Grad Visoko

Pregled novosti
28.02.2015

Svim građanima općine Visoko i Bosne i Hercegovine upućujemo iskrene čestitke povodom 1.marta - Dana nezavisnosti BiH, uz želje da zajedničkim zalaganjem, radom, međusobnim razumijevanjem i toleran...

Pročitajte više

28.02.2015

Program obilježavanja Dana nezavisnosti BiH nastavljen je danas polaganjem cvijeća na Spomen-kosturnicu poginulim borcima iz NOAR-a i na Spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima iz proteklog r...

Pročitajte više

28.02.2015

Akademija Fudbalskog kluba Sarajevo je organizirala prvi selektivni trening kamp u Visokom koji će se održavati na terenima NK Bosna Visoko, a tim povodom načelnica Općine Visoko, Amra Babić je upr...

Pročitajte više

27.02.2015

U pratnji odgajateljica i asistentica iz JU Predškolski odgoj i obrazovanje Visoko i Predškolske ustanove „Behar“, danas je oko sedamdesetero djece posjetilo Općinu Visoko. Predstavnice Općine, Ed...

Pročitajte više

27.02.2015

Pripreme za završno čišćenje saobraćajnica nakon zimske sezone                                              Petnaestog marta se završava zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara, gradskih javn...

Pročitajte više

27.02.2015

  Danas su radnici JKP "Visoko" izvršili čišćenje i odvoz veće količine komunalnog otpada koji se već duže vremena odlaže u ulici Matrakčijina tj. na parking prostoru iza Gradskog kina. Ovom pril...

Pročitajte više

26.02.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

25.02.2015

Usljed povećanja vodostaja rijeke Fojnice i nanosa koji su ostali na lijevoj obali rijeke, te polomljenih grana koje su se nalazile na šetnici koja je još uvijek u izgradnji, JKP "Visoko" je vanred...

Pročitajte više

24.02.2015

Eko-redar u okviru svojih redovnih aktivnosti, svakodnevno vrši obilazak i nadzor javnih zelenih površina na području općine Visoko. Tokom februara ove godne, posebno su provođene aktivnosti na re...

Pročitajte više

24.02.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

24.02.2015

        Projekat “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV” (LOD IV) u saradnji sa Općinom Visoko objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine za učestvovanje na...

Pročitajte više

23.02.2015

                Petak, 27.02.2015.  19:00 sati – Javna tribina u organizaciji BZK "Preporod" Visoko, gost akademik dr. Ejup Ganić- sala Gradskog kina Visoko. Subota, 28.02. 2015.  9:30 s...

Pročitajte više

23.02.2015

  Općinsko vijeće Visoko je na 23.sjednici održanoj 27.12.2014. usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014-2034. godine za koji je otvorena javna rasprava u...

Pročitajte više

23.02.2015

  PLAN NABAVKI MOŽETE POGLEDATI NA LINKU: PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINE VISOKO ZA 2015.GODINU       Press Općine Visoko

Pročitajte više

23.02.2015

  ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 23.SJEDNICE OV VISOKO ODRŽANE 27.I 29.12.2014.         Press Općine Visoko

Pročitajte više

23.02.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

20.02.2015

  Općina Visoko u saradnji sa  Razvojnim programom UN-a raspisuje:   Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta "Jača...

Pročitajte više

20.02.2015

Na osnovu  člana 2. Odluke Općinskog vijeća Visoko o davanju ovlaštenja za zaključenje Ugovora o korištenju nedovršenog stambenog objekta u naselju Vrblje , broj :01/1-02-476/14 od 27.12.2014.godin...

Pročitajte više

20.02.2015

U okviru javne rasprave, u utorak 24.02.2015. bit će održana prezentacija Nacrta Prostornog plana općine Visoko za period od 2014.do 2034. godine, u prostorijama OŠ «Musa Ćazim Ćatić» od 14:00 do 1...

Pročitajte više

20.02.2015

  Obavještava se javnost da će se 25. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 28.02.2015. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 11 sati, sa slijedećim:                  ...

Pročitajte više

20.02.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:      SLUŽBA ZA FINAN...

Pročitajte više

19.02.2015

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03, 34/03, 65/13), Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanj...

Pročitajte više

17.02.2015

Načelnica Općine Visoko Amra Babić i šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Emir Fejzović, boravili su u radnoj posjeti Općini Goražde gdje su se sastali sa načelnikom Muhamedom Ramovićem i njegov...

Pročitajte više

17.02.2015

Općinska načelnica je sa saradnicima upriličila svečani  prijem za mladog hafiza Affana Bukvu, njegovog oca i muhaffiza hfz. Edin ef. Bukvu i glavnog imama Medžlisa IZ Visoko Ibrahima ef. Hadžića. ...

Pročitajte više

17.02.2015

    Općina Visoko, Služba za urbanizam, stambeno komunalne poslove i katastar nekretnina, poziva privredne subjekte sa područja općine Visoko, da prisustvuju i uzmu učešće u javnoj raspravi o Nac...

Pročitajte više

17.02.2015

Općina Visoko, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, poziva sve zainteresirane građane sa područja MZ Buci, Kralupi, Goduša i Tušnjići da prisustvuju javnoj rasprav...

Pročitajte više

17.02.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:      SLUŽBA ZA FINAN...

Pročitajte više

16.02.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA FINANSIJE, ...

Pročitajte više

13.02.2015

Načelnica Amra Babić sa saradnicima, održala je sastanak kojemu su prisustvovali članovi Savjeta MZ Čekrekčije, predstavnici investitora i izvođača radova postojećih privrednih i turističkih kapaci...

Pročitajte više

13.02.2015

Danas je JKP «Visoko» predat  kamion za prikupljanje otpada kapaciteta 9 tona čija je vrijednost 211.768,83 KM, a na osnovu sporazuma između Švedske međunarodne agencije za obnovu i razvoj (SIDA) i...

Pročitajte više

11.02.2015

U sali Općinskog vijeća danas je održana javna rasprava o temama za predstojeći javni poziv koji organizuju i provode projekat «Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV» (LOD IV) u suradnji sa Op...

Pročitajte više

11.02.2015

Danas je u sali Općinskog vijeća, a u organizaciji Općine Visoko i firme "Frutti-Funghi" održano stručno predavanje na temu "Uzgoj i zaštita maline i jagode". Predavanje je održao Adnan Maličević...

Pročitajte više

10.02.2015

  Delegacija Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA), boravila je danas u radnoj posjeti Općini Visoko kako bi razgovarali sa načelnicom Babić i saradnicima o ostvarenim projektima...

Pročitajte više

10.02.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:      SLUŽBA ZA URBAN...

Pročitajte više

10.02.2015

Vezano za preporuke o poduzimanju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od velikih snježnih padavina, dajemo sljedeće obavještenje za građane. Zakonom o zaštiti i spašavanju od prirodnih i dru...

Pročitajte više

09.02.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

09.02.2015

  Pozivaju se proizvođaći bobičastog voća (maline i jagode) kao i druga zainteresovana lica da prisustvuju predavanju koje će se održati u srijedu, 11.02.2015. godine sa početkom u 16.00 sati u ve...

Pročitajte više

07.02.2015

Općinska načelnica Amra Babić je ugostila učesnicu muzičkog takmičenja «Zvezde Granda» Visočanku Naidu Bešlagić koja je prije nekoliko godina sudjelovala i u prvoj sezoni ZMBT na Hayat TV. Načelni...

Pročitajte više

06.02.2015

  Obavještavaju se studenti-branioci i članovi njihovih porodica da je izvšena uplata četvrte rate stipendije za studijsku 2013/2014. godinu. Uplata je izvršena na tekuće račune krajnjih korisnik...

Pročitajte više

06.02.2015

U Vatrogasnom domu u Visokom danas je Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratnik iz Sarajeva poklonilo DVD-u Visoko navalno vatrogasno vozilo. Načelnica Općine Visoko Amra Babić ovom prilikom je istak...

Pročitajte više

06.02.2015

  Danas je delegacija bratske Općine Altindag Ankara posjetila Kulturni centar u izgradnji koji finansira ova općina. Sa predstavnicima Općine Visoko i timom koji nadzire izgradnju, obišli su Kul...

Pročitajte više

06.02.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

05.02.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

04.02.2015

    ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 23. SJEDNICE OV VISOKO ODRŽANE 27. I 29.12. 2014.   Press Općine Visoko

Pročitajte više

04.02.2015

Općina Visoko upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) sa područja općine Visoko za učestvovanje na javnoj raspravi o temama za predstojeći javni poziv koji organizuju i provode projekat...

Pročitajte više

04.02.2015

  Na osnovu člana 133. stav (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14) pomoćnica načelnice u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretn...

Pročitajte više

04.02.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

03.02.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

02.02.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:      SLUŽBA ZA URBAN...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.