Grad Visoko

Pregled novosti
31.03.2014

Komunalno putna inspektorica je po anonimnoj prijavu, a okviru svojih redovnih aktivnosti izvršila nadzor na prostoru „Aerodroma“ u MZ Radovlje. Nepoznato lice nas je obavijestilo da je na prostor...

Pročitajte više

31.03.2014

Općinska načelnica Amra Babić, danas je upriličila sastanak sa volonterima koji su primljeni u Općinu Visoko za stručno osposobljavanje za samostalni rad u 2013. godini. Tom prilikom, 10 volontera...

Pročitajte više

28.03.2014

Komunalno-putna inspektorica Općine Visoko, u okviru svojih redovnih aktivnosti, izvršila je nadzor korištenja javnih površina u svrhu postavljanja ljetnih bašti.Na terenu je utvrđeno da su sve baš...

Pročitajte više

28.03.2014

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative sa 16. sjednice Općinskog vijeća Visoko održane 26. marta 2014. godine.

Pročitajte više

28.03.2014

Zbog pritužbi velikog broja građana općine Visoko vezano za otežano kretanje pješaka na mjestima gdje su postavljene ljetne bašte u obavezi smo osigurati njihovu bezbjednost. Iz tog razloga, Služb...

Pročitajte više

28.03.2014

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

28.03.2014

Povodom obilježavanja 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, centralna manifestacija će se održati 04. aprila 2014. godine sa početkom u 11:30 sati na lokaciji LZ Vrela, u MZ Čekrečije, op...

Pročitajte više

26.03.2014

Komunalno-putna inspektorica Općine Visoko je u okviru svojih redovnih aktivnosti izvršila nadzor u krugu O.Š “Alija Nametak“ Buci i uočila neovlašteno odlaganje komunalnog otpada. Ove prekršajne ...

Pročitajte više

26.03.2014

U Velikoj sali Općine Visoko, danas je Općinska načelnica Amra Babić održala press konferenciju na kojoj je podnijela Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske načelnice u 20...

Pročitajte više

26.03.2014

Obavještavamo građane općine Visoko da će od 26.03.2014. pa nadalje Tim za humanitarno deminiranje Oružanih snaga BiH početi sa operacijama deminiranja na lokaciji L.Z. Vrela u MZ Čekrekčije. Pose...

Pročitajte više

24.03.2014

U Velikoj sali Općine Visoko, održana je press konferencija povodom prezentacije projekta "Izgradnje mini hidroelektrana na rijekama Bosna i Fojnica. O aktivnostima na pripremi i realizaciji projek...

Pročitajte više

24.03.2014

Takmičenje iz engleskog jezika učenika IX razreda, osnovnih škola s područja općine Visoko, održano je u subotu 22.03.2014. godine u O.Š. „Kulin Ban“ Visoko. Najbolje rezultate osvojili su učenici:...

Pročitajte više

24.03.2014

Kolegij Općinskog vijeća, na sjednici održanoj 14.03.2014. godine, razmatrana je Informacija o pojačanim bespravnim sječama na području općine Visoko, akt broj: 03-120/14 od 13.03.2014. godine, a k...

Pročitajte više

21.03.2014

Općinska načelnica Amra Babić svim građanima općine Visoko čestita Svjetski dan voda – 22. mart. Značaj voda ogleda se u činjenici da je voda temelj života i osnova svakog živog organizma, te je s...

Pročitajte više

21.03.2014

OPĆINA VISOKO i JP “VISOKO EKOENERGIJA” upućuje Javni poziv na prezentaciju projekta: IZGRADNJA MINI HIDROELEKTRANA NA RIJEKAMA BOSNA I FOJNICA. Pozivamo Vas na prezentaciju projekta IZGRADNJA MIN...

Pročitajte više

21.03.2014

Povodom raspisanog Javnog poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivredno...

Pročitajte više

21.03.2014

Građevinski inspektor Općine Visoko, vršio je kontrolu gradnje u naselju Kalotići, te je utvrđeno da se radi o iskopu na privatnoj parceli kanalskog rova u dužini 100 metara. Također, izvršena je ...

Pročitajte više

20.03.2014

Na osnovu člana 166. Poslovnika Opinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u mislu odredaba ootvorenosti sastanaka zaj avnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje O B A...

Pročitajte više

20.03.2014

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, raspisuje se Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom na rad u Jedinstveni općinski organ uprave općine Visoko, bez zasnivanja ra...

Pročitajte više

20.03.2014

U Općini Visoko je u toku realizacija projekta „Plastenička proizvodnja kao pomoć poboljšanju finansijskog stanja dijela socijalno ugroženih porodica na teritoriji općine Visoko“. Projekat se reali...

Pročitajte više

19.03.2014

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju zaključenog između Općine Visoko i humanitarne organizacije “MuslimAid” kojim su osigurana donatorska sredstva (odstrane “MuslimAid-a” 50%, Općine Visoko 25%) ...

Pročitajte više

18.03.2014

Građevinski inspektor Općine Visoko, vršio je kontrolu gradnje poslovnog objekta u naselju Topuzovo Polje, te nakon kontrole ustvrdio da se radovi izvode u skladu sa investiciono-tehničkom dokument...

Pročitajte više

17.03.2014

U naselju Dahirovac počela je realizacija projekta izgradnje dječjeg parka, čije finansiranje u vrijednosti od 18.900,00 KM, osigurano je na osnovu javnog konkursa koji je objavila Ambasada Kraljev...

Pročitajte više

17.03.2014

U subotu, 15. marta 2014. godine u OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre, održano je takmičenje iz matematike učenika osnovnih škola za VI, VII, VIII i IX razred sa područja općine Visoko.    ...

Pročitajte više

17.03.2014

Pregled izvršenja budžetskih prihoda za prva dva mjeseca 2014. godine

Pročitajte više

14.03.2014

Općina Visoko obavještava sva pravna i fizička lica koja namjeravaju vršiti gradnju na području općine, da se pridržavaju zakonskih propisa. Novi Zakon o prostornom uređenju i građenju stupio je na...

Pročitajte više

14.03.2014

Komunalno-putna inspektorica Općine Visoko, po zahtjevu stanovnika iz ulice Skopljaka, izvršila je uviđaj u istoj te utvrdila da postoji problem odvodnje oborinske vode s kolovoza.U narednom period...

Pročitajte više

13.03.2014

Obavještavaju se korisnici JU "Centar za socijalni rad" Visoko, da su iz budžeta Kantona uplaćene naknade za: Dječiji dodatak za oktobar 2013. godine Tuđa njega za oktobar 2013. godine Porodilje...

Pročitajte više

13.03.2014

Građevinski inspektor Općine Visoko, vršio je kontrolu gradnje multimedijalnog centra u naselju Prijeko, te je zaključio da se radovi izvode u skladu sa investiciono-tehničkom dokumentacijom. Takođ...

Pročitajte više

13.03.2014

Sportska ambulanta pri Kantonalnom zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu u Zenici (adresa: Bulevara kralja Tvrtka br. 1) osposobljena je za obavljanje radnji iz sadržaja rada specifične zdrav...

Pročitajte više

13.03.2014

Općina Visoko potpisala je ugovor sa konzorcijem kojeg čine "Resor" d.o.o. Gadžin Han i "Liv-S" d.o.o. Visoko za nabavku vozila za prikupljanje otpada kapaciteta 9 tona. Ugovor je potpisan 11. mar...

Pročitajte više

12.03.2014

Komunalno-putna inspektorica, u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizovala je prijem za učenike OŠ "Kulin Ban" Visoko i s njima razgovarala na temu zbrinjavanja animalnog i komunalnog otpada. ...

Pročitajte više

12.03.2014

Općina Visoko je, za razliku od prethodnih godina, u realizaciji projekata u oblasti cestovne infrastrukture uvela praksu obaveznog kontrolnog ispitivanja kvaliteta izvedenog asfaltnog sloja. Naim...

Pročitajte više

11.03.2014

Obavještavaju se korisnici JU "Centar za socijalni rad", da su iz budžeta Kantona uplaćene naknade, za:NEZAPOSLENE PORODILJE ZA OKTOBAR 2013. GODINESMJEŠTAJ U DRUGU PORODICU ZA OKTOBAR 2013. GODINE...

Pročitajte više

11.03.2014

Obavještavaju se sudenti - djeca branilaca koji su ostvarili pravo na stipendiju studijske 2012/2013. godine, da je izvršena uplata sredstava u svrhu VIII rate stipendije. Uplata je izvršena na te...

Pročitajte više

11.03.2014

Komunalno-putna inspektorica je u okviru svojih redovnih aktivnosti u skladu sa Odlukom o javnom redu i miru („Sl. glasnik“ Općine Visoko br. 7/07) izvršila nadzor vezano za problematiku stvaranja ...

Pročitajte više

11.03.2014

Općinska načelnica Amra Babić upućuje čestitku najuspješnijim učenicima VIII i IX razreda osnovnih škola na takmičenju iz fizike s područja općine Visoko sa željom za uspjehom na kantonalnom i drug...

Pročitajte više

10.03.2014

ZAKLJUČAK I Općinsko vijeće Visoko usvaja Informaciju o odobrenim i isplaćenim sredstvima iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona braniocima i članovima njihovih porodica na području općine Viso...

Pročitajte više

10.03.2014

Poštovani, Vezano za Zaključak općinskog vijeća broj: 01/1-02-44/14 od 04.02.2014. godine, a po kojem tražite stav ovog organa kantonalne uprave javljamo vam kako se sredstva alocirana na razdjel ...

Pročitajte više

10.03.2014

Predstavnici Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA) potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju s načelnicima 11 par...

Pročitajte više

07.03.2014

Na osnovu člana 33. Statuta Općine Visoko («Službeni glasnik Općine Visoko» broj:1/11 i 8/13), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji («S...

Pročitajte više

07.03.2014

Svim našim sugrađankama sretan 8. mart - Međunarodni dan žena uz najljepše želje čestitaju Općinska načelnica Amra Babić i predsjedavajuća Općinskog vijeća Visoko Mirela Mateša Bukva

Pročitajte više

06.03.2014

Poštovana gđo/gđice. Babić, Dana 8. marta 1857. godine, žene Njujorških fabrika tekstila organizovale su protest zbog nehumanih uslova rada kao i malih plata. Dvije godine nakon toga, ponovo u mar...

Pročitajte više

06.03.2014

PREDMET: Urgencija Poštovani, Dana 25.2.2014. godine dostavljen Vam je akt Općinskog vijeća pod brojem 01/1-02-78/14. Obzirom da se do danas niste očitovali o Zaključku Općinskog vijeća sa Temats...

Pročitajte više

06.03.2014

PREDMET: Zaključak, dostavlja se. Općinsko vijeće Visoko na tematskoj sjednici, održanoj 21.2.2014. godine,, prilikom razmatranja „Aktuelne socioekonomska situacije i problema radnika neprivatizir...

Pročitajte više

06.03.2014

Prema službenim evidencijama iz personalnih dosjea uposlenika na dan 14.11.2012. godine, u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Visoko bila su 103 uposlenika. Podaci ne uključuju pozicije Op...

Pročitajte više

06.03.2014

Općinska takmičenja učenika osnovnih škola s područja općine Visoko održat će se: - iz predmeta fizika za VIII i IX razrede, 08.03.2014. godine u 10,00 sati u OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje,...

Pročitajte više

05.03.2014

Komunalno-putna inspektorica je u okviru svojih redovnih aktivnosti u skladu s Odlukom o javnom redu i miru („Sl. glasnik“ Općine Visoko br. 7/07) izvršila nadzor divlje deponije na lokalitetu Gora...

Pročitajte više

04.03.2014

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju zaključenog između Općine Visoko i humanitarne organizacije “Muslim Aid” kojim su osigurana donatorska sredstva (od strane “Muslim Aid-a” 50%, Općine Visoko 25...

Pročitajte više

04.03.2014

Komunalno putna inspektorica će u narednom periodu uz redovne aktivnosti vršiti nadzor zauzimanja javnih površina, trotoara, u svrhu prodaje osmomartovskih poklona. Prodaja na javnim površinama mo...

Pročitajte više

03.03.2014

Komunalno putna inspektorica je u okviru svojih redovnih aktivnosti u skladu sa Odlukom o javnom redu i miru („Sl. glasnik“ Općine Visoko br. 7/07) izvršila nadzor vezano za divlje deponije na loka...

Pročitajte više

01.03.2014

Obilježavanje 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine započelo je promocijom knjige „Bosanski feniks“, autora prof.dr. Envera Demirovića, a ista je održana u Općini Visoko, dok su promotor...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.