Grad Visoko

Pregled novosti
31.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Hadžiomerović Nidžara Bukurević Emir Ihtijarević-Memišević Aida Hadžimehmedagić Hajrija Kalić Emina Kuk...

Pročitajte više

31.08.2015

U subotu ,29.08.2015 ispred Multimedijalnog centra u Visokom, nadzorna kamera je zabilježila čin vandalizma,  počinjenog od osobe  N.N. Radi se o rasipanju smeća na neprimjeren način. Direktorica ...

Pročitajte više

29.08.2015

Povodom Dana Općine Visoko, 29.augusta, općinska načelnica Amra Babić uputila je čestitku u kojoj stoji: ''U ime općinske administracije, zakonodavne i izvršne vlasti, te u svoje lično ime, a povo...

Pročitajte više

29.08.2015

'' U ime Općinskog vijeća Visoko i u svoje lično ime, građanima Općine Visoko čestitamo 29.august, Dan općine Visoko''     PREDSJEDAVAJUĆAOPĆINSKOG VIJEĆA VISOKOMirela Mateša Bukva

Pročitajte više

29.08.2015

Manifestacija obilježavanja dana Općine Visoko,započela je otvorenjem međunarodnog rukometnog turnira''BE THE CHAMPION 2015 VISOKO'',dok su se stranice historije okretale na prelijepo uređenom ambi...

Pročitajte više

29.08.2015

Polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu borcima NOAR-a i Spomen obilježju šehidima i poginulim borcima, nastavljeno  je obilježavanje 29.augusta, Dana općine Visoko. U Velikoj sali općine, na sveč...

Pročitajte više

28.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Hadžiomerović Nidžara Bukurević Emir Ihtijarević-Memišević Aida Kadić Suvada Kalić Emina Kukić Fuad Om...

Pročitajte više

26.08.2015

                                               RJEŠENJE       Uvodi se zabrana saobraćaja za sva motorna vozila kod arheološkog lokaliteta Mili, na  dijelu lokalnog puta Mulići -Arnautovići,općin...

Pročitajte više

25.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Hadžiomerović Nidžara Bukurević Emir Ihtijarević-Memišević Aida Kadić Suvada Kalić Emina Kukić Fuad Om...

Pročitajte više

25.08.2015

Danas je u kabinetu općinske načelnice direktor JU "Centar za socijalni rad" Visoko ,Šaćir Čelebić uručio zahvalnicu za predstavnike Humanitarne organizacije ''Muslim Educational Society'' , za dop...

Pročitajte više

25.08.2015

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA   Na osnovu člana 34. Zakona o radu  („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15), člana 32. Zakona o predškolskom ...

Pročitajte više

25.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Hadžiomerović Nidžara Bukurević Emir Ihtijarević-Memišević Aida Kadić Suvada Kalić Emina Kukić Fuad 7....

Pročitajte više

24.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Hadžiomerović Nidžara Bukurević Emir Ihtijarević-Memišević Aida Kadić Suvada Kalić Emina Kukić Fuad Om...

Pročitajte više

24.08.2015

Na osnovu člana 49. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 17/08) i člana 22. Statuta općine Visoko ("Službeni glasnik općine Visoko", br. 1/11 i 8/13)...

Pročitajte više

24.08.2015

Danas je Općinska načelnica Amra Babić sa svojim saradnicima obišla radove na realizaciji  projekta Trga žrtava Srebrenice sa šetnicom i tom prilikom istakla:   '' Riječ je o projektu za koji je ...

Pročitajte više

24.08.2015

Obavještavaju se studenti, branioci i članovi njihovih porodica sa konačne liste za studijsku 2014/15 godine da je izvršena uplata PRVE rate stipendije na tekuće račune korisnika.

Pročitajte više

21.08.2015

Nakon više uspješno realizovanih projekata u partnerstvu sa humanitarnom organizacijom World Vision i ove godine je pokrenut "Projekat podrške plasteničke proizvodnje na području općine Visoko". U...

Pročitajte više

21.08.2015

P R O G R A M obilježavanja 29. augusta – Dana općine Visoko u 2015. godini   29. august – Dan općine Visoko obilježit će se dana 28, 29 i 30.08.2015. godine sa slijedećim programskim aktivnosti...

Pročitajte više

20.08.2015

Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom («Službene novine Ze-do Kantona», broj: 13/07), Budžeta Općine Visoko za 2015. godinu i Odluke o izvršenju Bu...

Pročitajte više

18.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Alibegović Aida Efendira Suad Čatić Hamida Karavdić Mahir Kalić Emina Mušinbegović Faruk Behlulović Nu...

Pročitajte više

14.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Jasna Zubić Dženeta Skopljak Alibegović Aida Efendira Suad Čatić Hamida Karavdić Mahir Mušinbegović Fa...

Pročitajte više

13.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Enver Halilović Jasna Zubić Dženeta Skopljak Alibegović Aida Efendira Suad Čatić Hamida Karavdić Mahir...

Pročitajte više

12.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Enver Halilović Jasna Zubić Dženeta Skopljak Alibegović Aida Efendira Suad Čatić Hamida Karavdić Mahir...

Pročitajte više

11.08.2015

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Enver Halilović Jasna Zubić Dženeta Skopljak Alibegović Aida Efendira Suad Čatić Hamida Karavdić Mahir...

Pročitajte više

10.08.2015

  Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Enver Halilović Jasna Zubić Dženeta Skopljak Alibegović Aida Efendira Suad Čatić Hamida Karavdić Ma...

Pročitajte više

07.08.2015

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA   GODIŠNJI ODMOR  Fadila Piknjač Enver Halilović Nadina Čerimagić Jasna Zubić Dženeta Skopljak Alibegović Aida Efend...

Pročitajte više

06.08.2015

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA   GODIŠNJI ODMOR  Fadila Piknjač Enver Halilović Nadina Čerimagić Jasna Zubić Dženeta Skopljak Alibegović Aida Efend...

Pročitajte više

05.08.2015

U toku su završni radovi na regulaciji potoka iza objekta područne škole u Porječanima, te sanaciji putne infrastrukture oštećene padavinama, a u cilju zaštite od poplava za koje je Općina Visoko p...

Pročitajte više

05.08.2015

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA   GODIŠNJI ODMOR  Fadila Piknjač Enver Halilović Nadina Čerimagić Jasna Zubić Dženeta Skopljak Alibegović Aida Efend...

Pročitajte više

05.08.2015

  Projekat “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV” (LOD IV) u saradnji sa Općinom Visoko objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine za učestvovanje na dvodnevn...

Pročitajte više

04.08.2015

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA   GODIŠNJI ODMOR  Fadila Piknjač Enver Halilović Nadina Čerimagić Jasna Zubić Dženeta Skopljak Alibegović Aida Efend...

Pročitajte više

04.08.2015

Obavještavaju se korisnici JU Centra za socijalni rad Visoko da su iz budžeta Kantona uplaćene naknade za: - Porodilje u radnom odnosu za april 2015. godine- Smještaj u drugu porodicu za februar 2...

Pročitajte više

03.08.2015

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA   GODIŠNJI ODMOR  Fadila Piknjač Enver Halilović Nadina Čerimagić Jasna Zubić Dženeta Skopljak Smailagić Nedim Alibe...

Pročitajte više

01.08.2015

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA   GODIŠNJI ODMOR  Fadila Piknjač Enver Halilović Nadina Čerimagić Jasna Zubić Dženeta Skopljak Smailagić Nedim Alibe...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.