Grad Visoko

Pregled novosti
29.07.2016

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    Služba za pos...

Pročitajte više

29.07.2016

Visoko, 29.7.2016. – U toku je 41. sjednica Općinskog vijeća Visoko sa sljedećim predloženim Dnevnim redom: D N E V N I   R E D   1.      Izvod iz zapisnika sa 40.  i I Tematske sjednice Općin...

Pročitajte više

28.07.2016

        Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    S...

Pročitajte više

28.07.2016

Općina Visoko  je pokrenula konkurentski postupak sa dodatnom objavom za Rekonstrukciju mjesnog vodovoda Šošnje, MZ Podvinci - elektroradovi - ponovljeni postupak.   U prilogu: Obavještenje o nab...

Pročitajte više

28.07.2016

Danas su završeni radovi na rekonstrukciji lokalnog puta u naselju Kovačići, MZ Gračanica. U okviru izvođenja radova asfaltiran je put površine 900 m. Sredstva za realizaciju u iznosu od 24.878,3...

Pročitajte više

28.07.2016

Općina Visoko je započela realizaciju projekta  asfaltiranje lokalnog puta u naselju Tramošnik – Ulukovac, MZ Gračanica, proveden je postupak javne nabavke i odabran je izvođač radova firma „Saraje...

Pročitajte više

27.07.2016

Služba civilne zaštite je u periodu od 04.07. do 25.07.2016.godine zaprimila 6 prijava o pronalasku NUS-a i MES-a.   U  koordinaciji i saradnji sa Policijskom stanicom Visoko, Kantonalnim operati...

Pročitajte više

27.07.2016

        Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:    S...

Pročitajte više

27.07.2016

Informacije o anketi i CoolHeating projektu Obavještavaju se građani uže gradske jezgre općine Visoko, te naselja Luke da će se u periodu od 28.07. - 05.08.2016. godine provesti anketa o utrošku e...

Pročitajte više

27.07.2016

Anketa je pripremljena sa ciljem sagledavanja mišljenja građana o stanju okoliša u Općini Visoko u okviru projekta „Lokalni ekološki akcioni plan Općine Visoko za period 2015. – 2025. godine (LEAP)...

Pročitajte više

26.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Općinsko pravobranilaštvo Melina Hodžić-Travančić   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmo...

Pročitajte više

25.07.2016

Visoko, 25.7.2016. – Slikarska djela koja su nastala u okviru Likovne kolonije „Ada“ sinoć su našla svoje počasno mjesto na zidovima poznate visočke Galerije „Likum 76“. Izložba je održana u sklopu...

Pročitajte više

25.07.2016

Općinsko pravobranilaštvo Godišnji odmor Melina Hodžić-Travančić     Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Saima Kahriman Emina Kalić Dženan ...

Pročitajte više

25.07.2016

Kako je i najavljeno na početku programa „Visočko ljeto 2016.“, nakon završenog prvog dijela manifestacije - Dani kulture u kojem su građani uživali sedam dana, nastupio je drugi dio – Dani sporta ...

Pročitajte više

23.07.2016

Povodom stogodišnjice od rođenja visočkih velikana, Ibrahim ef. Hodžića i dr. Hazima Šabanovića, Bošnjačka zajednica kulture (BZK) Preporod Visoko zajedno sa Medžlisom IZ u Visokom i Općinom Visoko...

Pročitajte više

22.07.2016

  Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko je dana  21.07.2016.godine u 23:15 sati  intervenisala na gašenju požara na objektu - vikendica, u MZ Arnautovići.

Pročitajte više

22.07.2016

Visoko, 22. 7. 2016. - Sinoć je u okviru manifestacije „Visočko ljeto 2016.“ – Dani sporta održan XIX memorijalni turnir u malom nogometu Jusuf Skopljak „Sesa“ - Lazo na rukometnom igralištu stadio...

Pročitajte više

22.07.2016

Na osnovu Odluke o odabiru korisnika sredstava fonda za zaštitu Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz p...

Pročitajte više

22.07.2016

  Broj: 01/1-02-238/16 Datum: 22.07.2016. godine               Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu ...

Pročitajte više

22.07.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula otvoreni postupak  javne nabavke za realizaciju projekata (2 LOT-a) kako slijedi: LOT 1- Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u nas...

Pročitajte više

22.07.2016

Općina Visoko počela je radove na sanaciji ulice Iznad duvara. Za sanaciju prvog dijela ulice  predviđeno je da se izvrši prikupljanje oborinskih i podzemnih voda novim kolektorom dužine cca 60 kao...

Pročitajte više

22.07.2016

Visoko, 22. 7. 2016. - U sklopu manifestacije „Visočko ljeto 2016.“ večeras je u Kulturnom centru Altindag – Visoko otvorena Izložba – Muzej ratnog djetinjstva i predstavljena knjiga „Djetinjstvo u...

Pročitajte više

21.07.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za realizaciju projekata (2 LOT-a) kako slijedi: LOT 1 – Rekonstrukcija lokalnog puta Mulići – Porječani, MZ Arn...

Pročitajte više

21.07.2016

Zavičajni muzej Visoko u saradnji sa Općinom Visoko sinoć je raznovrsnom ponudom autorskih djela u okviru manifestacije „Visočko ljeto 2016.“  građanima  ponudio kulturno-historijsku bogatu  nadogr...

Pročitajte više

21.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Općinsko pravobranilaštvo Melina Hodžić-Travančić   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor ...

Pročitajte više

20.07.2016

          Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Općinsko pravobranilaštvo Melina Hodžić-Travančić   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina G...

Pročitajte više

20.07.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje usluga revizije projekata za 2016.god. po lotovima kako slijedi: LOT 1 - Pružanj...

Pročitajte više

20.07.2016

Visoko, 20.7.2016. – Udruženje za zaštitu i uzgoj ptica „Salih Šahinović“, a u organizaciji manifestacije „Visočko ljeto 2016.“ i  ove godine se predstavilo izložbom sitnih životinja/ptica. Izložba...

Pročitajte više

20.07.2016

Kako je i najavljeno od strane Općinske načelnice mr.sci. Amre Babić da je manifestacija „Visočko ljeto 2016.“ prilika za sve građane i udruženja da se pokažu i predstave javnosti u najljepšem svij...

Pročitajte više

19.07.2016

U okviru manifestacije „Visočko ljeto 2016.“ Općina Visoko je ove godine u saradnji sa Klubom ritmičke gimnastike „Visoko“ i mlađim klubom „Pirueta“ javnosti ponudila bogat kulturno-sportski sadrža...

Pročitajte više

19.07.2016

U okviru manifestacije „Visočko ljeto 2016.“ a pod pokroviteljstvom Općinske načelnice mr.sci. Amre Babić u ponedjeljak (18. 7. 2016.) je odigran drugi Međunarodni turnir pod nazivom „Turnir prijat...

Pročitajte više

19.07.2016

Visoko, 19.7.2016. – Općina Visoko se pobrinula da zanimljivim sadržajem „Visočkog ljeta 2016.“ neizostavno počasti i one najmlađe. Tako je sinoć dječija, omladinska i lutkarska scena BNP-a Zenica ...

Pročitajte više

19.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor Općinsko pravobranilaštvo Melina Hodžić-Travančić   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor ...

Pročitajte više

19.07.2016

Visoko, 19. 7. 2016. –  U organizaciji Udruženja „Likum 76“ danas je otvorena 14. tradicionalna Likovna kolonija „ADA“ na obali rijeke Fojnice, a u saradnji sa Općinom Visoko. Likovna kolonija je  ...

Pročitajte više

19.07.2016

U toku su radovi na sanaciji putne infrastrukture na području općine Visoko. Ugovorom je predviđena sanacija udarnih rupa kako u gradskom području tako i na prigradskoj putnoj mreži. Budžetom Općin...

Pročitajte više

19.07.2016

Općina Visoko je započela realizaciju projekta  asfaltiranje lokalnog puta u naselju Prhovo, MZ Porječani. Proveden je postupak javne nabavke i odabran je izvođač radova firma „Sarajevoputevi“ d.d....

Pročitajte više

19.07.2016

Općina Visoko je započela realizaciju projekta rekonstrukcije stepeništa u Zanatskom centru. Izvođač radova je  firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko. Ukupna vrijednost projekta je 6.816,30 ...

Pročitajte više

19.07.2016

U toku sa završni radovi na asfaltiranju puta u naselju Grab, MZ Dobrinje u dužini od 460 m, širine 2,5 m i debljine asfalta 7 cm. Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Bud...

Pročitajte više

18.07.2016

LOKACIJA: Kulturni centar Altindag - Visoko OTVARANJE IZLOŽBE: 22. juli 2016. u 19:00 h Ulaz je slobodan RADNO VRIJEME: 23. i 24. juli: 12-20 h

Pročitajte više

18.07.2016

Načelnica Općine Visoko mr.sci. Amra Babić u povodu nemilih događaja koji su u petak na subotu pogodili Republiku Tursku i pokušaja vojnog udara, uputila je u subotu 16.07.2016. godine telegram sau...

Pročitajte više

18.07.2016

Načelnica Općine Visoko mr.sci. Amra Babić u povodu nemilih događaja koji su u petak na subotu pogodili Republiku Tursku i pokušaja vojnog udara, uputila je u subotu 16.07.2016. godine telegram sau...

Pročitajte više

18.07.2016

Visoko, 18. 7. 2016. – Program „Visočko ljeto 2016.“ – drugi dio - Dani sporta i mladih je počeo u subotu u jutarnjim satima sa Udruženjem „EKO VIKING“. Ove godine je trening raftinga organizovalo ...

Pročitajte više

18.07.2016

U organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida Općine Visoko u nedjelju, 17. 7. 2016. je održan IV regionalni turnir u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom u sali „Partizan“.  U takmičenju...

Pročitajte više

18.07.2016

Visoko, 18.7.2016. - U prostorijama Kulturnog centra Altindag – Visoko sinoć je svečano otvorena 39. izložba Emina Skomorca, poznatog zeničkog slikara. Izložba je predstavljena pod nazivom „U susre...

Pročitajte više

16.07.2016

  1. Za prijem u radni odnos 6 odgajatelja na određeno radno vrijeme u Javnoj ustanovi za odgoj i obrazovanje Visoko 2. Za izbor i imenovanje direktora/-ice Javne ustanove za predškolski odgoj i ...

Pročitajte više

15.07.2016

SUBOTA, 16.07.2016.godine   - Upoznavanje sa raftingom               Rijeka Fojnica                                                                       Udruženje „EKOVIKING“                   ...

Pročitajte više

15.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Saima Kahriman Dženeta Skopljak   Bolovanje Aida...

Pročitajte više

14.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Saima Kahriman   Bolovanje Aida Alibegović Muhid...

Pročitajte više

14.07.2016

U toku su radovi na sanaciji putne infrastrukture na području općine Visoko. Ugovorom je predviđena sanacija udarnih rupa kako u gradskom području tako i na prigradskoj putnoj mreži. Budžetom Općin...

Pročitajte više

14.07.2016

U toku je druga faza izgradnje javne rasvjete u naselju Čekrekčije – RP 445 – ŽCP, MZ Čekrekčije (Ulica Sarajevska). Izvođač radova je firma „Mualvis“ d.o.o. Visoko. Ukupna vrijednost projekta je...

Pročitajte više

14.07.2016

Za realizaciju projekta asfaltiranje lokalnog puta u naselju Grab, MZ Dobrinje, proveden je postupak javne nabavke i odabran izvođač radova firma „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo. Sredstva za realiz...

Pročitajte više

14.07.2016

Sarajevo, 13.7.2016. – Načelnica mr.sci. Amra Babić sa delegacijom jučer je prisustvovala na završnoj konferenciji projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD“, koji je pomogao u usp...

Pročitajte više

14.07.2016

Nakon izvršenog obilaska i pregleda svih prijavljenih kandidata za izbor najljepšeg vrta/balkona na području općine Visoko, Komisija je izvršila odabir najuspješnijih. Dana 13.07.2016.godine u skl...

Pročitajte više

14.07.2016

Visoko, 13.7.2016. – Sinoć su građani Visokog uživali u zvucima muzike posljednju noć u okviru manifestacije „Dani kulture - Visočko ljeto 2016.“  Izvođači programa, Armin Muzaferije i Eldin Husein...

Pročitajte više

13.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Saima Kahriman   Bolovanje Aida Alibegović Džene...

Pročitajte više

13.07.2016

U toku je I Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko na temu „Razvoj turizma na području općine Visoko“. Izvjestilac Tematske sjednice je Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu, a predavač dana...

Pročitajte više

12.07.2016

Općinsko vijeće Visoko je na 39. sjednici održanoj 28.05.2016. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godine  i Nacrt odl...

Pročitajte više

12.07.2016

  Svim zainteresovanim građanima općine Visoko, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za   JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA...

Pročitajte više

12.07.2016

Na Trgu žrtava genocida u Srebrenici sinoć je Općina Visoko upriličila dostojanstven program u znak sjećanja na počinjena zlodjela nad nevinim žrtvama u Srebrenici. U programu su učestvovali: Nermi...

Pročitajte više

11.07.2016

  Broj: 01/1-02-____/16 Datum: 01.07.2016. godine               Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu...

Pročitajte više

11.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Saima Kahriman Bolovanje Aida Alibegović   Služb...

Pročitajte više

11.07.2016

Pozivąju se licencirani taksiprijevoznici sa područja Zeničko-dobojskog kantona da, najkasnije do 10.08.2016. godine, podnesu zahtjev za ovjeru cjenovnika usluga. 1. Uz zahtjev za ovjeru cjenovnik...

Pročitajte više

09.07.2016

Visoko, 9.7.2016. – Ove godine Visoko je ispratilo novih 127 žrtava genocida u Srebrenici sa Gradskog groblja Visoko. U prisustvu porodica žrtava i velikog broja građana suzama je ispraćen kamion p...

Pročitajte više

09.07.2016

Visoko, 9.7.2016. – U toku je 40. sjednica Općinskog vijeća Visoko sa sljedećim predloženim Dnevnim redom:   D N E V N I M   R E D O M   1.      Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Općinskog v...

Pročitajte više

09.07.2016

Visoko, 8.7.2016. – Sinoć je svečano otvorena dugogodišnja manifestacija „Visočko ljeto 2016.“ na platou ispred Kulturnog centra Altindag – Visoko. Program je počeo izvedbom mališana III vrtičke gr...

Pročitajte više

08.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor   Bolovanje Aida Alibegović   Služba za finansij...

Pročitajte više

08.07.2016

Visoko, 7.7.2016. – Bajramski dani sinoć su krunisani tradicionalnim Bajramskim koncertom na platou Kulturnog centra Altindag - Visoko u prisustvu velikog broja zvanica i građana općine Visoko. Ova...

Pročitajte više

08.07.2016

Visoko, 8.7.2016. – Danas je u Općini Visoko održana press konferencija na kojoj su mediji obaviješteni o projektima koje je Općina Visoko započela krajem 2015. godine i koji su realizovani  početk...

Pročitajte više

07.07.2016

Općina Visoko na osnovu provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva  je  zaključila Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala. Obavještavamo javnost da je Općina Visoko na osn...

Pročitajte više

07.07.2016

Danas je u kabinetu načelnice mr.sci. Amre Babić upriličen tradicionalni prijem povodom Ramazanskog bajrama za predstavnike Medžlisa IZ Visoko i Medžlisa IZ Gračanica. Prijemu su prisustvovali: Ib...

Pročitajte više

07.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor   Bolovanje Aida Alibegović   Služba za finansij...

Pročitajte više

07.07.2016

                              Broj: 01/2-02-___/16 Datum: 07.07.2016.godine                                  Općinska načelnica Visoko, na osnovu člana 13. stav (4) i člana 52. Za...

Pročitajte više

07.07.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko kao ugovorni organ nakon provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Sl.g...

Pročitajte više

06.07.2016

Općina Visoko  je pokrenula konkurentski postupak sa dodatnom objavom za Rekonstrukciju mjesnog vodovoda Šošnje, MZ Podvinci-elektro radovi. Obavještavaju se svi zainteresovani ponuđači da tenders...

Pročitajte više

06.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor   Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Enver Halilović   Bolovanje Aida Alibegović   S...

Pročitajte više

06.07.2016

Visoko, 06.7.2016. – Drugi dan Ramazanskog bajrama, tradicionalno je obilježen na području općine Visoko, koji je odlukom Rijaseta Islamske zajednice u BiH proglašen  kao Dan šehida. Predstavnici O...

Pročitajte više

04.07.2016

U ime općinske administracije, zakonodavne i izvršne vlasti, te u svoje lično ime, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke povodom Ramazanskog bajrama, sa željom da bajr...

Pročitajte više

04.07.2016

Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor     Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Zubić Jasna   Bolovanje Ai...

Pročitajte više

04.07.2016

  Bosna i Hercegovina/Federacija BiH         Zeničko-dobojski kanton                                                                            OPĆINA VISOKO Služba za društvene djelatnosti i b...

Pročitajte više

04.07.2016

 SVIM MUSLIMANIMA, ŠIROM OPĆINE VISOKO I BOSNE I HERCEGOVINE, UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE POVODOM NASTUPAJUĆEG RAMAZANSKOG BAJRAMA, SA ŽELJOM DA OVE MUBAREK DANE PROVEDU U SREĆI, VESELJU I DOBROM ...

Pročitajte više

04.07.2016

SVIM MUSLIMANIMA, ŠIROM BOSNE I HERCEGOVINE I OPĆINE VISOKO, UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE POVODOM NASTUPAJUĆEG RAMAZANSKOG BAJRAMA, SA ŽELJOM DA IM OVI MUBAREK DANI PROTEKNU U DOBROM ZDRAVLJU I VESEL...

Pročitajte više

04.07.2016

Općina Visoko  je pokrenula postupak  javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za sanaciju krova na kulturnom centru Prijeko-ponovljeni postupak. Pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da tende...

Pročitajte više

04.07.2016

Visoko, 4. juli 2016. - Načelnica Općine Visoko, mr.sci. Amra Babić danas je uručila 62 bajramska paketa u prostorijama JU „Centar za socijalni rad“ zaboravljenim radnicima firme KTK i Velepromet V...

Pročitajte više

02.07.2016

           J A V N I  P O Z I V   U POVODU OBILJEŽAVANJA DANA ŠEHIDA -  DRUGI DAN RAMAZANSKOG BAJRAMA, SRIJEDA 06.07.2016.g. ORGANIZACIJA PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA ''VISOKO 92'' VISOKO,...

Pročitajte više

02.07.2016

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Sl.glasnik BiH”, br. 39/14) za izbor najpovoljnijeg ponuđača...

Pročitajte više

02.07.2016

  Općina Visoko  je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva sa dodatnom objavom  za pružanje usluga izrade elaborata po lotovima i to:   LOT 1 - Izrada Elaborata eksproprij...

Pročitajte više

02.07.2016

Obavještavamo zainteresovane građane da je određen novi rok za podnošenje prijava na Javni poziv za izbor najljepšeg vrta/balkona na području općine Visoko, srijeda 06.7.2016.godine. Ovom prilikom...

Pročitajte više

01.07.2016

  VLASNIKA/KORISNIKA PARCELA I OBJEKATA NA TRASI VODOVODNE MREŽE U SKLOPU PROJEKTA VODOSNABDIJEVANJA OPĆINE VISOKO Obavještavamo vas da će se od 02.07.2016. (subota) do 04.07.2016. (ponedjeljak) ...

Pročitajte više

01.07.2016

  Služba za poslove Općinskog načelnika Godišnji odmor     Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Godišnji odmor Nusreta Behlulović Hamida Čatić Senada Genja...

Pročitajte više

01.07.2016

Danas je, 01.7.2016., u Općini Visoko održana press konferencija na kojoj je najavljen Bajramski koncert i predstavljen program privredno - kulturne manifestacije „Visočko ljeto 2016.“. Na press ko...

Pročitajte više

01.07.2016

Obavještava se javnost da će se 40. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati: 09.07.2016. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 12,00 sati, sa slijedećim:             D N E...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.