Grad Visoko

Pregled novosti
30.03.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆ...

Pročitajte više

30.03.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko obavještava stručna lica koja su se javila na Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehn...

Pročitajte više

30.03.2015

Uz pomoć Općine Visoko, Službe CZ i firme «NERS» koja je obezbijedila mašine, u suradnji sa mještanima naselja Ginje, tokom vikenda je izvršena ugradnja cijevi s ciljem osiguranja lokalnog puta od ...

Pročitajte više

27.03.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:      SLUŽBA ZA URBAN...

Pročitajte više

26.03.2015

  Uvažavajući učestalosti i intezitet nemilih događaja posebno na dan 16.03. 2015. kada je zabilježena jedna oružana pljačka i dvije pucnjave u strogom centru Visokog, na inicijativu Općinske nače...

Pročitajte više

26.03.2015

Rezidencijalni ambasador Republike Finske, Pekka Metso danas je posjetio Općinu Visoko, gdje se susreo sa načelnicom Amrom Babić i saradnicima. Sastanku je prisustvovala i predsjedavajuća Općinskog...

Pročitajte više

26.03.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

25.03.2015

U proteklom periodu, u skladu sa Odlukom o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja,  JKP “Visoko” je u naseljima Zbi...

Pročitajte više

24.03.2015

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

24.03.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:        SLUŽBA ZA URBA...

Pročitajte više

23.03.2015

Na osnovu člana 51. stav 2. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 07/08 i 06/11) sazivam I Tematsku sjednicu Općinskog vijeća Visoko.   Sjednica će se održati...

Pročitajte više

23.03.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:        SLUŽBA ZA UR...

Pročitajte više

23.03.2015

Prema podacima Profesionalne vatrogasne jedinice Visoko, u proteklom periodu evidentiran je nagli porast broja požara na otvorenom prostoru (požari suhe trave i niskog rastinja). Samo tokom protek...

Pročitajte više

23.03.2015

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

20.03.2015

Početkom marta 2015. godine doneseni su Kriteriji za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prevozu. Izmjenom kriterija u članu 7. u Kriterijima ...

Pročitajte više

19.03.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

18.03.2015

            Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, raspisuje se JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA NA RAD u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Visoko, bez zasnivanja radnog odnos...

Pročitajte više

17.03.2015

Općinsko vijeće Visoko je na 23. sjednici održanoj 27.12.2014. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine za koji je otvorena javna r...

Pročitajte više

17.03.2015

U zgradi Općine Visoko Načelnica Amra Babić sa saradnicima je održala press-konferenciju vezano za bezbjedonosnu situaciju na području općine Visoko. Načelnica Općine Visoko pročitala je zahtjev k...

Pročitajte više

16.03.2015

Općina Visoko, putem Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, upućuje:         JAVNI POZIV Pozivaju se građani općine Visoko koji na području općine Visoko po bi...

Pročitajte više

16.03.2015

  Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:      SLUŽBA ZA URBAN...

Pročitajte više

16.03.2015

  ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA, INICIJATIVE SA 20. I 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO   VIJEĆNIČKO PITANJE U USPOSTAVI AUTOBUSNE LINIJE NA RELACIJI VISOKO-VRATNICA SA RJEŠENJEM O IMENOVANJ...

Pročitajte više

14.03.2015

    26. sjednica Općinskog vijeća Visoko će se održati 21.03.2015. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati, sa sljedećim       Dnevnim redom: 1. Izvod iz zapisnik...

Pročitajte više

13.03.2015

U velikoj sali Općine danas je održana press konferencija na kojoj je prezentiran Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske načelnice i o radu općinskih službi Općine Visoko ...

Pročitajte više

12.03.2015

  Općinsko vijeće Visoko, na sjednici održanoj 28.02.2015.godine, usvojilo je Nacrt odluke o komunalnom redu i otvorilo javnu raspravu u trajanju od 30 dana (do 28.03.2015.godine). Pozivamo građa...

Pročitajte više

11.03.2015

Općina Visoko u saradnji sa Opštom poljoprivredno-proizvodno prometnom i uslužnom zadrugom “BIOS” Visoko organizuje prezentaciju projekta kooperantskog uzgoja kornišona. Pozivaju se svi zaintereso...

Pročitajte više

11.03.2015

Danas je potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Općine Visoko i kompanije «Frutti-Funghi» d.o.o Visoko kojim se definišu međusobna prava i obaveze u realizaciji programa «Razvoja sa...

Pročitajte više

11.03.2015

Načelnica Amra Babić je održala sastanak sa članicama  Ženske alternativne vlade BiH. Na sastanku je bilo govora o ravnopravnom učešću žena u političkom životu naše zemlje. Jedna od članica Vlade...

Pročitajte više

11.03.2015

Općinsko vijeće Visoko je na 23. sjednici održanoj 27.12.2014. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014-2034. godine za koji je otvorena javna raspr...

Pročitajte više

10.03.2015

U uredu općinske načelnice Amre Babić upriličen je prijem za Lamiju Hadžimehmedagić, učenicu petog razreda OŠ «Kulin Ban» Visoko koja je na nedavno održanom prestižnom IX Međunarodnom takmičenju u ...

Pročitajte više

10.03.2015

    Općina Visoko, putem Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, upućuje:     JAVNI POZIV Pozivaju se građani općine Visoko koji na području općine Visoko po bi...

Pročitajte više

09.03.2015

Građanima općine Visoko, općinskim vječnicima, radnim tjelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Opčine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i...

Pročitajte više

09.03.2015

Federalni štab civilne zaštite Bosne i Hercegovine je na svečanosti u Sarajevu, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite, koji je ujedno i Dan civilne zaštite Federacije BiH, dodij...

Pročitajte više

09.03.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

09.03.2015

Prilikom redovnog nadzora u ulici Matrakčijina, a na parking prostoru iza gradskog kina, danas je eko- redar evidentirao veću količinu otpada koji nije zbrinut na adekvatan način. I pored toga što...

Pročitajte više

07.03.2015

  Svim ženama sretan 8. mart – Međunarodni dan žena.    PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO Mirela Mateša Bukva NAČELNICA OPĆINE VISOKO Amra Babić

Pročitajte više

06.03.2015

Završna javna rasprava u vezi sa Nacrtom prostornog plana općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine održat će se u utorak, 10.03.2015. u 14:00 sati u velikoj sali Općine. Javnoj raspravi pr...

Pročitajte više

05.03.2015

  Obavještavaju se građani, kao i privrednici sa područja općine Visoko da će radna prezentacija Idejnog rješenja obilaznice Visoko biti održana 6.03.15. godine u maloj sali Općine sa početkom u 1...

Pročitajte više

04.03.2015

Radno vrijeme Općine od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    SLUŽBA ZA URBANIZAM, ...

Pročitajte više

03.03.2015

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Visoko usvojen je prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Bosne. Općina Visoko je putem Službe za finansije, privr...

Pročitajte više

03.03.2015

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku dod...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.