Grad Visoko

Pregled novosti
28.02.2014

Promocija “Investicionog programa Općine Visoko u oblasti komunalne infrastrukture – vodosnabdjevanje – I faza: Proširenje gradskog vodovodnog sistema”, održana je jučer, četvrtak 27.2.2014. godine...

Pročitajte više

28.02.2014

Svim građanima općine Visoko upućujemo iskrene čestitke povodom 1.marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. “Sile koje nasrću na Bosnu umorit će se. Mi se nećemo umoriti.” - citat rahmetli Ali...

Pročitajte više

28.02.2014

Vijeće Evrope, USAID misija u Bosni i Hercegovini i Udruženje izbornih zvaničnika BiH, u okviru projekta ''Jačanje uloge žena i mladih lidera u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini'', d...

Pročitajte više

27.02.2014

Obavještavaju se korisnici JU "Centar za socijalni rad" Visoko, da su iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona uplaćene naknade za porodilje u radnom odnosu za oktobar 2013. godine (10/13). Sredstva ć...

Pročitajte više

27.02.2014

Komunalno-putna inspektorica Općine Visoko u okviru svojih redovnih aktivnosti, a u skladu sa Odlukom o javnom redu i miru, izvršila je nadzor na lokalitetu Novo Brdo, Ljetovik III gdje je uočeno s...

Pročitajte više

27.02.2014

Općinu Visoko, danas su posjetili predstavnici humanitarne organizacije "Muslim Aid" s kojim je održan radni sastanak. Inače, "Muslim Aid" je međunarodna humanitarna organizacija sa sjedištem u Lo...

Pročitajte više

26.02.2014

Komunalno putna inspektorica Općine Visoko, je u okviru svojih redovnih aktivnosti, a u skladu s Odlukom o vodovodu i kanalizaciji, u utorak 25.2.2014. godine, izvršila kontrolu i nadzor vezan za p...

Pročitajte više

26.02.2014

Služba za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove, obavještava sve stanovnike općine Visoko, da sve nepravilnosti koje uoče na terenu, a u nadležnosti su općinske inspekcije m...

Pročitajte više

25.02.2014

              Četvrtak, 27.02.2014. godine 19:00 sati – Promocija knjige prof.dr. Envera Demirovića „Bosanski feniks“ u organizaciji JU „Gradska biblioteka“ Visoko - Velika sala Općine Viso...

Pročitajte više

25.02.2014

Na osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 7/08 i 6/11) Općinsko vijeće Visoko, na tematskoj sjednici održanoj 21.2.2014. godine, prilikom razma...

Pročitajte više

25.02.2014

Komunalno-putna inspektorica Općine Visoko, u okviru svojih redovnih aktivnosti, a u skladu s Odlukom o komunalnom redu (Sl. glasnik Općine Visoko br. 3/12), izvršila je nadzore odvoza smeća u prod...

Pročitajte više

24.02.2014

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku dod...

Pročitajte više

24.02.2014

Općina Visoko je u toku 2013. godine pratila sve objavljene Javne pozive od strane državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava, institucija, fondova, vladinih i nevladinih organizacija, ambas...

Pročitajte više

21.02.2014

Općina Visoko, uputila je zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u Zenici – veterinarskoj inspekciji povodom pokolja ovaca koji su se desili u Gornjem Moštru i Donjem Moštru. "Dana 17....

Pročitajte više

21.02.2014

                                    Općina Visoko   svim građanima upućuje   JAVNI POZIV   ZA PROMOCIJU INVESTICIONOG PROGRAMA OPĆINE VISOKO U OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTU...

Pročitajte više

21.02.2014

Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko na kojoj je razmatrana aktuelna socio-ekonomska situacija na području općine Visoko s posebnim osvrtom na položaj radnika u privatiziranim, djelomično priv...

Pročitajte više

20.02.2014

Nastavljajući politiku ozbiljnog pristupa rješavanju problema visočke općine načelnica Općine Amra Babić je jučer u Sarajevu upriličila Promociju “Investicionog programa Općine Visoko u oblasti kom...

Pročitajte više

20.02.2014

Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori za 15. sjednicu Općinskog vijeća Visoko.

Pročitajte više

18.02.2014

Javna rasprava o Nacrtu zakona o obrazovanju odraslih održana je u Velikoj sali Općine Visoko dana 17.02.2014. godine sa početkom u 10:00 sati. Članovi Radne grupe Ministarstva za obrazovanje, na...

Pročitajte više

18.02.2014

Općinska načelnica Visoko upućuje Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Visoko. U cilju ostvarivanja društvene brige za zdravlje na nivou Općine osniva se Zdravstveni savjet općine...

Pročitajte više

18.02.2014

Budžet za 2014. godinu Program rada Općinskog vijeća Visoko za 2014. godinu

Pročitajte više

17.02.2014

Danas je u Maloj sali Općine Visoko Općinska načelnica sa saradnicima održala sastanak s direktorom projekta GOLD gospodinom Mark T.McCord i ekspertima USAID-a i SIDA-e za Lokalni ekonomski razvoj....

Pročitajte više

15.02.2014

Nova, renovirana, kuglana svečano je danas otvorena u sklopu  KSC "Mladost". Novu kuglanu je otvorila Općinska načelnica Amra Babić, a današnjoj svečanosti prisustvovao je i kuglaški klub "Medvešča...

Pročitajte više

14.02.2014

Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13)...

Pročitajte više

13.02.2014

Obavještavaju se korisnici JU "Centar za socijalni rad" Visoko, da su iz budžeta Zeničko - dobojskog kantona uplaćene naknade, za: DODATAK NA DJECU 08/13 TUĐA NJEGA 08/13 PORODILJE U RADNOM ODNO...

Pročitajte više

13.02.2014

Obavještavaju se studenti – djeca branilaca koji su ostvarili pravo na stipendiju studijske 2012/2013. godine da je izvršena uplata sredstava u svrhu VII rate stipendije Ministarstva za boračka pit...

Pročitajte više

13.02.2014

Općinska načelnica Amra Babić, danas je održala sastanak s predstavnicima sindikata preduzeća "KTK" Visoko, "Vitex" Visoko i "Bosnafurnir" Visoko. Tema sastanka bila je upoznavanje prisutnih s akti...

Pročitajte više

13.02.2014

Općinska načelnica Amra Babić, danas je održala sastanak kojem su prisustvovali predsjednik Zadružnog saveza FBiH Husein Hasić, glavni zadružni revizor Hadžić Nagib, direktor Zemljoradničke zadruge...

Pročitajte više

13.02.2014

Kolegij Općinskog vijeća Visoko, 13.2.2014. godine održao je redovnu 18. sjednicu na kojoj je utvrđen dnevni red 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Visoko, koja je zakazana za subotu 22.2.2014. ...

Pročitajte više

12.02.2014

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

12.02.2014

Obavještavaju se studenti sa područja općine Visoko, da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko - dobojskog kantona uplatilo drugu ratu stipendije redovnim studentima prvog i...

Pročitajte više

11.02.2014

Općinska načelnica Amra Babić, danas je održala sastanak s predstavnicima KK "Bosna" Visoko povodom organizacije svečanog otvaranja nove kuglane u KSC "Mladost". Četiri nove i moderne staze postavl...

Pročitajte više

11.02.2014

Općinska načelnica Amra Babić u sklopu aktivnosti vođenja socijalnog dijaloga, održala je danas sastanak sa predstavnicima sindikata preduzeća tekstilne industrije "Vitex", povodom teške situacije ...

Pročitajte više

11.02.2014

U Maloj sali Općine Visoko, Općinska načelnica Amra Babić održala je danas sastanak sa privrednicima općine Visoko. Ovom sastanku prisustvovao je i Dragan Božičković načelnik Općinskog štaba Civiln...

Pročitajte više

11.02.2014

Obavještavaju se korisnici stalne socijalne pomoći da su sredstva za mjesec august 2013.godine iz budžeta Kantona prebačena na račun JU Centar za socijalni rad, te da će biti na računima korisnika ...

Pročitajte više

10.02.2014

Uvažavajući težinu socijalno-ekonomskog aspekta vremena u kojem živimo, okolnosti nezavršenih i neuspjelih procesa privatizacije velikih privrednih giganata, nezaposlenost i nemogućnost za normalno...

Pročitajte više

10.02.2014

Općinsko vijeće Visoko, danas je održalo vanrednu sjednicu povodom održanih protesta i okupljanja građana, na kojoj se razmatrala informacija o aktuelnom stanju i dešavanjima na području općine Vis...

Pročitajte više

09.02.2014

Danas je u prostorijama Službe CZ Općine Visoko  održana vanredna proširena sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite Visoko uz prisustvo direktora srednjih i direktora osnovnih škola sa područja gr...

Pročitajte više

07.02.2014

Iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, a putem Centra za socijalni rad općine Visoko u 2013.godini isplaćene su naknade za porodilje i to:       isplaćena naknada u januaru 2013. z...

Pročitajte više

06.02.2014

Dana 30.01.2014. godine, održan je sastanak predstavnika JP Autoceste FBiH i predstavnika Općine Visoko, vezano za rješavanje odvodnje Banjerskog potoka i tehničkog rješenja za otklanjanje problema...

Pročitajte više

06.02.2014

Obavještavaju se studenti - djeca branilaca koji su ostvarili pravo na stipendiju studijske 2012/2013. godine, da je izvršena uplata sredstava u svrhu VI rate stipendije. Uplata je izvršena na tek...

Pročitajte više

05.02.2014

Općinska načelnica Amra Babić, danas je održala sastanak s generalom Sakibom Mahmuljinom i predsjednikom Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko – dobojskog kantona, Benjaminom Preldžićem. Također, o...

Pročitajte više

01.02.2014

Ukoliko imate registriranu firmu i biznis plan za kojeg vjerujete da ima veliki potencijal za kreiranje  novih radnih mjesta i povećanje izvoza pogodan ste kandidat za dobivanje grant sredstava iz ...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.