Grad Visoko

Pregled novosti
31.05.2016

                                                         JAVNI POZIV Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima ...

Pročitajte više

31.05.2016

  JAVNI  POZIV Svim zainteresovanim građanima općine Visoko, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za                ...

Pročitajte više

31.05.2016

Visoko, 31. maj 2016. - U sklopu sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji Općine Visoko i privrednog društva “Frutti- Funghi” d.o.o kroz implementaciju programa “Razvoja savremene proizvodnje jagodi...

Pročitajte više

31.05.2016

U toku su radovi na asfaltiranju parkinga i saobraćajnice u naselju Prijeko, MZ Centar, a koji se nalazi u sklopu vanjskog uređenja kulturnog centra Altindag-Visoko u naselju Prijeko. Sredstva za ...

Pročitajte više

31.05.2016

Visoko, 31. maj 2016 - Načelnica mr.sci. Amra Babić danas je upriličila prijem mladog hafiza Omera Faruka Bukurević i bračni par hafiza Nijaza Aganhodžić i njegovu suprugu hfz. Adisu Aganhodžić. Me...

Pročitajte više

30.05.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Almin Halilović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović   Bolovanje M...

Pročitajte više

30.05.2016

U okviru projekta „Ravnopravnost NIJE 4% žena na čelu lokalnih zajednica!“ danas je, 31.5.2016., održana konferencija u prostorijama Općine Visoko. Organizator ove konferencije je Udruženje INFOHOU...

Pročitajte više

27.05.2016

Obilaskom regionalnih cesta na području općine Visoko uočen je niz nedostataka u segmentu redovnog održavanja regionalnih cesta, a prije svega nedostatka saobraćajnih znakova, postojanje udarnih ru...

Pročitajte više

26.05.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, naziv predmeta javne nabavke: "Nabavka goriva za potrebe Općine Visoko". Javna n...

Pročitajte više

26.05.2016

Općina Visoko pokrenula je ekološku akciju takmičarskog kakaraktera za prikupljanje starog papira, plastičnih flaša, čepova i limenki pod nazivom «PRIPREMA, RECIKLIRAJ, SAD!». Na osnovu Javnog pozi...

Pročitajte više

26.05.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Almin Halilović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović   Bolovanje M...

Pročitajte više

25.05.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, naziv predmeta javne nabavke: "Nabavka PVC posuda za odlaganje komunalnog otpada...

Pročitajte više

25.05.2016

Poslovna zona Ozrakovići jedna je od najatraktivnijih u BiH zbog položaja, logističih prednosti i infrastrukture kojom raspolaže. Upravo ovih dana Općina Visoko pokrenula je niz investicija ukupne ...

Pročitajte više

25.05.2016

Načelnica Općine Visoko mr.sci. Amra Babić sudjeluje ove sedmice na studijskom putovanju u organizaciji Instituta za javnu upravu (IPA) Republike Irska u okviru projekta „Jačanje lokalne demokratij...

Pročitajte više

25.05.2016

Općina Visoko je kao i prethodnih godina danas, 25. Maja 2016., uposlila pet srednjoškolaca, u okviru projekta "Volontiraj - Kreditiraj" koji realizuje Udruženje “Infohouse” u BiH. Učenici su biti ...

Pročitajte više

24.05.2016

Manifestacija će okupiti najuspješnije učenike 7 osnovnih, 4 srednje škole i muzičke škole „Avdo Smailović“. Škole će se predstaviti nastupom u Kulturnom centru Altindag-Visoko, a za učesnike na fe...

Pročitajte više

24.05.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Almin Halilović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović   Bolovanje M...

Pročitajte više

24.05.2016

Na osnovu Javnog poziva za učešće  u projektu čišćenja i saniranja divljih deponija na području Općine Visoko, odnosno mjesnih zajednica i naselja koja su uključena u organizovani odvoz komunalnog ...

Pročitajte više

24.05.2016

Dana 23.05.2016.godine počela je sa radom Komisija za izbor najljepšeg vrta/balkona na području Općine Visoko. Zadatak Komisije je da obiđe sve prijavljene kandidate u roku od 15 dana od dana prij...

Pročitajte više

24.05.2016

Obavještavaju se poljoprivrednici da je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje sredstava za pot...

Pročitajte više

24.05.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za realizaciju projekata po lotovima kako slijedi: LOT 1 – Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Slatina – Kali...

Pročitajte više

24.05.2016

Organizacija Žene za Žene International iz Sarajeva je danas, 24.5.2016., u Velikoj Sali Općine Visoko dodijelila trideset diploma učesnicama projekta „Od margine do uspjeha“. Projekat je realizova...

Pročitajte više

24.05.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za izradu Regulacionog plana „Kralupi”- Visoko. Obavještenje o nabavci  objavljeno   je   na...

Pročitajte više

24.05.2016

Na osnovu provedenog postupka javne nabavke Općina Visoko je zaključila Ugovor sa Konzorcijem „Saraj inženjering“ d.o.o. Sarajevo, „GEOAVAS“ d.o.o. Sarajevo i „ENOVA“ d.o.o. Sarajevo za pružanje us...

Pročitajte više

23.05.2016

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko...

Pročitajte više

23.05.2016

Usvajanjem Prostornog i Regulacionih planova RP Zimča, RP Gorani I i RP Radovlje, kreirani su uvjeti za dolazak velikih investicija u Općinu Visoko. Općina Visoko je prva općina u Zeničko-dobojskom...

Pročitajte više

23.05.2016

Općina Visoko  je pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga izrade projekata - 3 LOTA i to:   LOT 1 - Izrada Izvedbenog projekta sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže podsi...

Pročitajte više

23.05.2016

Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović   Bolovanje Muhidin Alibegović  ...

Pročitajte više

23.05.2016

U subotu, 21.5.2016., u prostorijama Zavičajnog muzeja – Visoko, a povodom Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja, održana je radionica „Bosančica“ i izložba „Bosanske srednjovjekovne pismenosti“...

Pročitajte više

20.05.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko  pokrenula otvoreni postupak  javne nabavke za realizaciju projekata po lotovima kako slijedi: LOT 1 - Rekonstrukcija lokalnog puta Čifluk - Slatina: MZ K...

Pročitajte više

20.05.2016

  Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović   Bolovanje Muhidin Alibegović...

Pročitajte više

20.05.2016

Rahmetli Omer Pobrić bio je maestro bosanske sevdalinke koji je u svojim djelima zabilježio skoro 1.000 sevdalinki. Rođen je u Tešnju 1945. a umro u Visokom 2010.godine. Učesnici programa, Tešanjci...

Pročitajte više

20.05.2016

Zavičajni muzej - Visoko za Međunarodni dan i Evropsku noć muzeja, sutra 21. maja sa početkom u 20 sati organizovat će edukativnu radionicu Bosančica i izložbu Bosanska srednjovjekovna pismenost, a...

Pročitajte više

19.05.2016

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom min...

Pročitajte više

19.05.2016

U Općini Visoko 17 bivših boraca koji su bili nezaposleni, iskoristili su poticaje za samozapošljavanje u svrhu podizanja zasada maline i na taj način riješili pitanje zaposlenja. Služba za boračk...

Pročitajte više

19.05.2016

Vijeće ministara BiH na 56. sjednici održanoj 18.05.2016. godine prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i He...

Pročitajte više

19.05.2016

U toku je I faza radova na rekonstrukciji lokalnog puta u poslovnoj zoni Ozrakovići. U okviru I faze radova predviđena je rekonstrukcija i asfaltiranje puta u dužini 350 m2, te sanacija donjeg i go...

Pročitajte više

19.05.2016

Vlada Republike Turske, Ministarstvo za šumarstvo i vodoprivredu putem Generalne uprave za šume Republike Turske doniralo je Općini Visoko najmodernije navalno vatrogasno vozilo marke MAN sa prateć...

Pročitajte više

19.05.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak  javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za Izgradnju potpornog zida u ulici Carica, općina Visoko. Pozivaju se svi zainteresovani p...

Pročitajte više

19.05.2016

  Općina Visoko poziva za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Službi civilne zaštite  1. Viši referent za prikupljanje i analizu podataka-informacija (OPERATIVNI CENTAR)    ...

Pročitajte više

19.05.2016

Ponovo obavještavamo vlasnike voćnjaka, a posebno proizvođače malina, da u skladu sa pravilima i dobrom poljoprivrednom praksom, prilikom prskanja raznim preparatima iz skupine herbicida i insektic...

Pročitajte više

18.05.2016

Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko je dana  18. 05. 2016. godine u 00:11 sati imala intervenciju na gašnju požara na stambenom objektu u ulici Patriotske lige.                               ...

Pročitajte više

18.05.2016

  Na osnovu člana 25. stav 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/03) i Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Fo...

Pročitajte više

18.05.2016

Povodom 29. avgusta - Dana Općine Visoko, Općinsko vijeće Visoko dodjeljuje javna priznanja pojedincima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženji...

Pročitajte više

18.05.2016

Dana 18.05.2016. godine MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko koja učestvuje u nagradnom takmičenju prikupljanja starog papira, plastičnih flaša, čepova i limenki pod sloganom “PRIPREMA, RECIKLIRAJ, SAD!” i...

Pročitajte više

17.05.2016

Povodom informacije da je gosp. Asmir Hodžić "novi uposlenik Općine Visoko", obavještavam javnost da gosp. Asmir Hodžić nije uposlenik Općine Visoko niti je angažovan po osnovu ugovora o djelu.   ...

Pročitajte više

16.05.2016

  Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Visoko koji su upisani u Registar poljoprivrednih proizvođača da izvrše prijavu početka proizvodnje radi ostvarivanja premija. Pravo na premi...

Pročitajte više

16.05.2016

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za učešće u nagradnom takmičenju prikupljanja starog papira, plastičnih flaša, čepova i limenki pod sloganom “PRIPREMA, RECIKLIRAJ, SAD!” dana 16.05.2016.godine  ...

Pročitajte više

16.05.2016

Općina Visoko  je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva sa dodatnom objavom za Pružanje usluge izrade energetskih pregleda 9 objekata kolektivnog stanovanja i 2 javne ustano...

Pročitajte više

13.05.2016

Delegacija Općine Visoko u srijedu (11.5.2016.) boravila je u zvaničnoj posjeti Bratuncu povodom obilježavanja Dana genocida nad bošnjačkim civilima 1992-1995. godine. Podpredsjednik  RS gospodin ...

Pročitajte više

13.05.2016

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za učešće u nagradnom takmičenju prikupljanja starog papira, plastičnih flaša, čepova i limenki pod sloganom “PRIPREMA, RECIKLIRAJ, SAD!” dana 12.05.2016.godine  ...

Pročitajte više

13.05.2016

Novoizgrađeni vodovod i postavljanje javne rasvjete u naselju Smršnica jučer su (12.5.2016.) svečano otvoreni u prisustvu mještana, predstavnika Općine Visoko, Načelnice mr.sci. Amre Babić i invest...

Pročitajte više

13.05.2016

Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor Ejra Mujanović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nidžara Hadžiomerović Sofija Damjanovi...

Pročitajte više

13.05.2016

U povodu obilježavanja 15.5.2016. – Dana policije Zeničko–dobojskog kantona, Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić upućuje iskrene čestitke svim pripadnicima i uposlenicima Policijske uprave Visoko...

Pročitajte više

13.05.2016

Općina Visoko u saradnji sa mjesnom zajednicom Kralupi realizuje projekat izgradnje javne rasvjete na dionici puta Ginje – Dvor. U toku su završni radovi na postavljanju rasvjetnih tijela za javnu...

Pročitajte više

13.05.2016

Danas su započeli radovi na izgradnji pješačke staze u poslovnoj zoni Ozrakovići čiji je izvođač radova izabrana firma „Špic - beton“ d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 164.830,23 KM sa PDV-...

Pročitajte više

13.05.2016

Betonski radovi na izradi temelja objekta obdaništa u naselju Prijeko teku očekivanom i planiranom dinamikom, čije je izvođač prve faze radova firma “Suša-Commerce” d.o.o. Visoko. Predviđeni rok z...

Pročitajte više

13.05.2016

Obaviještavaju se studenti, branioci i članovi njihovih porodica da je iz Ministarsva za boračka pitanja ZDK izvršena uplata OSME rate stipendije za studijsku 2014/2015 godinu. Sredstva su uplačen...

Pročitajte više

10.05.2016

U ponedjeljak, 9.5.2016. godine s početkom u 19 sati u Kulturnom centru Altindag–Visoko, otvorene su „Visočke večeri muzike“. Organizator ove manifestacije je pijanista  Bartolomej Stanković uz pod...

Pročitajte više

09.05.2016

  Na osnovu Javnog poziva za učešće  u projektu čišćenja i saniranja divljih deponija na području Općine Visoko, odnosno mjesnih zajednica i naselja koja su uključena u organizaovani odvoz komunal...

Pročitajte više

09.05.2016

Povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, Općinska načelnica Amra Babić uputila je čestitku u kojoj stoji: „U ime općinske administracije, zakonodavne i izvršne vlasti, te u svoje lično ime ...

Pročitajte više

09.05.2016

S ciljem da se ne zaborave, te da se oda počast najvećim herojima naše domovine „Zlatni ljiljan“,  Općinska načelnica Amra Babić uputila je čestitku u kojoj stoji: „U ime općinske administracije, z...

Pročitajte više

09.05.2016

Danas (9.5.2016.) je upriličen prijem volontera u općini Visoko na stručno osposobljavanje za samostalni rad. U ovogodišnjem ciklusu primljeno je 25 volontera, što je znatno veći broj u odnosu na ...

Pročitajte više

09.05.2016

Povodom Dana Evrope, Dana pobjede nad fašizmom i Dana „Zlatnih ljiljana“ u ime Općinskog vijeća Visoko i u svoje lično ime upućujem iskene čestitke svim građanim Općine Visoko.       PREDSJEDAV...

Pročitajte više

09.05.2016

Javna rasprava o nacrtu Zakona o javnom okupljanju održana je danas (9.5.2016.) u zgradi općine Visoko. Na Javnoj raspravi obratili su se predstavnici MUP- a  ZE – DO kantona, gospodin Rijad Delić ...

Pročitajte više

07.05.2016

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća,izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama,udruženjima građana, naučnim i...

Pročitajte više

06.05.2016

''  U  ime općinske administracije, zakonodavne i izvršne vlasti, te u svoje lično ime, svima koji obilježavaju najveći kulturno-vjerski praznik Đurđevdan, upućujem iskrene čestitke . Želim da ova...

Pročitajte više

06.05.2016

''Svim pripadnicima romske nacionalnosti koji slave najveći romski praznik Đurđevdan, u ime Općinskog vijeća i u svoje lično ime čestitam isti, uz puno dobrog zdravlja, sreće i napretka.''        ...

Pročitajte više

05.05.2016

Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor Ejra Mujanović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nidžara Hadžiomerović Sofija Damjanovi...

Pročitajte više

05.05.2016

U toku su radovi na izgradnji dijela javne rasvjete u naselju Smršnica , MZ Gračanica. U okviru izvođenja radova na ovoj dionici ugrađeno je 37 rasvjetnih tijela, te 1800 m napojnog kabla . Postav...

Pročitajte više

04.05.2016

Obilježavanje 3.maja –Dana otporu agresiji, započelo je u subotu, 30. aprila, kada su Koordinacioni odbor  boračkih organizacija i udruženja Općine Visoko –Mjesna zajednica Goduša i Mjesna zajednic...

Pročitajte više

04.05.2016

Služba za poslove Općinskog vijeća Godišnji odmor Ejra Mujanović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nidžara Hadžiomerović Sofija Damjanovi...

Pročitajte više

04.05.2016

Služba civilne zaštite dana 29.04.2016.godine  je u saradnji sa Timom za uklanjanje i uništavanje NUS-a i MES-a pri Federalnoj upravi civilne zaštite  uspješno izmjestila neeksplodiranu granatu 105...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.