Grad Visoko

Pregled novosti
30.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

30.11.2016

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za sve osnovne i srednje škole na području Općine Visoko za učešće u Projektu subvencioniranja od strane Općine Visoko za prikupljeni stari papir, pet ambalažu i ...

Pročitajte više

29.11.2016

Općina Visoko iz godine u godinu aktivno radi na poboljšanju komunalnih usluga gradeći tako društvenu svijest o očuvanju čiste životne sredine. Općina Visoko kao društveno odgovoran organ izvršila ...

Pročitajte više

29.11.2016

U organizaciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Biro-a rada Visoko, a u saradnji sa Općinom Visoko održana je dvodnevna edukacija za poljoprivredne proizvođače na temu “Registr...

Pročitajte više

29.11.2016

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nektretnina pokrenula je akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavni...

Pročitajte više

29.11.2016

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pokrenula akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavnic...

Pročitajte više

28.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

28.11.2016

Obaviještavaju se uzgajivači peradi sa područja općine Visoko da će se u subotu 03.12.2016. godine održati predavanje i edukacija na slijedeće teme iz oblasti peradarstva: • Zakonski okviri za per...

Pročitajte više

28.11.2016

Tokom vikenda Policijska uprava Visoko, Službi civilne zaštite je prijavila da je u naselju Okolišče prilikom izvođenja zemljenih radova pronađena ručna bomba. Dana, 28.11.2016. godine u 11:30 sati...

Pročitajte više

28.11.2016

„Sve što je lijepo kratko traje“,kaže narodna poslovica. Gledajući retrospektivno, prethodnu sedmicu u našem gradu obilježilo je nekoliko lijepih kulturnih događaja. Ove godine Općina Visoko u sara...

Pročitajte više

25.11.2016

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko...

Pročitajte više

25.11.2016

Općinska načelnica mr.sci Amra Babić u pratnji predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bajre Fejzića i predstavnika boračkih udruženja, započela je program obilježavanja Dana državnosti BiH – 25. novembr...

Pročitajte više

25.11.2016

Visočka Galerija Likum 76 večeras je obilježila 40 godina postojanja i tim povodom priredila retrospektivnu izložbu “Pogled unazad”, a u okviru 13. manifestacije „Dani Zaima Muzaferije“. Ovom prigo...

Pročitajte više

25.11.2016

U okviru manifestacije obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, načelnica mr.sci Amra Babić upriličila je prijem za visočke nadarene studente sa posebnim priznanjima u protekloj godini. O...

Pročitajte više

24.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

24.11.2016

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2017. godinu (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona ...

Pročitajte više

24.11.2016

Povoljni vremenski uslovi u mjesecu novembru su intenzivirali jesenje  radove na javnim zelenim površinama.U toku je završno  jesenje  uređenje javnih zelenih površina, a sve prema Programu komunal...

Pročitajte više

24.11.2016

Na osnovu Programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2016. godini i provedenog otvorenog postupka javne nabavke  za održavanje horizontalne signalizacije na području općine Visoko,izvedeni s...

Pročitajte više

24.11.2016

U toku su radovi na realizaciji projekta asfaltiranje lokalnog puta u naselju Oštrac, MZ Buci, za koji je proveden postupak javne nabavke i odabran je izvođač radova firma „Sarajevoputevi“ d.d. Sar...

Pročitajte više

24.11.2016

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za izgradnju javne rasvjete u naseljima Kahve i Potnjik, MZ Topuzovo Polje. Svi zainteresovani ponuđači tendersku dok...

Pročitajte više

24.11.2016

S ciljem dobijanja što realnije slike šta je to što bi se u narednoj sezoni strateški trebalo poticati, razvijati i unaprijediti u poljoprivredi, održano je nekoliko sastanaka sa registrovanim polj...

Pročitajte više

24.11.2016

U povodu 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine Općinska načelnica Amra Babić i predsjedavajući Općinskog vijeća Bajro Fejzić uputili su čestitku u kojoj stoji: ''Povodom predstojećeg Da...

Pročitajte više

24.11.2016

U povodu obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, večeras je održana svečana manifestacija „Dani Preporoda“ u organizaciji BZK „Preporod“ Visoko i Općine Visoko. Gost ove s...

Pročitajte više

22.11.2016

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nektretnina pokrenula je akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavni...

Pročitajte više

22.11.2016

Dana 26.11.2016.godine (subota) prikupljanje elektronskog i elekričnog otpada će se  provesti na području MZ Novo Naselje, MZ Centar,  MZ Rosulje i  MZ Stari grad.  Obavještavaju se mještani naved...

Pročitajte više

22.11.2016

XIII „Dani Zaima Muzaferije“ 2016. Visoko, 23.11.2016. – 26.12.2016. P R O G R A M Srijeda, 23. novembra 2016. 19:00 – Prijem i otvorenje Manifestacije, Zavičajni muzej Visoko – Otvaranje M...

Pročitajte više

22.11.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za utopljavanje – povećanje energetske efikasnosti zgrade Općine Visoko – nastavak. Svi zain...

Pročitajte više

21.11.2016

  Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnih nadarenih studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Visoko u akademskoj 2016. i 2017. godini broj...

Pročitajte više

21.11.2016

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton OPĆINA VISOKO Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih pros...

Pročitajte više

21.11.2016

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton OPĆINA VISOKO Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovni...

Pročitajte više

21.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

21.11.2016

U toku je prva faza izgradnje javne rasvjete u MZ Topuzovo Polje. Postupkom javne nabavke izabran je izvođač radova „SES“ d.o.o. Sarajevo. U okviru izvođenja radova na ovoj dionici planirano je po...

Pročitajte više

21.11.2016

Na incijativu porodice nestale sugrađanke, Nađe Trako, Općinski štab civilne zaštite Visoko održao je sjednicu na kojoj su doneseni sljedeći zaključci: - Općinski štab civilne zaštite prihvatio je...

Pročitajte više

19.11.2016

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, tokom 2016. godine provodi aktivnosti na dva projekta koji se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, i to: Projekat iz oblasti proizvodnje mli...

Pročitajte više

18.11.2016

Danas, 18.11.2016. godine održana je prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Visoko u novoizabranom sazivu. U skladu sa odredbama Statuta Općine i Poslovnika o radu Općinskog vijeća sjednicu...

Pročitajte više

18.11.2016

Općinska načelnica mr.sci Amra Babić danas je sa saradnicima obišla Kulturno-sportski centar „Mladost“ na kome je u protekloj godini urađena restauracija jednog dijela krova. Dio krova koji je prok...

Pročitajte više

17.11.2016

Obavještavaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja općine Visoko, da Općina Visoko organizuje nekoliko sastanaka sa primarnim poljoprivrednim proizvođačima u periodu od 21.11-24.1...

Pročitajte više

16.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

16.11.2016

Potpisanim ugovorom između Općine Visoko i JP «Veterinarska stanica Visoko» o sterilizaciji i kastraciji pasa lutalica na području Općine Visoko, u toku mjeseca oktobra 2016. godine ukupno je obrađ...

Pročitajte više

16.11.2016

World Vision (www.worldvision.ba) je međunarodna kršćanska organizacija za pomoć, razvoj i javno zagovaranje, posvećena radu s djecom, porodicama i zajednicama kako bi prevazišli siromaštvo i nepra...

Pročitajte više

16.11.2016

Općina Visoko je u saradnji sa JP Elektroprivreda BIH organizovala sastanak i prezentaciju za lokalne predstavnike Općine Visoko, direktore Javnih ustanova i predstavnike privatnih sektora, i tom p...

Pročitajte više

15.11.2016

Obavještavaju se farmeri sa područja općine Visoko da će se u subotu 19.11.2016. godine održati predavanje i edukacija na slijedeće teme iz oblasti mljekarstva: • Mastitis –upala vimena, • Higijen...

Pročitajte više

15.11.2016

Općina Visoko  je pokrenula postupak  javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva sa dodatnom objavom  za asfaltiranje lokalnog puta Stari grad „Visoki“. Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da ten...

Pročitajte više

15.11.2016

Općina Visoko  je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za izgradnju javne rasvjete Visočica - Stari grad, općina Visoko. Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentacij...

Pročitajte više

15.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

15.11.2016

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nektretnina pokrenula je akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavni...

Pročitajte više

15.11.2016

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pokrenula akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavnic...

Pročitajte više

14.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

14.11.2016

Dana 10.11.2016. godine, na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, www.zdk.ba i u Dnevnom avazu, objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa „Transfera za kulturne man...

Pročitajte više

11.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

11.11.2016

Svjedoci smo još jednog vandalskog čina gdje su nepoznati počinioci devastirali i otuđili mobilijar sa dječijeg igrališta u ulici Klisa. Komunalno-putni inspektor je o navedenim radnjama upo...

Pročitajte više

11.11.2016

Pozivaju se sve srednje i osnovne škole na području Općine Visoko da u periodu od 07.11.2016.-16.12.2016.godine uzmu učešće u projektu Općine Visoko za subvencioniranje  prikupljenog starog papira,...

Pročitajte više

10.11.2016

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Biro rada Visoko i Općina Visoko organizovali su seminar pod nazivom „Kako pokrenuti vlastiti biznis“ koji se danas održao u Velikoj sali Općin...

Pročitajte više

10.11.2016

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pokrenula akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavnic...

Pročitajte više

10.11.2016

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pokrenula akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada sa područja općine Visoko u saradnji sa JKP «Visoko...

Pročitajte više

09.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

08.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

08.11.2016

Dana 07.11.2016. godine u 11:10 sati Služba civilne zaštite predala je na uništenje dvije ručne bombe i 20 komada sitne municije kalibra 7,62 timu za Uništenje i uklanjanje NUS-a i MES-a pri Federa...

Pročitajte više

08.11.2016

Dana 07.11.2016. godine u 17:50 sati Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko intervenisala je na gašenju požara na skladištu sijena u naselju Stuparići.   Općinska služba civilne zaštite  

Pročitajte više

07.11.2016

Obavještavaju se studenti pripadnici branilačke populacije da je objavljen Konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016/2017 godinu. U prilo...

Pročitajte više

07.11.2016

Općinska načelnica mr.sci Amra Babić u ime općinske administracije, zakonodavne i izvršne vlasti, i u svoje lično ime, upućuje najiskrenije čestitke visočkim diplomantima i magistrantima Univerzite...

Pročitajte više

07.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

07.11.2016

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2017.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infr...

Pročitajte više

07.11.2016

Vrši se popuna radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko i to:                                                                                      1.      Referent - ...

Pročitajte više

07.11.2016

Općinska načelnica mr. sci Amra Babić danas je na Univerzitetu JIE u Tetovu (Makedonija) prisustvovala regionalnoj konferenciji pod nazivom „Žene u donošenju odluka na lokalnom nivou / uloga žena g...

Pročitajte više

05.11.2016

U okviru programa sajma „Jesen u Visokom“, Konjički klub „Visoko“ danas je na platou ispred KSC „Mladost“ prisutne građane zabavio izložbom konja i konjičke opreme. Obzirom da je sezona jeseni i ki...

Pročitajte više

05.11.2016

Neki kažu da kraj djelo krasi, s obzirom na to Općina Visoko je kao organizator izložbeno-prodajnog sajma proljoprivredno-prehrambenih proizvoda „Jesen u Visokom“ danas na kraju ove svećane manifes...

Pročitajte više

05.11.2016

Drugi dan sajma „Jesen u Visokom“ jutros je započeo izvedbom zabavnog programa Plesne škole „Zumba Visoko“. Plesna škola koja je u Visokom aktivna već četiri godine, ove godine je uzela češće i na ...

Pročitajte više

04.11.2016

U Kulturno-sportskom centru „Mladost“ danas je svečano otvoren dvanaesti tradicionalni izložbeno-prodajni sajam poljoprivredno-prehrambenih proizvoda „Jesen u Visokom“, pod pokroviteljstvom Minista...

Pročitajte više

04.11.2016

U prostorijama Mješovite srednje škole “Hazim Šabanović” održan je okrugli sto na temu “Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i razvoj ruralnog turizma općine Visoko”, a koji je organizovan u okvi...

Pročitajte više

04.11.2016

U vrijeme održavanja poljoprivredno-prehrambenog sajma „Jesen u Visokom“, svake godine se upriliči edukacija za poljoprivredne proizvođače. Ove godine predavanje je održao profesor dr. Omer Kurtovi...

Pročitajte više

03.11.2016

  “Služba za zapošljavanje ZDK i Biro rada Visoko organizuju edukativne radionice pod nazivom: 1.“Kako pokrenuti vlastiti biznis” i 2.“Registracija, pokretanje i poslovanje djelatnosti samostaln...

Pročitajte više

03.11.2016

Općina Visoko je potpisala ugovor o sterilizaciji i kastraciji pasa lutalica sa JP «Veterinarska stanica Visoko» nakon provedenog postupka Javne nabavke. Na osnovu potpisanog ugovora JP «Veterinar...

Pročitajte više

03.11.2016

Obavještavaju se građani MZ Radovlje da je Komunalno-putna inspekcija izvršila uvid u stanje realizacije Odluke o potrebi ponovnog angažovanja JKP 'Visoko' u cilju organizovanog prikupljanja i odvo...

Pročitajte više

02.11.2016

Jučer je, 01.11.2016. godine u Općini Visoko gosp. Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu održala press konferenciju na kojoj je upoznala javnost o planu i programu ovogodišnjeg sajma „Jesen u V...

Pročitajte više

02.11.2016

Kako prema Odluci o komunalnom redu javne fontane rade od 1. aprila do 31. oktobra, u prethodnih nekoliko dana Javna komunalna preduzeća su radila na konzerviranju fontana i pripremi za zimski peri...

Pročitajte više

02.11.2016

Dana, 01.11.2016. godine u 13:25 sati Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko intervenisala je na gašenju požara na pomoćnom objektu (štala) u naselju Ramadanovci.   Općinska služba civilne zaštite

Pročitajte više

02.11.2016

Čast nam je pozvati Vas na svečano otvaranje izložbeno-prodajnog sajma poljoprivredno-prehrambenih proizvoda “Jesen u Visokom” Dvorana KSC “Mladost” u Visokom 04. i 05.11.2016. godine Pokrovite...

Pročitajte više

02.11.2016

U toku je završno jesenje uređenje javnih zelenih površina, a sve prema Programu komunalnih djelatnosti, tako da se kontinuirano radi na pripremi grada za zimsku sezonu. Pored ostalih aktivnosti in...

Pročitajte više

02.11.2016

Obavještavaju se poljoprivrednici općine Visoko koji ostvaruju federalni poticaj za poljoprivrednu proizvodnju da su dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za 2017. godinu. Obaveza prijave plana...

Pročitajte više

01.11.2016

Na osnovu Naredbe broj: 01/2-02-1592/16 od 31.10.2016. godine na području općine Visoko od 02.11.2016. do 07.11.2016.godine provest će se obavezna preventivna sistematska deratizacija – jesenja faz...

Pročitajte više

01.11.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za urba...

Pročitajte više

01.11.2016

Načelnica mr.sci Amra Babić danas je sa saradnicima obišla završene radove na Trgu Džemala Bijedića. Naime, urađene su granitne štokovne ploče i granitni ivičnjaci što je olakšalo kretanje pješaka ...

Pročitajte više

01.11.2016

S ciljem jasnog uvida u situaciju radova na izgadnji nove dionice lokalnog puta Mulići – Arnautovići, načelnica Amra Babić danas je sa stručnim saradnicima obišla radove koji su u toku. Tokom obila...

Pročitajte više

01.11.2016

Danas je Općinska načelnica sa saradnicima obišla nekoliko lokaliteta na kojim se trenutno izvode građevinski radovi od kojih su: izgradnja vodovoda Kula Banjer - I faza, izgradnja kanalizacione mr...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.