Grad Visoko

Pregled novosti
30.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor     Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić Senada Genjac ...

Pročitajte više

30.06.2016

Svim zainteresovanim građanima općine Visoko, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za    ZAVRŠNU JAVNU RASPRAVU O NA...

Pročitajte više

30.06.2016

Općina Visoko u saradnji sa Humanitarnom organizacijom World Vision uspješno je realizovala dvodnevnu edukaciju i radionicu za 11 poljoprivrednika – obrtnika sa područja općine Visoko na temu „Izra...

Pročitajte više

29.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor     Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić Senada Genjac ...

Pročitajte više

29.06.2016

Šeste BH Telecom Sportske igre mladih održane su do sada u Tomislavgradu, Livnu, Konjicu, Goraždu, a SIM ekipa se danas družila sa djevojčicama i dječacima u Visokom.   Mališani su imali priliku ...

Pročitajte više

29.06.2016

  Općina Visoko i ove godine organizuje privredno-kulturnu manifestaciju „Visočko ljeto 2016.g.“ i to:     Kulturno - zabavni program trajat će od 08.07. do 13.07.2016. godine. Dani sporta i...

Pročitajte više

29.06.2016

Na osnovu Programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2016. godini i provedenog otvorenog postupka javne nabavke potpisan je ugovor za održavanje horizontalne signalizacije na području općine...

Pročitajte više

28.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor     Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić   Bolovanje  ...

Pročitajte više

27.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor     Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić   Bolovanje  ...

Pročitajte više

24.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor    Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić   Bolovanje Pik...

Pročitajte više

23.06.2016

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Ze-do kantona za akademsku 2015/2016. godinu, Komisija je razmotr...

Pročitajte više

23.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor     Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Jasna Zubić   Bolovanje   ...

Pročitajte više

23.06.2016

Općina Visoko  je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje usluga izrade projekata - 2 LOTA i to:     LOT 1 - Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije podvožnjaka ...

Pročitajte više

23.06.2016

Kolegij Općinskog vijeća Visoko Broj: 01/1-02-203/16 Datum:  23.06.2016. godine   S A O P Ć E NJ E    Kolegij Općinskog vijeća, na 50. sjednici održanoj 23.06.2016. godine razmatrao je Prijed...

Pročitajte više

23.06.2016

Predmet: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST   U cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti dajem sljedeće saopštenje:   Dana 13.06.2016.g. internom komunikacijom od strane Načelnice dostavljen je Kolegij...

Pročitajte više

22.06.2016

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                          ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA VISOKO Komisija za raspodjelu sredstava za potrebe nastradalim od p...

Pročitajte više

22.06.2016

Obavještava se javnost i potencijalni ponuđači da je Općina Visoko kao ugovorni organ pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općin...

Pročitajte više

22.06.2016

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                          ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA VISOKO Komisija za raspodjelu sredstava za potrebe nastradalim od p...

Pročitajte više

22.06.2016

U povodu održavanja 40. sjednice Općinskog vijeća koja je planirana da se održi 2.7.2016. godine u 10 h, danas je Općinska načelnica sa svojim pomoćnicima u Velikoj sali Općine Visoko održala press...

Pročitajte više

22.06.2016

Na osnovu Protokola zaključenog između Općine Visoko i World Vision International – ured Zenica, ADP Lašva Lead u realizaciji Projekta podrške poljoprivrednom razvoju na području općine Visoko, a u...

Pročitajte više

21.06.2016

Na osnovu Naredbe broj: 01/2-02-843/16 od 16.06.2016.godine na području općine Visoko u toku je provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza. Deratizaciju organizuje i...

Pročitajte više

21.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić   Bolovanje   S...

Pročitajte više

21.06.2016

U toku su završni radovina izgradnji pješačke staze u poslovnoj zoni Ozrakovići čiji je izvođač radova izabrana firma „Špic - beton“ d.o.o. Realizacija radova je obuhvatala izgradnju pješačke staz...

Pročitajte više

21.06.2016

              Općinsko vijeće Visoko je na 39. sjednici održanoj 28.05.2016. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godi...

Pročitajte više

21.06.2016

Visoki predstavnik za BiH, dr. Valentin Inzko danas je, 21. 6. 2016. godine, boravio  u radnoj posjeti Općini Visoko, gdje se sastao sa načelnicom mr.sci. Amrom Babić i njenim saradnicima. U okviru...

Pročitajte više

20.06.2016

  Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić   Bolovanje  ...

Pročitajte više

20.06.2016

Općina Visoko i ove godine nastavlja prije tri godine započeti investicioni ciklus kapitalnih ulaganja u cilju kreiranja što boljeg kvaliteta života za svoje građane, ali i ambijenta za razvoj priv...

Pročitajte više

20.06.2016

Danas je, 20.6.2016. godine, otvorena nova uređena javna površina sa šahovskim terenom na prostoru u ulici dr. Džananovića. Šahovski teren je projekat učenika MSŠ „Hazim Šabanović“ koji su po treći...

Pročitajte više

17.06.2016

S ciljem uređenja zelene gradske površine Odsjek za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline pri Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pored aktivnosti koje s...

Pročitajte više

17.06.2016

U cilju uređenja grada i ljepšeg okruženja za naše sugrađane Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pokrenula niz aktivnosti na uređenju javnih površina (Plato Kul...

Pročitajte više

17.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić   Bolovanje Emin...

Pročitajte više

17.06.2016

Trenutno se izvode radovi na asfaltiranju zaobilazne saobraćajnice iznad Kulturnog centra Altindag – Visoko, dijela saobraćajnice pored KTK i ulaza u novi parking u Prijekom. Izvođač radova je fir...

Pročitajte više

16.06.2016

  Obavještavamo Vas da je, nakon privremene obustave i obrade pristiglih zahtjeva, Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u poljoprivredi 2015 ponovo otv...

Pročitajte više

16.06.2016

  Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić   Bolovanje E...

Pročitajte više

16.06.2016

Na mjestu Spomen obilježja šehidima i poginulim borcima općine Visoko danas je, 16.6.2016. godine počelo obilježavanje 24. godišnjice pogibije komandanta Teufika Tufe Buza i njegovih saboraca, Amir...

Pročitajte više

15.06.2016

  Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Almin Halilović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić...

Pročitajte više

15.06.2016

Jučer, 14.6.2016. godine u prostorijama hotela „Europa“ Sarajevo održana je konferencija „Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u jugoistočnoj Europi“ koju je organizovao Savez općina i gradova Federa...

Pročitajte više

14.06.2016

  Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Ze-do kantona za akademsku 2015/2016.godinu Ministarstva za ob...

Pročitajte više

14.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Almin Halilović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić  ...

Pročitajte više

14.06.2016

  Općina Visoko  je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje usluga osiguranje vozila Službe civilne zaštite Općine Visoko. Zainteresirani ponuđači tendersku doku...

Pročitajte više

14.06.2016

Danas je, 14.6.2016, u Velikoj sali Općine Visoko održana prezentacija o poticaju poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu predviđen Budžetom ZE-DO kantona. Ovom prezentacijom poljoprivrednici su...

Pročitajte više

14.06.2016

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 13.06.2016.godine raspisala JAVNI POZIV za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora. Tekst javnog poziva možete...

Pročitajte više

13.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Almin Halilović     Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić...

Pročitajte više

13.06.2016

Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko je u subotu, 11.6.2016. godine imala dvije intervencije. Prva tehnička intervencija se desila u 16:15 sati u naselju Veliko Čajno, a druga intervencija gaše...

Pročitajte više

13.06.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma, naziv predmeta javne nabavke: " Održavanje integralnog programskog paketa Općine Visoko i siste...

Pročitajte više

13.06.2016

  Svim zainteresovanim građanima općine Visoko, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za     JAVNU RASPRAVU O NACRT...

Pročitajte više

13.06.2016

U nedjelju, 12.07.2016. godine, Općinu Visoko je posjetila zvanična delegacija Američkog state Departmenta, direktor BH MAC-a, Saša Obradović i šef Misije Humanitarne organizacije  ITF-Enhancing Hu...

Pročitajte više

13.06.2016

  Broj: 01/2-_____________/16 Datum, 13.06.2016.godine                          Na osnovu člana 33. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 1/11 i 8/13) i člana 5. Odluk...

Pročitajte više

13.06.2016

  Općina Visoko  je pokrenula konkurentski postupak sa dodatnom objavom za pružanje usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta mosta u MZ Liješeva, općina Visoko. Pozivamo sve zainteresovane ponuđa...

Pročitajte više

13.06.2016

U posjeti načelnici Babić danas su bili predstavnici porodice rahmetli šehida Resula Haydarija, supruga Masoumeh Barzegar i sin Mahdi Haydari. Resul Haydari je šehid po kojem jedna visočka ulica no...

Pročitajte više

10.06.2016

ČETVRTAK, 16. juni 2016. godine 9,00 sati  - Okupljanje, odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, polaganje     cvijeća - Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima. Obilazak Spomen obilj...

Pročitajte više

09.06.2016

Francuska ambasadorica Bodonyi: Organizacija Općine Visoko i njenih službi su na zavidnom nivou Danas je načelnica mr.sci. Amra Babić u posjetu primila ambasadoricu Francuske, NJ.E. Claire Bodonyi...

Pročitajte više

08.06.2016

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Visoko da je objavljeno Uputstvo o poticaju poljoprivredne proizvodnje za 2016.godinu. Vrsta proizvodnje, potrebna dokumentacija i rokovi podnoš...

Pročitajte više

08.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Almin Halilović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović   Bolovanje M...

Pročitajte više

08.06.2016

Obavještavaju se poduzetnici sa područja općine Visoko da je Ministarstvo za privredu ZE-DO kantona za 2016. godinu objavilo Javni poziv za poticaje. U prilogu je link Javnog poziva: http://www.z...

Pročitajte više

08.06.2016

Općina Visoko u saradnji sa Općinom Altindag - Ankara tokom mjeseca Ramazana organizovat će iftare u prostorijama Kulturnog centra Altindag – Visoko u Prijekom. Iftari će biti organizovani u saradn...

Pročitajte više

07.06.2016

Jučer je, 6.6.2016. godine, izvođač radova „Vizija“ d.o.o. Visoko uveden u posao realizacije Projekta izgradnja kanalizacione mreže u MZ Zimča, naselje Alibegovići. Za ovaj Projekat sredstva su obe...

Pročitajte više

07.06.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko nakon provedenog postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 39/14) za izbor najpovoljnijeg ponuđača za tekuć...

Pročitajte više

07.06.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko nakon provedenog postupka javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službe...

Pročitajte više

06.06.2016

U skladu sa Programom podsticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije ZDK, Općinska služba za društvene djelatnosi i boračko invalidsku zaštitu  je provela proceduru O...

Pročitajte više

06.06.2016

Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko je dana 4.6.2016. godine u 13:00 sati intervenisala na gašenju požara šume u naselju Kula Banjer.

Pročitajte više

06.06.2016

  Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Almin Halilović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Jasna Zubić ...

Pročitajte više

06.06.2016

Obavještavaju se poduzetnici da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR KORISNIKA KREDITNIH SREDSTAVA PO PROGRAMU "KREDITNI POTICAJ RAZVOJA PODUZE...

Pročitajte više

06.06.2016

  Po raspisanom Javnom pozivu o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz „Programa utroška sredstava  vodnih naknada za 2016. godinu” objavljenog od strane Kantonalnog ministarstva poljoprivr...

Pročitajte više

04.06.2016

Visoko, 3.6.2016 – U sjećanje na život i djelo rahmetli Omera Pobrića sinoć je u prisustvu velikog broja građana u Kulturnom centru Altindag-Visoko održan Bosanski mevlud za dušu rahmetli Omera Pob...

Pročitajte više

04.06.2016

Povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana, u ime općinske administracije, zakonodavne i izvršne vlasti i u svoje lično ime, upućujem svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke da ovaj m...

Pročitajte više

04.06.2016

Čapljina, 3.6.2016 – Jučer je načelnica mr.sci. Amra Babić prisustvovala svečanoj akademiji “Vrijeme je za Evropu i regionalno partnerstvo” u sklopu manifestacije “Dan Evrope u BiH” u organizaciji ...

Pročitajte više

03.06.2016

  Danas, 3.6.2016. godine sa početkom u 14:00 h u Velikoj sali Općine Visoko je održana završna javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Općine Visoko za period 2015–2021. godina. Nakon sumiranj...

Pročitajte više

02.06.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko  pokrenula otvoreni postupak  javne nabavke za realizaciju projekata (2 LOT-a) kako slijedi: LOT 1 - Rekonstrukcija lokalnog puta Upovac – Dolovi: MZ Dobr...

Pročitajte više

02.06.2016

Kao i prethodnih godina Općina Visoko je organizovala humanitarnu akciju povodom 2. juna – Dan brige Islamske zajednice o slijepim i slabovidnim licima kojom će biti obuhvaćene 52 osobe, uglavnom s...

Pročitajte više

02.06.2016

Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko je dana 01.6.2016. godine u 12:05 sati intervenisala na gašenju požara deponije i niskog rastinja u naselju Gornje Moštre.

Pročitajte više

02.06.2016

  Visoko, 1. juni 2016 - Općina Visoko organizovala je u maju ove godine besplatnu registraciju djelatnosti za fizička i pravna lica za čiju registraciju je nadležna Općina. Tako je u proteklom m...

Pročitajte više

02.06.2016

Na osnovu Programa ulaganja iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na području općine Visoko za 2016.godinu kao i prethodnih godina Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i kat...

Pročitajte više

02.06.2016

U povodu Dana šehida – drugi dan Ramazanskog bajrama, Općina Visoko, Služba za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca „V...

Pročitajte više

02.06.2016

U toku su radovi na rekonstrukciji postojeće kanalizacije u naselju Radinovići, MZ Moštre. U okviru izvođenja radova na ovoj dionici  po projektu urađenom od projektanske kuće “Musala inžinjering”...

Pročitajte više

02.06.2016

U cilju zaštite svih učesnika u saobraćaju, Općina Visoko je  na zahtjev savjeta MZ Moštre odobrila  postavljanje „preventivnih izbočina“ (usporivaća brzine saobraćaja) na putnom pravcu Moštre-Pori...

Pročitajte više

02.06.2016

Visoko, 01.6.2016 – Sinoć je u Kulturnom centru Altindag–Visoko održana manifestacija pod nazivom Dan škola općine Visoko. Manifestacija je organizovana na inicijativu načelnice mr.sci. Amre Babić,...

Pročitajte više

02.06.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, naziv predmeta javne nabavke: "Nabavka računarske opreme za potrebe Općine Visok...

Pročitajte više

01.06.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Almin Halilović   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović   Bolovanje M...

Pročitajte više

01.06.2016

Obavještavamo javnost da je u skladu sa članom 12. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko (Sl. glasnik Općine Visoko broj 6/09) stupila na snagu zabrana ...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.