Grad Visoko

Pregled novosti
30.09.2014

Završeno je asfaltiranje ulice u naselju Carica, koje je planirano Programom kapitalnih ulaganja iz budžeta Općine Visoko za 2014. godinu u cestovnu, vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu i javn...

Pročitajte više

30.09.2014

  Asfaltiranjem ulice Bare u Visokom završeni su radovi na njenoj rekonstrukciji, a sredstva za realizaciju navedenog projekta obezbijeđena su na osnovu Programa kapitalnih ulaganja u infrastruktu...

Pročitajte više

30.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:       SLUŽBA ZA FINANS...

Pročitajte više

29.09.2014

 Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA FINANSIJE, ...

Pročitajte više

29.09.2014

Javna tribina na temu „Učešće žena u političkom životu“, održana je danas u Velikoj sali Općine, a prisutnima su se obratile gošće iz turske vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Parti), predsjedn...

Pročitajte više

26.09.2014

Duboko ozalošćeni tužnom viješću da je na bolji svijet preselio predsjednik SDA BiH g. Sulejman Tihić, izražavamo naše iskreno saučešće porodici, prijateljima i saradnicima rahmetli predsjednika. ...

Pročitajte više

26.09.2014

Danas je u Velikoj sali Općine Visoko održana komemorativna sjednica povodom smrti gospodina Sulejmana Tihića, zamjenika predsjedavajućeg u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i...

Pročitajte više

26.09.2014

Na početku izborne kampanje dali smo upozorenje političkim subjektima, strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima da je donesen «Program plakatiranja izbornog materijala političkih subjekata u...

Pročitajte više

26.09.2014

 Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

26.09.2014

Obilaskom užeg gradskog područja zabilježeno je bespravno plakatiranje na oglasnim panelima (bilbordima) i to na raskrsnici ulica Branilaca i G.Rosulje i raskrsnici ulica Bosne Srebrene i Sarajevsk...

Pročitajte više

25.09.2014

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:     SLUŽBA ZA URBANI...

Pročitajte više

24.09.2014

  Kao još jedan u nizu projekata po pitanju izgradnje javne rasvjete, jučer su u saradnji Općine Visoko i MZ Stari Grad završeni radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Ljetovik II.        ...

Pročitajte više

24.09.2014

Programom kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2014.g. (cestovna infrastruktura), planiran je projekat izrade trotoara od betonske galanterije, od Konzuma do Vatrogasnog...

Pročitajte više

24.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

23.09.2014

I pored ranije izdatog upozorenja vezanog za reklamiranje i plakatiranje povodom predstojećih izbora na javnoj površini i mjestima za koje nemaju odobrenje, pojedini politički subjekti su se ogluši...

Pročitajte više

23.09.2014

Općinska načelnica sa saradnicima danas je u Sarajevu, Bosmal City Center-u prisustvovala prezentaciji u organizaciji USAID Sida GOLD projekta i Agencije za promociju stranih investicija (FIPA). N...

Pročitajte više

22.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

22.09.2014

  Danas je Općinu Visoko posjetio ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Cihad Erginay gdje se sastao sa načelnicom Amrom Babić i saradnicima. Ambasador Turske sa načelnicom Općine razg...

Pročitajte više

19.09.2014

  Dragan Božičković, pomoćnik načelnice za poslove Civilne zaštite Općine Visoko i inspektor Centra za uklanjanje mina (MAK), danas su u kasarni «Teufik Tufo Buza» primili tri deminerska tima Oruž...

Pročitajte više

19.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

18.09.2014

Obavještavaju se politički subjekti koji su ovjereni za opće izbore 2014. godine da je za političko oglašavanje, u periodu izborne kampanje od 12.9.2014. do 11.10.2014. godine, potrebno odobrenje n...

Pročitajte više

18.09.2014

  Općinu Visoko danas je posjetio gospodin Mirsad Begić, vodeći auditor za sisteme upravljanja kvalitetom, zaštitom okoline i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu iz certifikacijske kuće TUVadri...

Pročitajte više

18.09.2014

Načelnica Amra Babić danas je sa saradnicima posjetila lokaciju na kojoj se izvode radovi na rekonstrukciji putnog pravca Moštre-Koložići.  Programom kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžet...

Pročitajte više

18.09.2014

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji mosta Uvorići, MZ Gračanica – temeljna rekonstrukcija, potpisan je između Općine Visoko, Fondacije "Hastor" i UNDP-a kao investitora radova, te "TB INŽENJERIN...

Pročitajte više

17.09.2014

                UTORAK, 16.9. 2014. 10:00 KOPAČI, VISOKO – SUVADA KADIĆ 13:00 MULIĆI– FUAD KUKIĆ   SRIJEDA 17.9. 2014. 10:00 K.BANJER– FUAD KUKIĆ 11:00 ZIMČA- SUVADA KADIĆ 13:00 LIJ...

Pročitajte više

17.09.2014

                Podvisoki  – FADILA PIKNJAČ I SUAD EFENDIRA Ginje – FADILA PIKNJAČ I SUAD EFENDIRA Čekrekčije  – FADILA PIKNJAČ I SUAD EFENDIRA K. Banjer - AIDA OMANOVIĆ I SUAD EFENDIRA ...

Pročitajte više

17.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

17.09.2014

U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Visoko, načelnica Amra Babić je formirala Stručno radno tijelo za izradu Strategije za mlade Općine Visoko za period  2015 - 2021 godine. U cilju izrade što kv...

Pročitajte više

17.09.2014

  Pozivaju se sve političke partije i nezavisni kandidati da obavještenja i plakatiranje urade u skladu sa članon 23. i 39. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Visoko 3/12). Plakati...

Pročitajte više

17.09.2014

  Po nalogu građevinskog inspektora i u organizaciji Odsjeka za inspekcijske poslove Općine Visoko, a uz saradnju privrednika, započelo je rušenje nekadašnjeg obdaništa u naselju Prijeko. Uklanja...

Pročitajte više

16.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

16.09.2014

U skladu sa Programom utroška sredstava za tekuće održavanje u 2014. godini, Odsjek za stambeno-komunalne poslove vodi svakodnevne aktivnosti na realizaciji usvojenih Planova. Jedan od planova je ...

Pročitajte više

16.09.2014

Danas je u zvaničnoj posjeti načelnici Općine Visoko boravio zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH gosp. Šemsudin Mehmedović. Na sastanku je razgovarano o mogućnostima stvaranja boljeg privredn...

Pročitajte više

15.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:       SLUŽBA ZA URBANI...

Pročitajte više

12.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

12.09.2014

Općina Visoko je počela sa realizacijom projekta asfaltiranja tri putna pravca u naselju Grajani. Nakon provedenog postupka javne nabavke, odabrano je privredno društvo «Cool» d.o.o. Visoko kao iz...

Pročitajte više

12.09.2014

Danas su počeli radovi na rekonstrukciji putnog pravca Moštre-Koložići čiji je izvođač firma "Mušinbegović" d.o.o. Visoko. Investitor radova, Općina Visoko ovim radovima na asfaltiranju putnog pra...

Pročitajte više

11.09.2014

Općina Visoko je  počela sa realizacijom projekta izvođenja radova na asfaltiranju ulice u naselju Carica, koji je planiran Programom kapitalnih ulaganja iz budžeta Općine Visoko za 2014. godinu u ...

Pročitajte više

11.09.2014

Općina Visoko je počela sa realizacijom projekta izvođenja radova na sanaciji odrona na putnoj infrastrukturi na sljedećim lokacijama:  naselje Gornji Uvorići  naselje Kula Banjer  naselje Smr...

Pročitajte više

11.09.2014

                Buci – FADILA PIKNJAČ I SUAD EFENDIRA Čekrekčije - FADILA PIKNJAČ I SUAD EFENDIRA Tušnjići - FADILA PIKNJAČ I SUAD EFENDIRA Luke-Ozrakovići- FADILA PIKNJAČ I SUAD EFENDIR...

Pročitajte više

11.09.2014

Programom kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2014.g. (cestovna infrastruktura) planiran je projekat rekonstrukcije puta Sige-Troholj. Radi se o projektu za koji je ten...

Pročitajte više

11.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

10.09.2014

                UTORAK, 9.09. 2014. 10:00 VISOKO – FUAD KUKIĆ 12:00 MULIĆI– FUAD KUKIĆ   SRIJEDA 10.09. 2014. 11:00 KRALUPI– FUAD KUKIĆ 13:00 KOLOŽIĆI- SUVADA KADIĆ   ČETVRTAK 11.0...

Pročitajte više

10.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

09.09.2014

  Obavještavamo korisnike prava na dječiji dodatak da za srednjoškolce i studente dostave uvjerenje o redovnom školovanju, kao i potvrde o visini ličnog dohotka ili uvjerenja Službe za zapošljavan...

Pročitajte više

09.09.2014

Općinska načelnica Amra Babić obezbijedila je 100 paketa školskog pribora za učenike slabijeg materijalnog stanja svih osnovnih škola sa područja općine Visoko. Škole su prethodno dostavile spisak...

Pročitajte više

09.09.2014

Općinu Visoko danas su posjetile doktorice psihologije i ginekologije, te budući mladi doktori iz Saudijske Arabije (Jeddah). Delegacija iz Saudijske Arabije je upoznala domaćine o djelovanju i ci...

Pročitajte više

09.09.2014

Danas je održana generalna javna rasprava u Velikoj sali općine Visoko povodom prezentiranja Regulacionog plana poslovne zone Ozrakovići. Projekt je pripremila Služba za urbanizam, stambeno- komun...

Pročitajte više

09.09.2014

  Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, ovim putem obavještava građane da je održavanje javne gradske rasvjete povjereno preduzeću "Mualvis" d.o.o.Vi...

Pročitajte više

09.09.2014

  Informaciju možete pogledati na sljedećem linku: INFORMACIJA IZ JP "ŠUMSKO- PRIVREDNO DRUŠTVO" ZE-DO KANTONA PJ VISOKO     Press Općine Visoko

Pročitajte više

09.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

08.09.2014

U Velikoj Sali Općine Visoko od 8. do 10. septembra od 10:00 do 16 :00 sati održavat će se seminar iz oblasti organske proizvodnje. Predavači na seminaru su stučnjaci iz oblasti poljoprivrede, Nez...

Pročitajte više

08.09.2014

U organizaciji Saveza udruženja organskih proizvođača ORGANSKO FBiH, a pod pokroviteljstvom Općine Visoko danas je u ulici Alije Izetbegovića otvoren  izložbeno- prodajni sajam “Dani organske proiz...

Pročitajte više

08.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:       SLUŽBA ZA URBANI...

Pročitajte više

07.09.2014

N/R direktora Rudnika mrkog uglja Zenica g. Čivić Esada N/R predsjednika Sindikata rudara FBIH g. Husić Sinana N/R načelnika Općine Zenica g. Smajlović Husejna N/R predsjedavajućeg Općinskog vijeća...

Pročitajte više

06.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

06.09.2014

Načelnica Amra Babić sa saradnikom Emirom Fejzovićem posjetila je proizvodni pogon firme "Alma Ras" u poslovnoj zovi Ozrakovići. Priprema prostora napreduje te se očekuje da 15. septembra počne ob...

Pročitajte više

05.09.2014

  Općinsko vijeće je na tematskoj sjednici održanoj  21.2. 2014. godine predložilo Nadzornom odboru i direktoru JP "Visoko Ekoenergija" d.o.o. da razmotre mogućnost sudske kupovine plinskog kotla ...

Pročitajte više

05.09.2014

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica koji su ispunjavali uslove konkursa za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika da je Ministarstvo za boračka pitanja ZDK dostavilo Odluku o...

Pročitajte više

05.09.2014

U više navrata telefonski, a dva puta pismeno Komunalno-putna inspektorica Općine Visoko obraćala se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove sa zahtjevom za postupanje u skladu sa svojim ovlašte...

Pročitajte više

05.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:       SLUŽBA ZA URBANI...

Pročitajte više

04.09.2014

Građani općine Visoko podržimo organsku proizvodnju, jačajmo ruralni razvoj   U ponedjeljak 8.09. 2014. godine u ulici Alije Izetbegovića u organizaciji Saveza udruženja organskih proizvođača Fe...

Pročitajte više

04.09.2014

Općina Visoko kao partner i potpisnik Sporazuma o partnerstvu u realizaciji USAID SIDA GOLD projekta učestvovala je u stručnom osposobljavanju i zapošljavanju radnika za potrebe kompanije «Company ...

Pročitajte više

04.09.2014

Nakon realizacije niza projekata koji se odnose na izgradnju javnih rasvjeta na području općine Visoko planiranih Programom kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2014. go...

Pročitajte više

04.09.2014

Općina Visoko je počela sa realizacijom projekta rekonstrukcije lokalne ceste u naselju Sige- Troholj u MZ Gračanica koji je planiran Programom kapitalnih ulaganja iz budžeta Općine Visoko za 2014....

Pročitajte više

04.09.2014

Općinska načelnica Amra Babić danas je upriličila prijem za predstavnike Škole fudbala «Visport» Visoko sa trenerom Edinom Muzaferijom. Visočka Škola fudbala «Visport» je u konkurenciji 26 gradov...

Pročitajte više

04.09.2014

  U utorak, 09.09.2014. godine povodom prezentiranja Regulacionog plana poslovne zone "Ozrakovići" Visoko, održat će se konačna javna rasprava u Velikoj sali Općine Visoko u 13 sati.   Pozivaju ...

Pročitajte više

04.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:       SLUŽBA ZA URBANI...

Pročitajte više

03.09.2014

Općinska načelnica je sa prevoznikom «Centrotrans- Eurolines» d.d. Sarajevo za školsku 2014/2015. godinu potpisala Ugovor  o prevozu učenika  srednjih škola i studenata koji imaju prebivalište na p...

Pročitajte više

03.09.2014

Obavještavaju se redovni studenti koji su aplicirali za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2013/2014. godini, da je sti...

Pročitajte više

03.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:       SLUŽBA ZA URBANI...

Pročitajte više

02.09.2014

Općina Visoko je počela sa realizacijom još jednog projekta, a to je izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Bare u Visokom. Izvođač radova je privredno društvo «Queen» d.o.o. Visoko. Sredstva za...

Pročitajte više

02.09.2014

                UTORAK, 2.09. 2014. 11:00 KOLOŽIĆI – SUVADA KADIĆ 14:00 VISOKO– FUAD KUKIĆ   SRIJEDA 3.09. 2014. 11:00 KRALUPI– FUAD KUKIĆ   ČETVRTAK 4.09. 2014. 09:00 UVORIĆI - FUA...

Pročitajte više

02.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

01.09.2014

Svim đacima prvacima sretan početak obrazovanja, a ostalim učenicima, nastavnom osoblju i roditeljima, sretan početak nove školske godine uz najljepše želje. Načelnica Amra Babić danas je posjetil...

Pročitajte više

01.09.2014

Općinska izborna komisija Visoko obavještava birače da će na dan općih izbora koji će se održati u nedjelju, 12. oktobra 2014. godine, organizovati glasanje putem mobilnog tima za birače koji su ve...

Pročitajte više

01.09.2014

  Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja na području općine Visoko, kao i Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruženja možete pogledati na slijedećim linkovima:      Prav...

Pročitajte više

01.09.2014

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   SLUŽBA ZA URBANIZAM, S...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.