stanje na izgrađenim ili rekonstruisanim put...

Pročitajte više

16.01.2014

Ambulanta porodične medicine "TIKA" Moštre, danas je svečano otvorena, a sredstva za izgradnju od oko 900.000 KM finansirala je Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA). Sveča...

Pročitajte više

15.01.2014

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku dod...

Pročitajte više

14.01.2014

Općina Visoko poziva sve građane da prisustvuju svečanom otvorenju AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE “TIKA” u Moštru, čija je izgradnja finansirana od strane Turske agencije za saradnju i koordinaciju u...

Pročitajte više

14.01.2014

Cristian Barale, šef terenskog ureda OSCE-a u Travniku, posjetio je danas Općinu Visoko i održao radni sastanak sa Općinskom načelnicom Amrom Babić i predsjedavajućom Općinskog vijeća Visoko Mirelo...

Pročitajte više

13.01.2014

                                Općina Visoko svim građanima upućuje JAVNI POZIV   za svečano otvorenje AMBULANTE PORODIČNE MEDICINE “TIKA” MOŠTRE, općina Visoko čija je izgr...

Pročitajte više

10.01.2014

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05) Općinska načelnica Visoko raspisuje JAVNI OGLAS za popun...

Pročitajte više

10.01.2014

Treća faza rekonstrukcije lokalnog vodovoda "Kučetine" uspješno je započeta uvođenjem izvođača radova, "TB INŽENJERING" d.o.o. Breza, u posao 8. januara 2014. godine. Također, uz rekonstrukciju vod...

Pročitajte više

10.01.2014

JKP "Visočica" Visoko, 8. januara 2014. godine, uvedena je u posao izgradnje kanalizacije "Oštrac" u MZ Buci. Rok za izvođenje radova je 60 radnih dana, a vrijednost ugovora je 70.164,95 KM. Sreds...

Pročitajte više

08.01.2014

Općinsko vijeće Visoko na 12. sjednici, održanoj 22.11.2013. godine, donijelo je Odluku o pristupanju izradi Strategije komuniciranja Općine Visoko s javnošću za period 2015 – 2021. godina. Ovom od...

Pročitajte više

07.01.2014

Dana 07.01.2014.godine stručno lice, Općine Visoko, Ćosović Mugdim je po službenoj dužnosti obišao trasu puta Ginje – Dvor, općina Visoko, koja je asfaltirana u julu 2013. godine, sa zadatkom da se...

Pročitajte više

06.01.2014

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

03.01.2014

Građanima općine Visoko, pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti, želimo sretan nastupajući blagdan Božić, sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i ljubavi sa svojim porodicama, prijateljima i...

Pročitajte više

03.01.2014

Povodom nastupajućeg pravoslavnog Božića, Općinska načelnica Amra Babić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Mirela Mateša Bukva i dopredsjedavajuća Općinskog vijeća Aida Zerdo, upriličile su prijem z...

Pročitajte više

03.01.2014

U utorak, 31.12.2013. godine, Općinska načelnica Amra Babić u povodu stečenog zvanja doktora nauka primila je gđicu Azru Kadić, koja je doktorila je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na temu: "Pr...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.