Grad Visoko

Pregled novosti
29.01.2016

  Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina   Opravdano odsustvo   Omanović Aida Bolovanje Aida Memišević Ihtijarević Sofija Damjanović Emina Kalić   Služba z...

Pročitajte više

29.01.2016

     Dana 28.01.2016. godine  u 17:54 sati Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko intervenisala je na  gašenju požara na  stambenom objektu u ulici Ferhatovića br.14.                    

Pročitajte više

28.01.2016

''Zahvaljujući podršci i saradnji sa Općinom Visoko, Općinskom načelnicom, javnim ustanovama, preduzećima ,privrednicima, i drugim, započete su pripremne aktivnosti  za relizaciju drugog po redu mu...

Pročitajte više

28.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina   Opravdano odsustvo   Omanović Aida Bolovanje Aida Memišević Ihtijarević Sofija Damjanović Emina Kalić   Služba za f...

Pročitajte više

28.01.2016

Rukovodstvo Sportskog saveza općine Visoko potvrdilo je datum održavanja Izbora najuspješnijih sportista i sportskih radnika općine Visoko koji će se održati 12.02.2016.godine ( petak ), u Gradskom...

Pročitajte više

28.01.2016

                                               JAVNI POZIV                                                 Svim zainteresovanim građanima općine Visoko, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne po...

Pročitajte više

28.01.2016

  Vlada Republike Indonezije ponudila je jednogodišnju stipendiju za studij iz različitih oblasti na 54 eminentna univerziteta u Indoneziji za akademsku 2016/2017 godinu. Stipendije se dodjeljuju ...

Pročitajte više

27.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina   Opravdano odsustvo   Omanović  Aida Bolovanje Aida Memišević Ihtijarević Sofija Damjanović Emina Kalić   Služba za ...

Pročitajte više

27.01.2016

                    Dana 26.01.2016. godine, po dojavi PU „Visoko” u 19:05 sati Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko intervenisala je na  gašenju  stambenog objekta u naselju Dubrave br: 118. ...

Pročitajte više

27.01.2016

  Obavještavaju se studenti pripadnici branilačke populacije da je izvršena uplata pete rate stipendije za studijsku 2014/2015. godinu na tekuće račune krajnjih korisnika.  

Pročitajte više

27.01.2016

S ciljem tačnog informisanja javnosti ,  na današnjem PRESS-u  su date dodatne informacije o Odlukama Ureda za razmatranje žalbi , a vezanih za zimsko održavanje puteva na području općine Visoko. ...

Pročitajte više

27.01.2016

Obavještavaju se poljoprivrednici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata da su u skladu sa zakonskim odredbama dužni izvršiti  ažuriranje podataka za 2016-u god...

Pročitajte više

26.01.2016

  Na osnovu Javnog poziva Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH, objavljenog 15. septembra prošle godine, za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz budžeta FBiH, a koji se o...

Pročitajte više

26.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina   Opravdano odsustvo   Omanović Aida Bolovanje Aida Memišević Ihtijarević Sofija Damjanović Emina Kalić   Služba za f...

Pročitajte više

26.01.2016

  Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku ...

Pročitajte više

25.01.2016

U protekla tri dana PVJ je imala četiri  intervencije:                                  -   Dana 22.01. 2016. godine u 9:40 sati intervenciju na gašenju dimovodnog kanala (odžaka) na stambenom ob...

Pročitajte više

25.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Jasna Zubić Opravdano odsustvo Omanović Aida Bolovanje Aida Ihtijarević Memišević Sofija Damjanović Emin...

Pročitajte više

22.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nusreta Behlulović Jasna Zubić Omanović Aida Bolovanje Memišević Ihtijarević Aida Sofija Dam...

Pročitajte više

22.01.2016

                   Dana 21.01.2016.godine  Profesionalna vatrogasna  jedinica je u 10:40 sati,imala intervencju na gašenju požara na stambenim objektu, u naselju Gornje Topuzovo Polje.            ...

Pročitajte više

22.01.2016

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko je na osnovu Javnog poziva objavljenog 15.09.2015. godine od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta za odabir programa i projekata koji će ...

Pročitajte više

22.01.2016

              Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsk...

Pročitajte više

22.01.2016

  Već ranije smo Vas obavještavali da je pokrenut  otvoreni postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđaća za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na podrućju Općine Visoko za  period od...

Pročitajte više

21.01.2016

U posljednje vrijeme svjedoci smo nemoralnog, nehumanog i nezakonitog postupanja pojedinaca koji svoj animalni i komunalni otpad odlažu uz vodotoke i saobraćajnice kao i na teže  pristupačna mjesta...

Pročitajte više

21.01.2016

                     Dana 20.01.2016.godine  Profesionalna vatrogasna  jedinica je imala 2 (dvije) intervencje na gašenju požara na stambenim objektima:                      -  u 12:46 sati inte...

Pročitajte više

21.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Nusreta Behlulović Jasna Zubić Bolovanje Sofija Damjanović Suvada Kadić   ...

Pročitajte više

20.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Muhidin Alibegović Nusreta Behlulović Jasna Zubić Bolovanje Sofija Damjanov...

Pročitajte više

20.01.2016

Na osnovu Javnog poziva objavljenog od strane Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih finansiranju energetskog preg...

Pročitajte više

20.01.2016

Općina Visoko je krajem 2015.g. objavila Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih finansiranju energetskog pregleda i certificiranju u svrhu...

Pročitajte više

20.01.2016

Visoko, 20. Januar 2016. - Danas je u Velikoj sali Općine Visoko načelnica Amra Babić u prisustvu općinske pravobraniteljice Meline Hodžić-Travančić i direktora KTK Visoko d.d. Visoko Senada Bilalo...

Pročitajte više

20.01.2016

Od 1. januara 2016. godine JU ''Gradska biblioteka'' Visoko je prešla na automatizovanu pozajmicu bibliotečke građe. Ovo je završna faza u procesu što kvalitetnijeg i bržeg rada sa korisnicima Bibl...

Pročitajte više

19.01.2016

                     Dana 18.01.2016.godine  Profesionalna vatrogasna  jedinica je imala 2 (dvije) intervencije na gašenju požara na stambenim objektima,zbog  uzroka požara na dimovodnim kanalima ...

Pročitajte više

19.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Muhidin Alibegović Nusreta Behlulović Jasna Zubić Bolovanje Sofija Damjanov...

Pročitajte više

18.01.2016

  Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Muhidin Alibegović Nusreta Behlulović Jasna Zubić Bolovanje Sofija Damja...

Pročitajte više

18.01.2016

Po osnovu aplikacija prema višim nivoima vlasti Općini Visoko u decembru odobreno je 244.994,56 KM. - Fond za zaštitu okoliša FBiH je odobrilo 25.000,00 KM za projekat Utopljavanja - povećanja ene...

Pročitajte više

18.01.2016

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržala  je prijedlog Federalnog ministarstva za finansije i donijela Zaključak kojim podržava kreditno zaduženje Općine Visoko kod Europske banke za obnovu i ...

Pročitajte više

15.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Nedim Smailagić Muhidin Alibegović Nusreta Behlulović Jasna Zubić Bolovanje...

Pročitajte više

15.01.2016

  Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“,broj:39/03, 22/06 i 43/10) u članu 41.predviđene su mjere lične i uzaja...

Pročitajte više

15.01.2016

  Visoko, 15. januar 2016. – U periodu 2013. – 2015. Općina Visoko investirala je u realizaciju projekata usmjerenih na razvoj lokalne zajednice i kreiranja boljeg životnog ambijenta 11.559.671,74...

Pročitajte više

15.01.2016

Dana 14.01.2016.g. u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša FBiH u ime Općinske načelnice Amre Babić, šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Emir Fejzović potpisao je Ugovor sa direktorom Fonda za ...

Pročitajte više

15.01.2016

Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Emir Fejzović je u četvrtak 14.01.2015.g. u zgradi Federalnog ministarstva kulture i sporta u ime Općinske načelnice Amre Babić, potpisao Ugovor sa Ministric...

Pročitajte više

15.01.2016

Komunalno –putna inspekcija Općine Visoko je po pozivu predsjednika Mjesne zajednice Gračanica, a zbog odlaganja veće količine animalnog otpada  na lokalitetu Livade-prema Troholjima,  dana 11.01.2...

Pročitajte više

14.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Nedim Smailagić Muhidin Alibegović Nusreta Behlulović Jasna Zubić Bolovanje...

Pročitajte više

13.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Nedim Smailagić Muhidin Alibegović Nusreta Behlulović Jasna Zubić Bolovanje...

Pročitajte više

12.01.2016

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Visoko u mjesecu DECEMBRU 2015. godine putem MU Visoko, Buci, Moštre i Gračanica izvršila je upise u Matične knjige i to : - Matična knjiga rođe...

Pročitajte više

12.01.2016

Općinsko vijeće Visoko je na 34. sjednici održanoj 26.12.2015. godine usvojilo Nacrt odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine ...

Pročitajte više

12.01.2016

                   Dana 11.01.2016.godine  Profesionalna vatrogasna  jedinica je imala 2 (dvije) intervencije na gašenju požara na stambenim objektima:                      -  U 15:00 sati interv...

Pročitajte više

08.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Nedim Smailagić Muhidin Alibegović Nusreta Behlulović Bolovanje Sofija Damj...

Pročitajte više

07.01.2016

  Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Nedim Smailagić Muhidin Alibegović Nusreta Behlulović Bolovanje Sofija D...

Pročitajte više

07.01.2016

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko je na osnovu Javnog poziva objavljenog 28.08.2015.godine od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta za odabir programa i projekata koji će s...

Pročitajte više

07.01.2016

Danas je u Maloj sali Općine Visoko održana jednodnevna edukacija za uposlenike o primjeni Zakona o javnim nabavkma i podzakonskim aktima iz ove oblasti. Edukator je bio prof.dr.Željko Rička

Pročitajte više

06.01.2016

Svim vjernicima, pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti, u ime Općinskog vijeća Visoko i u svoje lično ime od srca želim sretan i blagoslovljen Božić. Želim vam da Božić i božićne praznike pr...

Pročitajte više

06.01.2016

Građanima općine Visoko, pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti, želim srećan nastupajući Božić, sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i ljubavi sa svojim porodicama, prijateljima i komšijam...

Pročitajte više

06.01.2016

Dana 06.01.2016.godine  Profesionalna vatrogasna  jedinica je u 06:50 sati intervenisala na gašenju požara krovne konstrukcije na stambenom objektu u naselju Gornja Smršnica.   Požar je uspješno l...

Pročitajte više

06.01.2016

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Služba civilne zaštite u koordinaciji sa Po...

Pročitajte više

05.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Nedim Smailagić Muhidin Alibegović Bolovanje Sofija Damjanović   Služba za...

Pročitajte više

05.01.2016

 Povodom nastupajućeg pravoslavnog Božića,  Općinska načelnica je  upriličila   prijem za jereja Marka Jakovljevića, Darka Danilovića i Novicu  Manojlovića. Prijemu su prisustvovali i  predsjedava...

Pročitajte više

04.01.2016

                   Dana 31.12.2015.godine  Profesionalna vatrogasna  jedinica je  imala 2 (dvije)  intervencije:                    - u 13:15 sati na gašenju požara na stambenom objektu u ulici L...

Pročitajte više

04.01.2016

Putem educiranja i zapošljavanja nezaposlenih lica kroz formalno i neformalno obrazovanje, a prema iskazanim potrebama kompanije ''Alma Ras d.o.o.Visoko'', te u sklopu svojih razvojnih planova i po...

Pročitajte više

04.01.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Emina Kalić Nadina Čerimagić Nedim Smailagić Muhidin Alibegović Bolovanje Sofija Damjanović   Služba za...

Pročitajte više

04.01.2016

S  ciljem upoznavanja javnosti o zimskom održavanju puteva na području općine Visoko, danas je održan PRESS  na kojem su se obratili Nidžara Hadžiomerović , pomoćnica načelnice za urbanizam, stambe...

Pročitajte više

04.01.2016

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) objavljuje se informacija da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Općina ...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.