Grad Visoko

Pregled novosti
31.01.2015

Općina Visoko objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Visoko da dostave svoje prijedloge za člana i zamjenskog člana evalucione komisije iz sektora civilnog društ...

Pročitajte više

30.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

29.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

28.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

26.01.2015

  Obavještava se javnost da će se 24. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati: 31.01.2015. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati, sa slijedećim:                  ...

Pročitajte više

26.01.2015

Predstavnici Međureligijskog vijeća BiH i načelnica Općine Visoko  sa saradnicima, kao i glavni imam Medžlisa IZ Visoko, posjetili su danas crkvu Svetog velikomučenika Prokopija u  Visokom kako bi ...

Pročitajte više

26.01.2015

    ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 23. SJEDNICE OV VISOKO ODRŽANE 27. i 29.12.2014.       Press Općine Visoko

Pročitajte više

26.01.2015

  Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su upisani u RPG (Registar poljoprivrednih gazdinstva) da su dužni ažurirati podatke do 31.03.2015.godine. Proizvođači koji nemaju ažurirane pod...

Pročitajte više

26.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

23.01.2015

  Služba za urbanizam, stambeno komunalne poslove i katastar nekretnina i građevinski inspektor dipl.ing.arh Žutić Evvel, javnosti su dostavili informaciju o pekari na Kraljevcu.   Dana 14.08.20...

Pročitajte više

23.01.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:      SLUŽBA ZA URBAN...

Pročitajte više

22.01.2015

Općinsku načelnicu Amru Babić danas su posjetili policijski komesar MUP-a ZDK Semir Šut, komandir Policijske stanice Visoko Fahrudin Pušina i Vehid Birdahić iz Operativnog centra MUP ZDK. Tokom o...

Pročitajte više

22.01.2015

U velikoj sali Općine Visoko danas je održan sastanak sa zaposlenicima i predstavnicima sindikata visočkog JKP "Visoko". Sa radnicima je razgovarala načelnica Amra Babić, a sastanku je prisustvova...

Pročitajte više

22.01.2015

Prezentacija o mogućnosti podrške poduzetništvu, malom i srednjem biznisu kroz programe „Poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima“ održana je u Općini Visoko u organi...

Pročitajte više

21.01.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:      SLUŽBA ZA URBAN...

Pročitajte više

21.01.2015

Danas su na zidovima pomoćnih objekata pravoslavne crkve svetog Prokopija u Visokom osvanuli grafiti uvredljivog sadržaja. Nakon obavljenog uviđaja od strane PU Visoko, Služba civilne zaštite Opći...

Pročitajte više

20.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

19.01.2015

Obavještavamo građane i privredne subjekte sa područja općine Visoko da u cilju zaštite ljudskih i materijalnih dobara od mogućih poplava izazvanih povećanim vodostajem rijeka Fojnice i Bosne, podu...

Pročitajte više

19.01.2015

U Općini Visoko počele su aktivnosti na certificiranju za BFC SEE certifikat. Riječ je o certificiranju općina s povoljnim poslovnim okruženjem i to je jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta...

Pročitajte više

19.01.2015

    Usljed kišnih padavina u nedjelju i ponedjeljak, a postupajući po zaprimljenim prijavama, Služba civilne zaštite nakon obilaska terena na području općine Visoko, konstatuje sljedeće stanje:  ...

Pročitajte više

19.01.2015

Općina Visoko- Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Fondacijom za održivi razvoj – Od-Raz, organizuje prezentaciju o mogućnosti podrške poduzetništvu, malom i sred...

Pročitajte više

16.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:        SLUŽBA ZA URBAN...

Pročitajte više

16.01.2015

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Razvojnog programa UN-a i Općine Visoko, održan je sastanak općinskih koordinatora za saradnju sa projektom «Jačanje lokalne demokratije/demo...

Pročitajte više

15.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

14.01.2015

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku dod...

Pročitajte više

14.01.2015

Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik  BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13...

Pročitajte više

14.01.2015

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03, 34/03, 65/13), Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanj...

Pročitajte više

14.01.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:      SLUŽBA ZA URBAN...

Pročitajte više

13.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

13.01.2015

U vezi sa zimskim održavanjem gradskih ulica i trotoara, lokalnih i nekategorisanih puteva, a za dan 13.01.2015., utvrđeno je da je stanje na terenu uredno. Izvođač radova je u toku jučerašnjeg dan...

Pročitajte više

13.01.2015

Na inicijativu građana MZ Zimča, danas je općinska načelnica Amra Babić sa saradnicima, održala sastanak kojemu su prisustvovali članovi Savjeta MZ, predstavnici investitora i izvođača radova privr...

Pročitajte više

12.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

09.01.2015

NIPD «Naša riječ» u suradnji sa Sportskim savezom Ze-Do kantona, organizuje manifestaciju izbora najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika za 2014.godinu i poziva sve zai...

Pročitajte više

09.01.2015

Na 23.sjednici održanoj 27.12.2014. godine Općinsko vijeće Visoko usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014-2034. godine za koji je otvorena javna raspra...

Pročitajte više

09.01.2015

  Općina Visoko svim građanima upućuje javno izvinjenje, a u vezi sa lošim zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine. U proteklom periodu, Općina Visoko je sa JKP "...

Pročitajte više

08.01.2015

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

07.01.2015

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i i industrije je objavilo javni poziv za kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima. Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir...

Pročitajte više

07.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

06.01.2015

  Svim građanima općine Visoko, pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti, želimo srećan Božić sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i ljubavi sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. ...

Pročitajte više

06.01.2015

Obavještavaju se studenti sa područja općine Visoko, da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, uplatilo drugu ratu stipendije redovnim studentima prvog i ...

Pročitajte više

06.01.2015

  Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke u povodu nastupajućeg Božića i Nove godine, sa željom da ove velike pravoslavne blagdane provedu u miru, sreći i vese...

Pročitajte više

06.01.2015

Povodom nastupajućeg pravoslavnog Božića u Općini Visoko danas je upriličen tradicionalni božićni prijem koji su priredili načelnica Amra Babić, predsjedavajuća OV Visoko Mirela Mateša-Bukva, dopre...

Pročitajte više

05.01.2015

  Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu, prezentirala je danas članovima Udruženja građana-privrednika „Visoko XXI“ Elektronski registar, i naglasila značajne uštede koje će biti ostvarene u p...

Pročitajte više

05.01.2015

Krajem 2014. godine Služba za opću upravu i inspekcijske poslove okončala je cjelokupni proces digitalizacije matičnih knjiga u Općini Visoko i svim mjesnim uredima. U bazu podataka matičnih eviden...

Pročitajte više

05.01.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.