Grad Visoko

Pregled novosti
31.03.2016

Općina Visoko  je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga izrade projekata - 4 LOTA i to:   LOT 1 - Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije podvožnjaka na Željezničkoj pruzi...

Pročitajte više

31.03.2016

 Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor Muhamed Halilbegović Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Aida Alibegović Emir Bukurević Sa...

Pročitajte više

30.03.2016

Općina Visoko poziva sve osnovne i srednje škole na području Općine Visoko da u toku mjeseca aprila uzmu učešće u nagradnom takmičenju prikupljanja starog papira, plastičnih flaša, čepova i limenki...

Pročitajte više

30.03.2016

U toku je realizacija prve faze postavljanja '' Gradskog video nadzora '' na području općine Visoko, a podrazumijeva radove na  elektro instalacijama,  s ciljem postavljanja kamera za video nadzor....

Pročitajte više

30.03.2016

U toku je Javni poziv  za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom u  Jedinstveni općinski organ uprave općine Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa . LINK POZIVA

Pročitajte više

29.03.2016

Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor Muhamed Halilbegović Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Aida Alibegović Emir Bukurević Sai...

Pročitajte više

29.03.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke- konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za “Tekuće održavanje javne rasvjete i semafora”. Tekuće oržavanje javne rasvjete ...

Pročitajte više

29.03.2016

Večeras je u Multimedijalnom centru u Prijekom  uspješno završen  kamp ''Kraljevski klub u kraljevskom gradu'',  kojeg su organizovali SGM Sport Global Management u saradnji sa nogometnim klubom Re...

Pročitajte više

28.03.2016

 Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor Muhamed Halilbegović Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Aida Alibegović Emir Bukurević Sa...

Pročitajte više

28.03.2016

U okviru posjete Bosni i Hercegovini, visoka delegacija Bahreinske humanitarne organizacije “Muslim Educational Society (Muslimansko Obrazovno društvo)” boravila je danas u Visokom gdje je održala ...

Pročitajte više

26.03.2016

Danas je u Velikoj sali općine Visoko, s početkom u 10 sati, održana  37. sjednica Općinskog vijeća Visoko, sa slijedećim Dnevnom redom: 1. Izvod iz Zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Viso...

Pročitajte više

26.03.2016

 IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU POLITIKE I RADU OPĆINSKE NAČELNICE ZA PERIOD 01.01.2015-31.12.2015.GODINE Dokument OSNOVI PROGRAMA I POLITIKE NAČELNICE OPĆINE VISOKO ZA MANDATNI PERIOD 2012-2016. GODINA i...

Pročitajte više

25.03.2016

Upućen Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države     Općina Visoko uputila je Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sa namjerom da dodatno o...

Pročitajte više

25.03.2016

Danas je na gradskom  stadionu ''Luke'' , nakon okupljanja polaznika kampa i preuzimanja opreme, svečano otvoren nogometni  kamp  “Kraljevski klub u kraljevskom gradu”,  kojeg organizira SGM Sport ...

Pročitajte više

25.03.2016

Povodom nastupajućeg katoličkog  blagdana  Uskrsa, općinska načelnica Amra Babić uputila je čestitku u kojoj stoji: ”U ime općinske administracije, zakonodavne i izvršne vlasti, te u svoje lično i...

Pročitajte više

25.03.2016

  Povodom nastupajućeg katoličkog blagdana Uskrsa svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti u ime Općinskog vijeća Visoko i u svoje lično ime, upućujem najiskrenije čestitke sa željom da ga pro...

Pročitajte više

25.03.2016

    SVIM VJERNICIMA, PRIPADNICIMA KATOLIČKE VJEROISPOVIJESTI UPUĆUJEMO NAJISKRENIJE ČESTITKE POVODOM NASTUPAJUĆEG USKRSA, SA ŽELJOM DA OVAJ KATOLIČKI BLAGDAN PROVEDU U MIRU, SREĆI I VESELJU.   ...

Pročitajte više

24.03.2016

Općina Visoko  je pokrenula otvoreni postupak  javne nabavke za Izgradnju pješačkog mosta na rijeci Bosni – Luke – Ozrakovići: MZ Željeznička stanica i MZ Novo Naselje.   Obavještenje o nabavci s...

Pročitajte više

24.03.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko  pokrenula otvoreni postupak  javne nabavke za “Asfaltiranje saobraćajnice i parkinga u naselju Prijeko, MZ Centar”. Radi se o projektu usvojenom Programom...

Pročitajte više

24.03.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Aida Alibegović Emir Bukurević Suvada Kadić Senada Genjac Saima Kahriman Hajrija Hadžimehmedagić Faruk M...

Pročitajte više

24.03.2016

Općina Visoko je pokrenula konkurentski postupak za nabavku roba po lotovima kako slijedi:    LOT1- nabavka kancelarijskog materijala i  LOT2 - nabavka tonera i ketridža.   U prilogu Obavje...

Pročitajte više

24.03.2016

Konačna lista korisnika stipendije Ministarstva za boračka pitanja ZDK-a za studijsku 2015/2016. godine. LISTA

Pročitajte više

22.03.2016

Dana 21.03.2016. godine  s početkom u 17.00 sati,  u Kulturnom centru u Prijekom održano je predavanje o savremenom uzgoju malina , jagoda i bobičastog voća, te zaštiti i prehrani zasada. Organiza...

Pročitajte više

22.03.2016

Načelnica Općine Visoko Amra Babić dala je podršku organizaciji nogometnog kampa kojeg organizira SGM Sport Global Management u saradnji sa nogometnim klubom Real Madrid iz Španije, a koji će se od...

Pročitajte više

22.03.2016

Općinsko Vijeće Visoko na sjednici održanoj  28.03.2015. donijelo je  zaključak u kome ukazuje na potrebu da se uvede obavezno za sve lokalne vodovode čišćenje i pranje bazena ,a povodom  22 marta ...

Pročitajte više

21.03.2016

Povodom tragičnog događaja koji se desio  na regionalnoj cesti R445 u mjestu Radinovići gdje je smrtno stradala jedanaestogodišnja Ajna Omanović obavještavamo javnost sljedeće:   Poduzeli smo slj...

Pročitajte više

21.03.2016

              Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsk...

Pročitajte više

21.03.2016

Dana 18.03.2016.godine u 13:32 sati gašenje požara na napuštenom otpadu auto guma u naselju Kopači,                        -  19.03.2016.godine u 12:53 sati gašenje požara trave i niskog rastinja...

Pročitajte više

21.03.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Aida Alibegović Fadila Piknjač Suvada Kadić Senada Genjac Saima Kahriman Hajrija Hadžimehmedagić Faruk M...

Pročitajte više

21.03.2016

Rješenjem Općinske načelnice Visoko, 11.04.2014.godine imenovana je Radna grupa za zaštitu djece na području općine Visoko koja u sastavu ima 18 članova . Grupa se sastoji od članova organizacija c...

Pročitajte više

21.03.2016

Povodom 22. marta koji se obilježava kao Svjetski dan voda , Općina Visoko je u saradnji sa JKP “Visoko” d.o.o. Visoko organizovala akciju čišćenja i saniranja divljih deponija na području Općine ....

Pročitajte više

21.03.2016

Dana 21.03.2016.g. u Općini Visoko održan je sastanak s ciljem poboljšanja stepena bezbjednosti učesnika u saobraćaju na regionalnoj cesti R445 Kakanj – Visoko na kojem su bili prisutni: Općinska n...

Pročitajte više

18.03.2016

 Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Fadila Piknjač Suvada Kadić Senada Genjac Saima Kahrim...

Pročitajte više

18.03.2016

Dana 17.03.2016.godine u 17:32 sati  Profesionalna vatrogasna jedinica je intervenisala na gašenju požara dimovodnog kanala (odžaka) na stambenom objektu  u naselju Luke.

Pročitajte više

18.03.2016

17.03.2016.godine u 09:00 sati otvoren  je jedan od  projektnih zadataka protuminskog čišćenja (tehničkog izviđanja) uz kordinaciju Službe civilne zaštite Općine Visoko, BH MAC-a i Federalne uprave...

Pročitajte više

18.03.2016

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:52/09 ), Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na po...

Pročitajte više

18.03.2016

"Zvuci i slike Balkana" Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Avdo Smajlović" Visoko i Franjevačka klasična gimnazija Visoko, u suradnji sa osnovnim i srednjim školama sa područja općine Visoko, or...

Pročitajte više

18.03.2016

Povodom 22. marta koji se obilježava kao Svjetski dan voda , JKP “Visoko” d.o.o. Visoko u saradnji sa Općinom Visoko organizuje akciju čišćenja i saniranja divljih deponija na području Općine Visok...

Pročitajte više

17.03.2016

  Zanatski centar "Sebilj I" u Visokom sa 32 poslovna prostora, dugi niz godina bio je centar privrede i tradicionalne visočke trgovine, ali i mjesto gdje su njegovani tradicionalni visočki zanati...

Pročitajte više

17.03.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Fadila Piknjač Suvada Kadić Senada Genjac Saima Kahriman Hajrija Hadžimehmedagić Faruk Mušinbegović Džen...

Pročitajte više

17.03.2016

Večeras je u Kulturnom centru u Prijekom održana projekcija filma '' Çanakkale'' . JU ”Centar za kulturu i edukaciju” Visoko  je u saradnji sa Turskim kulturnim centrom ''Yunus Emre Enstitüsü'' up...

Pročitajte više

16.03.2016

Obavještavaju se proizvođači bobičastog i jagodičastog voća sa područja općina: Visoko, Breza, Ilijaš, Kakanj i Vareš da će se u ponedjeljak, 21.03.2016.godine održati predavanje o savremenom uzgo...

Pročitajte više

16.03.2016

Predstavnica FIPA-e Tanja Bojović Simić zajedno sa predstavnicama Općine Visoko Suadom Koljenović i Dženitom Begić, te Osmanom Buzom  ispred Zeničko-dobojskog kantona posjetili su  dva privredna dr...

Pročitajte više

16.03.2016

             Općina Visoko i JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko  u stečaju, su 04.03.2016. godine, zaključili  Ugovor o pružanju usluga i izvođenju radova na održavanju javnih zelenih površina, a ...

Pročitajte više

16.03.2016

Načelnica Babić: Nastavljen trend ulaganja u komunalnu infrastrukturu u cilju rješavanja problema građana   Općina Visoko u tekućoj godini prema programu kapitalnih ulaganja ulaže 1.500.000 KM u ...

Pročitajte više

15.03.2016

JU ”Centar za kulturu i edukaciju” Visoko u saradnji sa Turskim kulturnim centrom  ''Yunus Emre Enstitüsü '' prikazuje film '' Çanakkale'', u Kulturnom centru u Prijekom, 17.03.2016.godine u 18:00 ...

Pročitajte više

15.03.2016

Dana 14.03.2016.godine u 21:15 sati  Profesionalna vatrogasna jedinica je intervenisala na gašenju požara dimovodnog kanala -odžaka na stambenom objektu  u naselju Luke.                            

Pročitajte više

14.03.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Fadila Piknjač Suvada Kadić Senada Genjac Saima Kahriman Hajrija Hadžimehmedagić Aida Ihtijarević-Memišev...

Pročitajte više

11.03.2016

Općina Visoko  je pokrenula postupak  javne nabavke za pružanje usluga izrade projekata i elaborata po lotovima i to:   LOT 1 - Izrada Glavnog projekta „Izgradnja kanalizacione mreže za naselje M...

Pročitajte više

11.03.2016

 Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor Zekija Omerbegović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Fadila Piknjač Suvada Kadić Sena...

Pročitajte više

11.03.2016

Danas je Općinska načelnica Amra Babić posjetila  Franjevački samostan sa konviktom u Visokom. Održan je radni sastanak sa ravnateljem Franjevačke klasične gimnazije  Visoko fra Zvonkom Miličićem  ...

Pročitajte više

11.03.2016

Nakon uspješnog završetka projekta rekonstrukcije rasvjete na Gradskom stadionu „Luke“, danas je upriličena svečanost otvorenja  renoviranih svlačionica. Projektu renoviranja svlačionica  omladins...

Pročitajte više

10.03.2016

  Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Fadila Piknjač Suvada Kadić Senada Genjac   Bolovanje Sofija Damjanović   Služba za finansije, privr...

Pročitajte više

09.03.2016

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Fadila Piknjač Bolovanje Sofija Damjanović   Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Bol...

Pročitajte više

09.03.2016

Zaključkom Skupštine  Zeničko-dobojskog kantona  27.01.2016.godine prihvaćen je Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona.  Skupština Kantona odlučila je da se Nacrt...

Pročitajte više

08.03.2016

  Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Fadila Piknjač Bolovanje Sofija Damjanović   Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj ...

Pročitajte više

07.03.2016

Povodom Međunarodnog dana žena- 8. marta Općinska načelnica Amra Babić uputila je čestitku u kojoj stoji: ''U ime općinske administracije, zakonodavne i izvršne vlasti, te u svoje ime, svim građan...

Pročitajte više

07.03.2016

Dan žena trebamo posmatrati kao dan zahvalnosti i poštovanja prema ženama, ali i kao podsjetnik na ljubav i dobrotu kojima nas svakodnevno darivaju. Svim pripadnicama ljepšeg spola, a posebno naši...

Pročitajte više

05.03.2016

Dana 05.03.2016.godine u 08:40 sati  Profesionalna vatrogasna jedinica je intervenisala na gašenju požara na stambenom objektu  u naselju Kalići.                            

Pročitajte više

04.03.2016

        Na 35. sjednici Općinskog vijeća Visoko, održanoj 30.01.2016 g.   usvojen je  Program utroška sredstava za tekuće održavanje u 2016. godini. Programom je obuhvaćeno:     -        tekuće ...

Pročitajte više

04.03.2016

Obavještavaju se poljoprivrednici koji ostvaruju poticaje za poljoprivrednu proizvodnju da su dužni izvršiti prijavu proizvodnje za 2016 godinu .   Takođe ,obaviještavamo poljoprivredne proizvođa...

Pročitajte više

04.03.2016

  Općina Visoko spada u općine koje  imaju otvorenu kancelariju za besplatno savjetovanje kreditno  zaduženih  građana .S tim u vezi,  u Zenici je 24. 02. 2016. godine održan seminar   na temu Obu...

Pročitajte više

02.03.2016

Općina Visoko poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vis...

Pročitajte više

02.03.2016

U okviru obilježavanja Dana nezavisnosti u Visokom su održane i sportske manifestacije među kojima Fudbalski turnir predpionirskih selekcija u organizaciji Škole fudbala „Visport“ Visoko – na Grads...

Pročitajte više

01.03.2016

Obilježavanje  1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine započelo je na sinoć održanoj javnoj tribini ''Istorijski značaj Dana nezavisnosti za razvoj Bosne i Hercegovine u savremenom dobu''....

Pročitajte više

01.03.2016

U protekla 2 (dva) dana PVJ je imala dvije intervencije: - Dana 29.02.2016.godine u 22:55 sati Profesionalna vatrogasna jedinica je intervenisala na gašenju požara stambenog objekta usljed zapalje...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.